Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pondělí 19.3.
Josef
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
  Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Žijme stereo (Úvaha o dvou extrémních způsobech života)
Autor: Aaen (Občasný) - publikováno 9.1. (08:23:42)Žijme stereo

Úvaha o dvou extrémních způsobech života
Díky dvěma očím vidíme prostorově – tedy přesněji, protože každé z nich pozoruje svět pod jiným úhlem. Díky dvěma uším jsme schopni lépe lokalizovat zdroj zvuku. Díky dvěma nohám udržíme rovnováhu a dokážeme efektivně chodit. Díky dvěma rukám můžeme něco udělat, něco vyrobit, někoho obejmout. Číslo „2“ je pro člověka tak nějak důležité a s ním bytostně spojené – dualitu najdeme v mýtech a duchovních či filosofických směrech napříč mnoha kulturami. Díky vědomé práci se dvěma opozičními způsoby bytí můžeme žít „stereo“ – s více rozšířeným vědomím a plněji, smysluplněji. Povězme si o tom více...


 

 

Klíč? Dualita!

 

Až příliš často se setkávám s lidmi, kteří jsou ve svém životě orientováni fatálně jednostranně (tedy pouze na jeden ze dvou módů vlastního bytí; oba tyto módy se pokusím popsat v tabulce níže).

 

Tato úvaha snad poslouží jako malá připomínka našeho (dvojného) bytí. Pokusím se definovat dva opoziční módy lidského nitra a navrhnout k nim zdravý přístup. Tyto módy jsem pojmenoval „Levý způsob bytí“ a „Pravý způsob bytí“ (volně jsem se při tom inspiroval jedním ze základních rozdělení duchovních směrů: stezka levé ruky / stezka pravé ruky). 

V tabulce níže se pokusím charakterizovat zmíněné dva módy lidského bytí (orientačně, přibližně):         

 

„Levý“ způsob bytí /L/                                „Pravý“ způsob bytí /P/

 

vůle                                                                pasivita

 

racionalita, logika                                          emocionalita, cítění

 

řeč, slova, verbální myšlení                           vizuální myšlení, vizualizace, fantazie, kreativita, obrazotvornost

 

vnímání času: orientace na minulost             vnímání času: orientace na přítomný okamžik  
a budoucnost (paměť, vzpomínky, plány,     (tady-a-teď)

touhy)                                    

 

důraz na verbální myšlení                              důraz na smyslové vnímání

 

orientace v čase a prostoru                            introspekce, transcendentní vnímání; mimo vnímání času a prostoru

 

hodnocení/komentování reality                     přímý prožitek reality

 

nastavení „spíše na boj“                                nastavení „spíše na mír, harmonii, přirozenost“

 

/absence intuice/                                            intuice

 

„vymezení vlastní osobnosti                         bytí „s řádem přírody“ (bez vlastní osobnosti)

z lůna přírody“          

 

dospělý                                                          dítě

 

klíč k „sebe-vědomé“ části sebe                    klíč k „přírodní“ části sebe; přírodě                                                             


rozumové pochopení druhého člověka          empatie/vcítění se do druhého člověka

 

převažující způsob myšlení:                          převažující způsob myšlení:
analýza                                                           syntéza

 

atributy partnerské lásky:                              atributy partnerské lásky:

vztah, oddanost                                             zamilovanost/smyslnost/sexualita

 

jang                                                                jin

 

chronos                                                          kairos

 

chaos                                                              řád

 

Had                                                                Hvězda

 

vědomí                                                           kolektivní nevědomí /archetypy/

                                                                       (C. G. Jung)

 

magie /ve smyslu aktivní cesta/                     mystika /ve smyslu pasivní cesta/

 

stav „standardního“ vědomí                          stav transu

 


 

 

 

Kudy dál? Vlevo i vpravo, hrajme si...

 

„Levý“ a „Pravý“ způsob bytí jsou nejspíš taková „spojitá nádoba“ – když jeden způsob bytí žijeme víc, ten druhý žijeme méně. (Celková kapacita této „spojité nádoby“ se dá prací na sobě rozšiřovat, nebo se naopak může z různých důvodů snižovat.)

 

Západní společnost upřednostňuje jednostranně a do extrému „Levý“ způsob bytí, kdežto například mystika vycházející z východních tradic a velká část náboženských a esoterických/duchovních směrů zase jednostranně a do extrému upřednostňuje „Pravý“ způsob bytí. Cesta by ale měla vést jinudy – stezkou dynamické rovnováhy mezi „Pravým“ a „Levým“ způsobem bytí a třeba i rozšiřováním jejich kvality. (Dynamickou rovnováhou myslím to, že si podle potřeby můžeme volně upravovat „procentuální poměr“ L:P a konkrétní formy/realizace „Levého“ i „Pravého“ v našem životě, hrát si... vše si přizpůsobit podle našeho vlastního naladění, životní situace, podle daného účelu apod.)

 

Stejně jako například ideální partnerská láska se dá chápat jako spojení vztahu/oddanosti/závazku („Levá“) a smyslnosti/sexuality („Pravá“), tak ideální způsob života může spočívat v dynamickém spojení „Levého“ a „Pravého“ módu bytí.


 

 

Nic nového pod sluncem?

 

Určité paralely k výše uvedenému konceptu najdeme v termínech stezka levé/pravé ruky (tj. jedno ze základních rozdělení duchovních směrů); jin/jang; animus/anima (C. G. Jung).

 

Především je zde zcela na místě zmínit Jungův pojem „individuace“, který podle něj znamená cíl vývoje člověka: zvědomění/propojení různých částí psychiky dohromady „do jedné nádoby“, mandaly bytostného já (bytostné já bývá také označováno také termíny das Selbst, Self, Ipse); individuaci můžeme chápat jako rovnici Bytostné já = vědomí + integrace osobního nevědomí + integrace kolektivního nevědomí (archetypů).

 

Blízko může být také teorie odlišnosti funkcí pravé a levé mozkové hemisféry, ale tu ponechme spíše stranou, na poli vědy jsou na ni různé názory.

 

Výše uvedené paralely zmiňuji proto, že informace k nim si může čtenář případně dohledat a zamyslet se nad nimi.


 

 

Zkusme to žít

 

Pokud na konceptu dynamické rovnováhy „Levého“ a „Pravého“ způsobu bytí vidíte něco zajímavého také, zkuste to třeba chvíli žít. Ať nejde jen o teoretickou konstrukci, ale živoucí zkušenost. Je to podle mě dobrý základ ke spoustě věcí. Žít „mono“ je ochuzující, ať už z „levé“ nebo „pravé“ strany. Zkusme „stereo“ – s tím, že „stereo“ má víc forem, možností a že jej můžeme uchopit kreativně. „Stereo“ si můžeme připomínat denně třeba nošením dvou rozdílných talismanů (z nichž jeden odpovídá „Pravému“ a druhý „Levému“ způsobu bytí) a prací s nimi / kontemplací nad nimi.


 

 

Podtrženo sečteno

 

Efektivní sebe-rozvoj či duchovní cesta by měly stát (podle mé zkušenosti a úsudku) na základech dynamické rovnováhy mezi „Levým“ a „Pravým“ způsobem bytí a případně zdravého rozšiřování jejich kapacity. A je fajn si to připomínat.


Aaen Jan Kratochvíl


web autora:

www.aaen.sweb.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznámky k tomuto příspěvku
Čtenář - 10.1. > příšerný. zas jedno mudrlancký jelito, co nemá nic na práci. a kom rýpa k tomu. bóže...
<reagovat 
 čtenář Kolemjdoucí - 10.1. > čtenář> Chudáčku!
<reagovat 
Aaen (Občasný) - 14.2. > Aktualizoval jsem text:

1) Z popisu rozdělení L/P způsobu bytí jsem vyškrtl "osobní nevědomí", ale ponechal jsem tam nadále "kolektivní nevědomí". Díky za inspiraci v příspěvku výše od uživatele "čtenář vědecky". Ano, (osobní) nevědomí je tak trochu skladiště a chaos.

2) Z popisu rozdělení L/P jsem vymazal přirovnávané protiklady v umění a literatuře (epika x lyrika; konkrétní x abstraktní).
<reagovat 
čtenář vědecky - 9.1. > Hezká úvaha, plus minus, dva poly, bez nich není život. Asi ani není nutné ty dvě veličiny záměrně usměrňovat, nějak to vždycky zvládnou samy. Zaujalo mě to rozdělení na pravý a levý způsob žití, něco mi připadá prohozené, hlavně chaos a řád, ten je asi do očí nejvíc bijící, s nevědomím spojovat řád, to nesedí :-) Ono je to fuk, vlastně se snažit tak násilně srovnat nějaké principy do dvou linií ani nejde - nenapadlo vás někdy, že celý dualismus je jenom matematický koncept, že život je organicky složitý a jevy v něm také a že naše snaha něco rovnat do čtyř stran, pravého úhle, dvou polů vlastně zabraňují žít ten ideál, o kterém píšete?
To není kritika vašeho díla, jen mě to napadlo, po přečtení.
<reagovat 
 Aaen (Občasný) - 14.2. > Děkuji vám za zajímavý komentář. Rád bych na něj zareagoval a popsal, jak to vidím já :-)

Myslím, že o veličinách (L, P) je dobré vědět. A když chceme, umět je ve svém životě usměrňovat nebo si s nimi prostě hrát, naučit se žít obě vědomě. K vědomé práci s L, P a k jejich definici jsem došel po dlouhé osobní vnitřní zkušenosti. A nejde jen o tu moji vnitřní zkušenost – i z pozorování jiných lidí vidím, že spousta z nich (jak také píši v článku výše) žije velmi jednostranně L, nebo P mód. A to je velmi ochuzující a je to škoda.

- Děkuji vám za poznámku k nevědomí, u "osobního nevědomí" (pracuji s jeho pojetím C. G. Junga) máte pravdu, (osobní) nevědomí je chaotické. Kategorii "osobní nevědomí" jsem na základě vaší připomínky z popisu L a P vyškrtl. "Kolektivní nevědomí" (Jungovo pojetí) jsem v popisu L a P nadále ponechal – u kolektivního nevědomí je mj. patrný řád (řádem zde nemyslím lidskou logiku, ale uspořádanost, přírodu, "cílené-přesné" působení kolektivního nevědomí na člověka-jednotlivce).

- S vaší námitkou, že jde pouze o matematický koncept, jsem se již setkal, řešili jsme to s kolegou (ten mi k tomu mj. řekl zajímavý poznatek, že i neurony fungují v něčem na binárním principu). Zkoušel jsem koncept postavit ne na dualitě, ale na "trojce", to nešlo. Nemyslím si, že dualita L/P je jen matematickým konceptem či zjednodušením, naopak myslím, že popisuje způsob bytí člověka velice přesně.

- Je ale i možné, že jde o složitější jev než duální L/P, ale já si myslím a cítím, že to je skutečně takto duální. Pokud bych se mýlil, koncept L/P je minimálně zajímavou "mapou reality", a mapy jsou potřeba k tomu se zorientovat. A díky zorientování se se můžeme zamyslet kudy jít. Nebo třeba vymyslet lepší, přesnější koncept než dualita L/P.

- Tento koncept L/P považuji za vysoce funkční k osobnímu seberozvoji. Pokud bychom to nechali to jen na přirozenosti života a organice, může pak dojít v žití k velké jednostrannosti (ať už na L, či P stranu) a velkému ochuzení života.
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je dvě + deset ? 

  
  Napsat autorovi:  (Občasný)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter