Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Úterý 26.1.
Zora
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
<předchozí Síla slov z kolekce Moje názory a pohledy: Václav Kovalčík
Autor: MírZemi (Stálý) - publikováno 26.1.2016 (00:10:06)
další>
Žijeme v době faktů a emocí. Dokážeme i nedokážeme ve svých projevech přemýšlet, jak kdy. Naše slova tvoří věty, naše slova postrádají i nepostrádají svůj smysl. Každý jsme strůjcem všemožných výroků, když celý svět běží a vyvíjí se rapidním tempem. Každý z nás chybuje, přesto někde zaznamenáváme úspěch. Slova s myšlenkami jsou silná, středně silná i slabá. Záleží však na happeningu – na okamžiku, příležitosti každého z nás. Naše slovní výkony mohou být objektivně i subjektivně hodnoceny. Často se nekontrolujeme, většinou nám všechno prochází v téhle uspěchané době.

Nejen čeština, ale i další řeči ve světě, ať už jsou vlivné, či okrajové, dovedou řvát, křičet, normálně hovořit, vážně hovořit apod. O tom svědčí ústní a písemný projev, též tichá pantomima. Ze spisovné úrovně můžeme snadno sklouznout do úrovně hovorové. Záleží však na okamžiku, který zasáhne nejen hlasatele, ale i publikum.

Mnohokrát přicházejí vlastníkům mobilních telefonů sms-zprávy, vlastníkům domácího i veřejného Internetu emaily. Každý lze individuálním pohledem charakterizovat případ od případu. Jsou soukromé (důvěrné) i veřejné. Dovedou v „telepatickém“ smyslu řvát, křičet, normálně hovořit, vážně hovořit, rozčílit, napadat, či potěšit. Taktéž hrají své představení i internetové diskuze - jsou žhavé, teplé, vlažné, studené, tak jako voda v různých skupenstvích. Dokážou motivovat i otrávit. Od toho jsou volená slova – ne vždy na míru, ne vždy v míru, neboť ve světě bují válka slovních kombinací, informací a myšlenek. Již uvedenou válku můžeme přežít díky dobrým a povzbudivým slovům, která dnešní občanská společnost potřebuje. Rovněž záleží na vzájemné toleranci a schopnosti, jež se může nazývat slovní a větný zátěžový test. Je to velmi podobné testům v bankovní a vědecké sféře. Kdo volí populární slova a slovní spojení, má vyhráno. Úplně mají vyhráno slova a zároveň činy ku prospěchu společnosti.

Pohleďme však do historie lidského chápání, v níž docházelo ke spontánnímu obohacení slovní zásoby. Naučili nás mluvit mimozemšťané, anebo jsme se naučili sami provolávat výroky? Naučil nás mluvit Stvořitel, Bůh, Hospodin? Těžko uhodnout, záleží však na preferencích ve víře, názorech a teoriích každého z nás. Náš jazyk se vyvíjel, dodnes se „touží“ obohacovat. K tomu se nabalují naše emoce, a my s nimi se snažíme být středem pozornosti.

Dále bych chtěl říci, že síla slov závisí nejen na kvalitě, nýbrž i na kvantitě. Málomluvná lidská bytost může hovořit k věci, může vystihnout své pocity lépe než bytost, která mluví hodně, ale o ničem. Toho jsme svědky třeba na oslavách, v zaměstnání, dokonce i v té nenáviděné politice. Platí tedy známé rčení: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato.“ Dalším moudrým rčením pro tuhle vážnou tematiku by bylo: „Dvakrát měř, jednou řež.“ Opravdu jsou uvedené výroky lidské tvořivosti velmi aktuální, neboť ten, kdo váží slova a o nich přemýšlí, vlastně dopadne dobře než ten, kdo plýtvá svými řečmi v nesmyslné posloupnosti. Situace však může nastat opačná. Rychlý a pohotový řečník dokáže svou brilantností zaujmout a okouzlit své posluchače. Zato někteří málomluvní se nacházejí na okraji společnosti, protože se nedovedou prosadit, vždyť mají svůj vlastní život i svět, v němž jsou tak akorát „spokojeni,“ anebo smutní z toho, že nemohou „expandovat,“ ať už v lásce, anebo v kariéře. I když jsou málomluvní, přesto dokážou sdělovat jasně a výstižně své myšlenky a pocity. Právě ti šetří svými slovy, neplýtvají výroky, vše uvádějí na rovinu.

Pak jsou lidé, z nichž se těžko tahají slova. Můžeme si myslet, že jsou nesuverénní, že nic neznají, ale jejich talent – společný se sílou slov – třeba v blízké i vzdálené době spatří světlo světa.

A proto má každá lidská bytost v sobě svou sílu slov, od svého začátku nepopsanou tabuli, kterou nejen svými pronesenými slovy zaplňují. Záleží rovněž na „vrypu“ daného výroku. Tím obrazně zdůrazňuji význam síly slov v běžném životě.

Někdy máme pocit, že jsme měli slovně přitvrdit, anebo hovořit citlivěji a diplomaticky. Razantní tón – ruku v ruce – s razantním obsahem v našich výrocích někomu mohl ublížit, v jiných situacích pomoci. Také vhodný okamžik rozhoduje o síle a úspěšnosti našich slov. Kdybychom je vyřknuli někde jinde, třeba bychom splakali nad výdělkem. Touhle myšlenkou směřuji k lidským dějinám, současnosti a budoucnosti.

Dříve síla slov spočívala ve využívání archaismů, pak se nabalovaly výrazy z prostého života, veřejného i soukromého prostředí – vznikala jich celá řada: od sprostých (vulgárních) po „vznešené.“ V dnešní době jsme svědky „útoků neologismů“ na archaické výrazy, z čehož vyplývá, že mladší generace lidí nevěří starší generaci a naopak. Pokud starší člověk pošle svůj „staromódní“ příspěvek do novin, tak je snadno zkritizován za své archaismy, které nikomu nic neříkají. Mnohdy se to vyřeší diplomaticky, ale pak vzniká propast mezi lidskými generacemi. Mladí závidí starým, staří zase mladým, ale úplně zbytečně! Neologismy razí cestu do budoucnosti. Archaismy se ocitají v nezáviděníhodném pozadí.

Dneska je síla slov utvrzena v užívání „společného evropského jazyka,“ jenž znamená převzetí slovní zásoby z jiných jazyků. A tak vzniká „machrující“ česká angličtina, která dle pohledů starší generace špiní náš národní jazyk. Mladým lidem to nevadí, právě ti jsou snáze zatáhnuti do evropské hry, která je charakterizována jako sjednocení jazyků. „Kdo neužívá a nepodporuje naši sílu slov, ten jde proti nám - prostě neexistuje!“

Jak z těchto problémů ven? Zajímejme se o naši řeč hlouběji, také se ve svých projevech „občas“ kontrolujme. Naslouchejme ve svém životě rozmanitým lidským generacím. Nedělejme mezi nimi rozdíly, protože i my jednou zestárneme. Každý z nás si zaslouží morální a slovní podporu. Na Internetu pišme bez pravopisných chyb, vždyť jsme občané svého národa, jehož jazyk si zaslouží úctu. Vyvarujme se hrubým vulgarismům, nespamujme ve virtuálních diskuzích. Síla slov je relativní hodnota, která by měla být využita se ctí a rozvahou. Tím se zajistí kultivovanost v našem národě, který si jistě zaslouží osvobození od svých problémů a nešťastných fenoménů.

Někdo by mohl namítnout, že se jedná o naprostou utopii, kterou již absolvovalo mnoho autorů v dějinách filozofie a literatury. Někdo by mohl namítnout, že tyhle myšlenky nikam nevedou, ani nepovedou. Přesto si myslím, že všeobecné vzdělání je důležité, aby naše síla slov měla vůbec smysl v soukromém i veřejném životě. Nechť je obsah našich slov na úrovni slušného vystupování v ústním i písemném projevu. I naši blízcí mají právo na harmonickou a kultivovanou sílu slov. I naši blízcí si zaslouží lepší jazykové prostředí, kde nebude pošpiněna rodná řeč. Nechť totéž praktikují i okolní národy, aby celý svět žil v míru a pokoji radostně dál.

Václav Kovalčík


Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je sedm + devět ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
 
 
1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 29 29 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 196 197 198 199 200 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 339 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 (494) 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 684 685 686 687 688 689 690 691 692
   další
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter