Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pondělí 25.10.
Beáta
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
  Recenze, názory
 > Recenze, názory
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
neodekadence
Autor: analfagot (Stálý) - publikováno 9.4. (11:46:32)
Nová dekadence - neodekadence

V posledních letech se v souvislosti s českou poezií stále častěji setkáváme s termínem „neodekadence“. Než však budeme moci rozebírat označení „nová“ (moderní) dekadence, je nezbytné osvětlit pojem „stará“ (tj. původní) dekadence. Na úvod je nutné podotknout, že existují nejméně dva interpretační náhledy na dekadenci, které je nutno od sebe odlišit. První z nich chápe dekadenci coby sociokulturní fenomén ve smyslu úpadku společnosti a jejích hodnot v určitém historickém období (např. poslední fáze rozkladu římské říše). Druhý náhled se zaobírá dekadencí právě v umělecko-literárním kontextu. Pojem „la décadence“ byl prvně užit jako diskreditující označení v souvislosti s francouzskými básníky období fin de siècle. Později se termín dekadence ujal jako označení myšlenkového a uměleckého proudu konce 19. a začátku 20. století. Umělci té doby často cítili odpor k okolnímu světu plnému profánní banality, jenž pramenil z pocitů znechucení, zoufalství či nudy. Přirozenost považovali za vulgární a místo toho se zaobírali delikátními fetiši. Představitelé dekadence holdovali kultu chřadnoucí subtility, nemocného krásna či tělesné zesláblosti a líčili své komplikované, nezřídka výstřední, duševní stavy. Typická je motivika smrti, morbidity, utrpení, sexuality a dalších tabuizovaných atributů. Otto M. Urban definuje dekadenci jako spojení „obsahových extrémů naturalismu a symbolismu, spojením patologie těla a ducha umění“. (Urban, 2006, s. 43) Kromě naturalistického opisování krajností lze v dekadenci naleznout i snovost, tajný alegorický jazyk a senzitivitu chorobné psýché. V dekadenci odhalujeme rafinovanou vybíravost a vnitřní disciplínu estétů i obhajobu okrajového, subverzivního, menšinového, které se vzpírá všeobecné unifikaci.
Zrod pojmu neodekadence můžeme klást na konec 80. let 20. století, kdy proběhly polemiky kolem textu Malá noční můra slovenské autorky Taťjány Lehenové. V tehdejším socialistickém Československu vzbudila tato báseň svou kontroverzně otevřenou erotičností značný rozruch a byla pejorativně označena mj. jako „dekadentní“. Kritika tímto přízviskem následně ocejchovala i tvorbu dalších autorů, jako např. Ivana Koleniče (Pôvabné hry aristokracie), Norberta Holuba (Suché sochy stínů) a raného Petra Motýla (Šílený Fridrich). Konkrétní pojem „neodekadentní poetika“ zřejmě poprvé použil Valér Mikula. Později se termín „neodekadence“ oprostil od své negativní konotace ve smyslu „úpadkovost“ a jeho význam se posunul k označení tvorby nějakým způsobem připomínající dekadenci v literárním slova smyslu. V této souvislosti používá označení „neodekadence“ např. Zdeněk Smolka ve svém článku Neodekadence?, Martin Pilař v knize Underground nebo Miroslav Balaštík v knize Postgenerace.
Pojem literární neodekadence se spojuje zejména s básníky třetí vlny českého undergroundu: J. H. Krchovským a Luďkem Marksem. V současné době však můžeme narazit i na další autory inklinující k neodekadentní poetice – uveďme kupříkladu J. F. Juliána, Pavla Martince, Jiřího Ferynu, Davida Mareše, Jolanu Ševčíkovou a Kamila Prince. Tato druhá vlna neodekadence vyústila v uspořádání Almanachu neodekadence. A jaké znaky nalezneme v neodekadentní tvorbě? Podle Martina Pilaře jsou to hlavně: aristokratický dandysmus, gellnerovské buřičství, vyhraněný individualismus, zjemnělost výrazu, distingovanost, pravidelný rytmus a rým, ironická maska, smutek a pesimismus. Ještě bychom k nim mohli přidat další atributy, jako např. využití tabuizovaných témat (smrt a výstřední sexualita), perzifláž konzervativních hodnot (láska, krása, křesťanské symboly) a oscilaci lyrického subjektu mezi hypersenzitivním estétem a cynickým barbarem (motivy nadužívání alkoholu a sexuální promiskuity navazující na tradice undergroundu). Vzhledem ke skutečnosti, že se neodekadence snaží být protipólem ke konvenčnímu umění, půvab je nalézán v zašlých a rozpadajících se věcech, morbidních obrazech a patologickém citu. Setkáváme se zde s pocity zmaru, zániku, marnosti a prázdnoty. Dále se zde objevuje jistá dávka nihilismu, erotické přesycenosti a mysteriózna. Krása není poměřována z klasicky estetického hlediska, nýbrž z úhlu neobvyklosti a originality. Dále zde můžeme zaznamenat snahu překvapit, šokovat, až pobouřit. „Zapovězené“ motivy¨, jako smrt, perverze a antiklerikalismus, sice byly využívány již dávno před 19. stoletím, nicméně bezesporu tvoří jeden ze základních kamenů dekadence i neodekadence. Lze poukázat i na prudce individuální, až téměř sebestřednou pózu autorů. Nejedná se o narcistickou sebelásku, neboť dekadent se sám sebe spíše bojí, ale i tak je lyrický subjekt ve své poetice stále alfou i omegou – není nic, co by jej přesahovalo. Jistou paralelu s mýtickým Narcisem ovšem nalezneme. Narcis se zamiloval do neexistujícího přeludu ve vodě, tedy do svého zkresleného odrazu. Rovněž dekadent miluje pouze neexistující a nedosažitelné, což v něm následně vyvolává zklamání a po odhalení deziluze i averzi. Narcis i dekadent jsou v lásce nešťastni. Neodekadence ovšem vnáší do původní poetiky určité posuny. Nejzávažnější inovací je příklon české tvorby k markantnějšímu užívání cynické grotesknosti, jež desakralizuje zažité hodnoty, jako dobro, krása a především láska. Kde dekadent se smrtelnou vážností hořekoval nad zmarem a rozkladem, tam se neodekadent nihilisticky usmívá. Neodekadent po vzoru dandyů mnohdy zveličuje a fabuluje, aniž by to myslel doopravdy vážně. S tím je spojená i nezřídka se vyskytující perzifláž. Ani to však není závazným pravidlem a pochopitelně existují i výjimky.
Neodekadentní autoři se snaží ve své provokativnosti především něčím odlišovat. Zejména v dnešní postmoderní době, kdy drtivá většina poetů holduje volnému verši, versologická diferencovanost neodekadence vyvolává jistý anachronický dojem. Důvod návratu k rytmu a rýmu můžeme tušit ve snahách o překonání současného básnického výrazu. Vázaný verš sice není v neodekadenci podmínkou, nicméně můžeme konstatovat jeho velmi časté využití. A proč dochází k rozkvětu neodekadence právě dnes? Kromě skeptické společenské atmosféry, založené na politické a ekonomické krizi, má jistě vliv i již zmíněná vyčerpanost hyperlyrického volného verše, díky níž básníci hledají alternativu ve starších, odlišně založených poetikách. Vzhledem k vysokým nárokům kladeným na neodekadentního básníka i čtenáře lze však jen těžko odhadnout, jak se bude tento směr vyvíjet do budoucna.


Poznámky k tomuto příspěvku
analfagot (Stálý) - 9.4. > psát debilovi aby už nepsal, to je jak mrdat slepou kozu... už to nečtu, nazdar!
<reagovat 
j.f.julian (Stálý) - 9.4. > Ok, neodekadence je slušně popsaná i když já radši používám starý dobrý termín existenciální poezie, alespoň u mě to platí totálně.

Jenomže trotlům, kteří moji poezii budou srovnávat s moderními slátaninami se stejně nevyhnem.

Prostě mladý ignorant - starý diletant, abych to řekl slušně. Ale díky, budu na to fb poety odkazovat!
Body: 5
Doporučil 
<reagovat 
analfagot (Stálý) - 10.4. > Hele BOHUŇO SHEMALE EMANE, ty jsi nevzdělanej suchej prd, ty radši vypadni a uděláš nejlíp, nebo dostaneš přes držku, že si nevzpomeneš ani na KÁLELA JSEM POD SEBE😎 Ignoranti mě nudí🐽🐷🐽 Ty jsi důkaz hloupých, kterým není pomoci-jak tenhle článek, tak juliánovo O kritice tě mělo kopnout do hlavy a tys měla pochopit že náš styl už je takový, jaký je, ale MARNOST💩💩💩 Kdo je to ta Janino, či co, ta píše dekadenci? V čítánkách ani v publikacích básníků jsem jí nenašel... 😎to bude asi kámoška z diagnosťáku kerá píše o Devítce😆😆Ty jsi blbá minimálně tak, jako jsi obézní a chlupatá, BOHUŇO, ale na závěr jsi pobavila😃Tak je jasný, že rozumíš jen tomu, na co ti stačí inteligence, ale básně od Janine nám sem dej-ať vidíme to, co bereš za přenádhernou poezii, nic jinýho už od tebe nechcem💀☹💀👎👎👎💩
<reagovat 
PřilítliMimozemšťani (Pravidelný) - 9.4. >

Slíbila jsem ti, že to přečtu, tak jsem to přečetla.
Asi si mně chtěl ohromit, že umíš napsat taky něco na úrovni, no tak asi jo - něco takového od tebe vidím poprvé. Je to asi na úrovni, dostatečně.
Takže úplný idiot nejsi. Hurá!
Nicméně mi to nic neříká - o poezii jsem se nikdy nezajímala, upřímně mně nezajímá, rýmovanému textu nerozumím.

<reagovat 
 analfagot (Stálý) - 9.4. > PřilítliMimozemšťani> Děvče drahé, to bys mě přecenila, tohle psal odborník, profesionál, tam mě netahej!

Já dělám strip a poezii se učím od amatéra, který na rozdíl od profesionálů a kritiků a študovaných hlav umí psát takové básně, že se srdce ustrne...
<reagovat 
 analfagot (Stálý) - 9.4. > PřilítliMimozemšťani> tak nám všem pověz, nadáváš na Bohuňu, já jsem si z toho vzal, že jí nějak víc znáš... tak proč nám oní-něm něco nepovíš? Něco konkrétního, jméno, bydliště, věk, zaměstnání, věk, orientaci atp...děkujeme Anál
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Pravidelný) - 9.4. > analfagot> 


Víš co Julo? Já ti můžu poskytnout akorát své pocity, neboť svým způsobem máš štěstí, že nerozumím poezii a skutečně mně nedojímá, což je mi líto i u kluků, kterým to něco říká a snažili se mně tím ohromit a třeba byli i dobří, ale u mně narazili, protože jsem vědeckofantastický alienopat. A reálně mám doopravdy ti nekecám, problém pochopit rýmovaný text.

Můj dojem z tvých básní je tento:
Umělecká forma je jednoduchá, klasická - chci tím říci, že jsou jiní, kteří tě v těchto uměleckých formacích přesahují, třeba jannja, či i mír zemi a nedělám si prdel.
Na druhou stranu máš silnější intelektuální zápřah a jsi více podobný Karlu Havlíčku Borovskému, jde více o text a sdělení, než o uměleckou formu.
Sdělení je kritické a k chodu společnosti jdoucí, zároveň patetické.
Já osobně s tím nemám problém a NECHCI s tebou nic mít v dobrém ani ve zlém.

Hodně umíráš, to je fakt a patetický.
Na druhou stranu, vzhledem k Bohuňka NWO problému se ti nedivím za tvé řádění a jsem svým způsobem za to i ráda, protože NWO redakční kurvy trolí Bohuňka, to znám a chci je zničit taky.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Pravidelný) - 9.4. > analfagot> 

Abych ti to zjednodušila - nikdy jsem nekritizovala žádné básně, nikdy. Pokud jsem ti někdy něco psala pod tvé příspěvky, tak jsem se jako anonym vždy způsobně podepisovala PřilítliMimozemšťani, nebo jsem byla přihlášená pod svým jménem.
Jiné jméno nepoužívám.
Při mém posledním příspěvku se trol jako anonym začal podepisovat Přilítlimimozemš, tak jsem po zenaddrichově provokaci jednala jako čistokrevný anonym bez podpisu.

Básně nečtu a nekritizuju, prostě jde celé to téma mimo mně.

Tak na mou osobu nesváděj veškerý to NWO svinstvo, co se tady děje.


<reagovat 
 Čtenář - 11.4. > PřilítliMimozemšťani> ja ti to ty tupa pico taky zjednodusim-zalez do nory a vypadni z totemu💀💀💀PROKLINAM TE A NETUSIS JAKOU MA ME prokleti vahu!
<reagovat 
anae (Stálý) - 13.4. > Oslovilo.
Doporučil 
<reagovat 
j.f.julian (Stálý) - 19.4. > https://youtu.be/aqyMZjk1viY
<reagovat 
HOLA (Občasný) - 9.4. > Úžasný článek analfagote!
Chybí mi tam například Karásek a další starší básníci, ale chápu, že nelze obsáhnout všechny dekadenty.
Z tohohle bude mít Bohuna určitě radost.
To víš že si dělám prdel, ta nepřečte ani báseň od Juliána, natož toto.
Díky za to!

Je to plivnutí na ignoranty, něco jako juliánův článeček O kritice, kterej je ovšem napsán pro ignoranty; tohle je trochu moc směrováno na literární odborníky a málokdo, natož amatéři z FB pochopí podstatu, ale to není kritika článku, právě naopak.
Body: 5
Doporučil 
<reagovat 
 čtenář PřilítliMimozemšťani - 9.4. > HOLA> 


já si to doma přečtu slibuju, jenom ti chci konstatovat, že Bohuňku jsi tady měl dáávno před mým příchodem a až jednou tady tu zkurvenou žido - křesťanskou pakáž dostatečně zkopu, tak odejdu a budeš jí tu mít zase - Bohuňku, trola z redakce
<reagovat 
 analfagot (Stálý) - 9.4. > čtenář> Mně nezbývá než opakovat, že máš stejné výrazivo, máš stejný pohled na juliána a jeho tvorbu, teda pohled naprostýho trotla a diletanta, nikdy jsi nezveřejnila co o Bohuňě víš, ač děláš, že víš všechno, takže jsi Bohuňa!
Není nejmenší důvod to zakrývat!
Navíc, ty každýmu říkáš jula, tak to už je jen hřebíček do tvé konspirace o jfj.
A to už vůbec nemluvím o tom, že mě to uráží jako žáka velikého jfj!
<reagovat 
 Čtenář - 11.4. > čtenář> Nás v Litovli by zajímalo jestli máš v chlívě světlo nebo jestli to čteš v tom smradu při svíčce??
<reagovat 
 čtenář PřilítliMimozemšťani - 9.4. > analfagot> 


Bohuňa je trol z redakce a parta jeho úchlných kamarádů/kamarádek - jména neznám.
+ se do toho sere žido-křes´tanská zrůdnost NWO

Slušný ještěrky, prolhaný zrůdy, co nepoužívají vulgarity, to je totiž jediná jejich meta, že nepoužívají vulgarity.
Že jsou svině, lháři, pokrytci, škodí světu, to je jim u prdele. Hlavně že jsou slušný šupinatý potvůrky.
<reagovat 
 čtenář Tatár sk. - 31.5. > čtenář> Azda už zdravé sily -v čele s redakciou a dr. Slováčkom - už rezignovali? -chceli sme napísať ešte včera -a že by pripožděne, ale predsa len?
<reagovat 
 čtenář Tatár sk. - 31.5. > čtenář> Azda už zdravé sily -v čele s redakciou a dr. Slováčkom - už rezignovali? -chceli sme napísať ešte včera -a že by pripožděne, ale predsa len?
<reagovat 
 čtenář Tatár sk. - 31.5. > čtenář> Azda už zdravé sily -v čele s redakciou a dr. Slováčkom - už rezignovali? -chceli sme napísať ešte včera -a že by pripožděne, ale predsa len?
<reagovat 
 čtenář Tatár sk. - 31.5. > čtenář> Azda už zdravé sily -v čele s redakciou a dr. Slováčkom - už rezignovali? -chceli sme napísať ešte včera -a že by pripožděne, ale predsa len?
<reagovat 
 čtenář Tatár sk. - 31.5. > čtenář> Azda už zdravé sily -v čele s redakciou a dr. Slováčkom - už rezignovali? -chceli sme napísať ešte včera -a že by pripožděne, ale predsa len?
<reagovat 
 čtenář Tatár sk. - 31.5. > čtenář> Azda už zdravé sily -v čele s redakciou a dr. Slováčkom - už rezignovali? -chceli sme napísať ešte včera -a že by pripožděne, ale predsa len?
<reagovat 
 čtenář Tatár sk. - 31.5. > čtenář> Azda už zdravé sily -v čele s redakciou a dr. Slováčkom - už rezignovali? -chceli sme napísať ešte včera -a že by pripožděne, ale predsa len?
<reagovat 
 čtenář Tatár sk. - 31.5. > čtenář> Azda už zdravé sily -v čele s redakciou a dr. Slováčkom - už rezignovali? -chceli sme napísať ešte včera -a že by pripožděne, ale predsa len?
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je deset + devět ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter