Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pondělí 25.9.
Zlata
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Hudba
 > Hudba
 > Profily
 > Recenze
 > Zajímavosti
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Caroline Lavelle díky hudbě i Spiritu vede žebříček popularit aspoň UK
Autor: mystikus (Stálý) - publikováno 12.8.2015 (09:13:42)

https://www.youtube.com/watch?v=zUCsxF4eokM

https://www.youtube.com/watch?v=eI-wL0nvtyM

https://www.youtube.com/watch?v=GCxPw6bwEsg

https://www.youtube.com/watch?v=v5gKUG2Up4M&index=5&list=PLED9B31C4AE102042

https://www.youtube.com/watch?v=6jQnCuAdA6E&list=PLED9B31C4AE102042&index=6

 

 

JEDNA Lvice Caroline Lavelle, narozena 5. srpna… plus její exkluzivní šmrnc hudby, album SPIRIT…


TURNING GROUND (Otáčivá země)

 

Chápu první motivy později jasněji

rozlévá se krev spolu s otáčivou zemí

upřeně se Ti koukám do očí…

 

Pocítíš jemně řečené žvásty?

rozpoznáš vskutku, co to žije za mýma očima?

 

*

 

I see the first ones lately much more clearly

Spilling blood along the turning ground

Diving in your eyes...

 

Will you feel the softly spoken lies?

Will you find what lives behind my eyes?

 

 

MOORLOUGH SHORE (Pobřeží rašelinového jezera)

 

Čekala jsem na Tebe dlouho

že se vrátíš domů a zase uslyším, jak mě voláš jménem

v hluboké duši mého srdce ses nijak nezměnil

a roky s Tebou plynuly Tvými sladkými rty

které mi zůstaly na kůži, zas cítím jejich žár

a Tvé oči, které vzrušovaly žárem vášně

sledují každý můj žert

 

Někteří říkají, že jsem ztratila lásku, sladkou lásku

zatímco překonávám nával vzteku

nebo snad pláchnul s jinou holkou

jeho tvář už možná nikdy nespatřím

ale jestli jsem ztratila svou irskou lásku

on je člověkem, kterého zbožňuju

a dlouhých sedm let na něj budu čekat

na březích rašelinového jezera

 

Dal sbohem velkým zámkům

sbohem mlhavým kopcům

kde prádlo vlaje ve větru

jako bělostné hedvábí

a padající voda plyne tiše

blízko místa, kde jsme trávili své radostné dny

ale bohužel všechny zmizely kvůli krutosti

která ho vyhnala daleko od pobřeží rašelinového jezera

 

*

 

I have waited long for you to come back home to hear you call my name again in my heart's deep soul you've not changed at all and the years have passed you by your sweet lips that lingered on my skin i can feel their heat again and your eyes that thrilled with passion's fire they watch my every whim

 

some say my love, sweet love was lost

while crossing the raging main

or perhaps he has gone with some other girl I might never see his face again but if my irish love is lost he's the one I do adore and for seven long years i'll wait for him on the banks of the moorlough shore

 

 

 

he said farewell to castles grand

farewell to the foggy hills

where the linen waves like bleaching silk and the falling stream runs still near there we spent our joyful days but alas they are all gone for cruelty has banished him far away from the moorlough shore

 

 

DREAM OF PICASSO (Picassův sen)

 

Tuhle noc budu spát s duchem Picassa

a nakreslím ruce města blízko nás

jemu, co umřel, povím, a on odpoví, tak to bylo a nebyla to složitá věc

a nakreslí mi modrou svatozář kolem hlavy

a pak vklouzne hezky v klidu do postele vedle mě

a řekne, pojď ke mně, pojď ke mně

 

Tuhle noc budu spát s moudrostí a svobodou

která u toho, který přijde, bude chtít jen mě

a když bude blízko, ta řeka povede napříč měsícem tichý pramínek

a řekne mi, že mě miluje prostě stejně

a že snil o tom, jak tančím v dešti

a vybídne mě, vybídne, pojď ke mně, pojď ke mně

 

*

 

tonight I shall sleep with the ghost of Picasso and I'll draw the arms of the city close around us 'that one he died' I'll tell him, and he'll say 'so did I it's no big thing'

and he'll paint a blue halo round my head and then he'll slip cool and calm beside me in my bed and he'll say, come on, come on

 

tonight I shall sleep with the knowledge and freedom that the one who comes will be wanting only me and when he does, that river, will flow across the moon a silent stream and he'll tell me that he loves me just the same and that he's dreamt about me dancing in the falling rain and he'll say, he'll say come on, come on

 

 

FORGET THE FEW (zapomeň málo)

 

Celý svět zadržuje dech

na místě, kde se špičky Tvých prstů dotýkají mých vlasů

a moje srdce si vybavuje první moment, kdy jsem se odvážila

spojit své oči s Tvými

zapomínej málo, buď tím bývalým i v této noci

 

Mluvíš beze slov

hloubkou intenzity, kterou jsem nikdy neslyšela

a protože vím, že nemůže trvat dál

ochraňuju tuto chvíli s Tebou

zapomínej málo, buď tím bývalým i v této noci

 

*

 

The whole world holds its breath

at the place where your fingertips touch my hair and my heart turns over the first time i dare hold your eyes with mine:

forget the few, be one, just once tonight.

 

you speak with no words

a depth of intensity I've never heard

and because i know that it can't last

i cherish this time with you

forget the few, be one, just once tonight.

 

 

LAGAN LOVE

 

Tam kde proudí Lagan

zpívají ukolébavky mraky lilií

v jeho očích je napůl světlý lesk

noc je v jeho vlasech

jako roztoužená láskou lenashee

má moje srdce, aby řeklo že nemám svobodu

kvůli jeho lásce je všeho pán

 

A často, když pozdní ptačí zpěv

uspal celý svět

já vniknu do rukou mého milence

budu tam chránit naše tajemství

a na cvrčkovo zpěvném kameni

rozdělá oheň ze suchého dřeva

a řekne mi pak

sladký podtext

písně touhy mého srdce

 

*

 

Where Lagan streams

Sing lullabies through clouds of lilies fair

The half-light gleam is in his eyes

The night is on his hair

Like a love-sick lenashee

He has my heart to call

No life have I No liberty

For his love is lord of all

 

And often when the late birdsong

Has lulled all the world to sleep

I will steal into my lover's arms

Our secrets there to keep

And on the cricket's singing stone

He'll make a drywood fire

And tell me then

Sweet undertones

The song of my heart's desire

 

 

A CASE OF YOU… (PSOVI PSOVI MIX)

Just before our love got lost you said
I am as constant as a northern star
And I said,
Constant in the darkness
Where's that at?
If you want me I'll be in the bar


On the back of a cartoon coaster
In the blue TV screen light
I drew a map of Canada
Oh Canada
And I sketched your face on it twice

Oh you are in my blood like holy wine
Oh and you taste so bitter but you taste so sweet
Oh I could drink a case of you
I could drink a case of you darling
Still I'd be on my feet
I'd still be on my feet

Oh I am a lonely painter
I live in a box of paints
I'm frightened by the devil
And I'm drawn to those ones that ain't afraid
I remember that time that you told me, you said
Love is touching souls
Surely you touched mine
Cause part of you pours out of me
In these lines from time to time

Oh you are in my blood like holy wine
And you taste so bitter but you taste so sweet
Oh I could drink a case of you
I could drink a case of you darling
Still I'd be on my feet
I'd still be on my feet

I met a woman
She had a mouth like yours
She knew your life
She knew your devils and your deeds
And she said
Go to him, stay with him if you can
Oh but be prepared to bleed

Oh but you are in my blood you're my holy wine
Oh and you taste so bitter but you taste so sweet
I could drink a case of you darling
Still I'd be on my feet
Still I'd be on my feet
I'd still be on my feet

 

WAITING FOR RAIN (Čekám na déšť)

 

Když se země žene jak písek

a Ty jí ztrácíš z obou rukou

když je Ti odepřeno kvésti

čekáš na déšť, čekáš na déšť

 

Když Tvá inscenace hry měla svůj den

libuje si prostě dávat stínohru

a Tví herci potřebují čas, aby rostli

čekáš na déšť, čekáš na déšť

 

Když slunce objeví Tvůj úkryt

a jeho žár Ti dává facku

když ztrácíš svůj pozorný pohled

čekáš na déšť, čekáš na déšť

 

Jsou-li Tvé životní podmínky nepromokavé

byly příliš nudné, aby Tě vzrušily

nemají žádný velký užitek

při čekání na déšť

 

*

 

when the ground drives like sand

and you're losing it from both hands

when you're flowering is denied, you're

waiting for rain, waiting for rain

 

when your staging has had its day

just indulging in shadow play

and your players need time to grow, you're waiting for rain, waiting for rain

 

when the sun finds your hiding place

and the heat of it smacks your face

when you're losing your weather eye, you're waiting for rain, waiting for rain

 

if your surroundings are watertight

got too blase to excite

it's no real use to be

waiting for rain

 

 

DESIRE (Přání touhy)

 

Přání přivádí šílenství a to šílenství je nasměrováno na Tebe

dotýkám se Tě, což mě rozmotává a proplétá s Tvojí vidinou

potápím se ve sladké touze

Tvá vůně mě přitahuje a chytá mě do neviditelné pasti

myšlenka Tvých rtů na mé kůži Ti zas připomíná

pocit, že Tě miluji, miluji Tě, já mám závratě

temnota mě neuklidní, varuje mě

v noci bez spaní

denní světlo nemá léčivé účinky jen pocit

že jsi ve veliké hloubce

potápím se ve sladké touze

sama, teď jsi se mnou Ty

mohla bych Ti dát VŠECHNO co potřebuješ

můj je chleba, který krájíš

mé je víno, které chutnáš

pocit, že Tě miluji, miluji Tě, já mám závratě

miluji Tě a nikdy jsem nevěděla, že když Tě miluji, tak mi to přineslo smutek

 

 

Desire brings on madness and that madness is directed at you

The touch of you unwinds me and entwines me in a vision of you

I'm drowning in sweet desire

The scent of you attracts me and entraps me an invisible snare

The thought of your lips on my skin bringing you back again

Loving you the feeling Loving you I'm reeling

The darkness doesn't calm me it alarms me

In the night with no sleep

The daylight brings no healing just the feeling

That you've cut in too deep

I'm drowning in sweet desire

Alone now you are with me

I could give you Everything that you need

Mine is the bread that you break

Mine is the wine that you taste

Loving you the feeling Loving you

I'm reeling Loving you I never knew

Loving you would leave me blue

 

 

THE ISLAND (Ostrůvek)

 

Zítřejší noc pojedu na ostrov

a budu hledat tvé šlápoty v pěně

počkám až moře vydá své milence

až Tě najdu spícího na kameni

budu čekat, kde tu jsi?

budu čekat, najdu Tě

 

Teď je pryč léto a chlípník umírá touhou

Země vydává život s povzdechem

pak byla tráva tak zelená na místě, kde jsme leželi

praská nám pod nohami suchý troud

budu čekat, tak kdepak jsi?

 

*

 

Tomorrow night I will go down to the island And look for footprints of yours in the foam I can wait til the sea gives up her lovers Til I find you asleep on a stone I'll wait Where are you?

I'll wait

I'll find you

 

Now the summer is over light is dying

Earth is giving up life with a sigh

Then the grass was so green where we were lying Cracking underfoot now, tinder dry I'll wait Where are you?

 

 

SLEEP NOW (tak už spi)

 

Tak už spi, krev Ti proudí v klidném dechu

už se neobávej jiných lidí, co spěchají skrz vysokou trávu

nebo obličejů, smějících se na pláži

tak už spi, neslyšíš suchý šelest, modlitbu nebo jak si děti hrají na vojáky

 

Tak už spinkej, sám v rukávech žalu

posloucháš vysvlékání šatů a Tvé tělo (smysly) se dotkly Boha, až Ti zuby jektaly

a žoviální nálada Ježíše potkává hrdiny války

tak už spi, Ty neslyšíš suchý šelest, modlitbu nebo jak si děti hrají na vojáky

 

Tak už spi, Tvá slova minula záři světla z Východu

a zvuk hrobů protiletecké obrany a vyprázdnění doby

tak už spinkej, tak už spinkej, Ty neslyšíš suchý šelest, modlitbu nebo jak si děti hrají na vojáky

 

 

*

 

sleep now, your blood moving in the quiet wind no longer afraid for the others hurrying through the tall grass or the faces laughing on the beach, sleep now you do not hear the dry wind pray or the children play a game called soldiers

 

sleep now, alone in the sleeves of grief listening to clothes falling and your flesh touching god to the chatter and backslapping of christ meeting the heroes of war sleep now, you do not hear the dry wind pray or the children play a game called soldiers

 

sleep now, your words have passed the lights shining from the east and the sound of flak raping graves and emptying the seasons sleep now, sleep now you do not hear the dry wind pray or the children play a game called soldiers

 

 

SHEHERAZADE

 

Budu Tvá Šeherazáda

povím to nové každou noc

budu Tvá Šeherezáda

budu plná života každou noc

jako vzduch jako moře

jako zem víc než život

dovol dešti, ať mě opláchne

změním kapky vody na perly

a navinu Ti je na ruce

jako vzduch jako moře

jako zem víc než život

v tichosti noci

budu vnímat, že zavoláš moje jméno

a rozhřešen od lásky

se zase mistře zvedej bystře

jako vzduch jako moře

jako zem víc než život

 

 

SHEHERAZADE

 

Words & Music: Lavelle

 

i'll be your sheherazade

tell it new each night

i'll be your sheherazade

keep my life each night

like the air like the sea

like the earth more than life let the rain

come down on me i will turn it into pearls

and wind them on your arms

like the air like the sea like the earth

more than life in the silence of the night

i will feel you call my name

and shriven by the flame

you will rise again

like the air like the sea

like the earth more than life

 Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je deset + tři ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter