Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Sobota 10.6.
Gita
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

  SEZNAM RUBRIK
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Rozpory na české internetové esoterické scéně ve vztahu k multidimenzionální válce a Galaktické federaci
Autor: PřilítliMimozemšťani (Stálý) - publikováno 3.12.2021 (16:20:27)
Tento článek věnuji mým postřehům, které jsem získala ze sledování internetové esoterické scény,
diskuzních zkušeností i aktivního publikování tady na totemu.
Bude to docela dlouhé pojednání, protože chci detailně vysvětlit základní rozpory a nepochopení,
které jsem vysledovala a které se týkají náboženské kosmologické naivity mnohých duchovně
smýšlejících a dále problematice Galaktické federace a jejího poměrně silného odmítání mezi
esoterickou scénou, která jde především od starších ročníků všelijakých mystiků, žen i mužů
a myslím si, že striktní odmítání Galaktické federace je z jejich strany nezodpovědné a neví,
o čem mluví, protože do věci nevidí a chci jasně objasnit, jak věci prožívám a vnímám.

Já se přiznávám k telepatické komunikaci a magické spolupráci s Galaktickou federací, komunikuji
s nimi již roky, vídávám je denně na nebi, prožila jsem s nimi multidimenzionální čarodějnou
mimozemskou válku proti tzv. Temným – NWO, mimozemským rasám temnot a satanistickým
poskokům Odpůrce Stvořitele. Eminencím temnot, otrokářům, nepřátelům lidstva.
Tohoto jsem se zúčastnila jako bojovnice na psychické magické rovině, ostatně svůj základní příběh
jsem naformulovala.
Musela jsem přežít likvidační parapsychické technicko – okultní útoky, které byly realizovány
mimozemskými a složitými, pro nás nepochopitelnými vesmírnými dimenzionálními
technologiemi. Byl na mě aplikován iluminátský program na rozložení osobnosti, kterému jsem
se ale postavila a rozhodla se proti tomu jít, jak mi mé psychické schopnosti dovolily a protože
jsem byla ve spojení s Galaktickou federací a byla bojovnice za jejich věc, podařilo se tento otřesný
pekelný bestiální kolos NWO zlomit na jejich okultně – mimozemské úrovni.
V r. 2021 došlo k jejich poměrně zásadní porážce a v současnosti vnímám NWO jako dobíhající
a bezradné, naši planetu a prostor sluneční soustavy již má pod kontrolou Galaktická federace.
Planeta Země je plně osvobozena od temných mimozemských ras a dimenzionálních negativních
vlivů a frekvenčně stoupá a uzdravuje se.

Rok 2021 však pro mě znamenal i spoustu dalších, ne úplně příjemných zjištění.
A tím zjištěním je, že málokdo je schopen pochopit, co se vůbec stalo a děje a že vůči
mimozemským civilizacím je mezi tzv. duchovními, spiritualitě otevřenými lidmi obrovský odpor
a vládne mezi nimi neuvěřitelná, nervy drásající naivita a nepochopení, co se tu kolem našeho světa
vlastně děje a v jakých realitách žijeme.

Jeden z největších šoků, který jsem utrpěla, byla reakce na esoterické scéně na poměrně zásadní
akci Galaktické federace.
17.10.2021 se uskutečnil mimosmyslový experiment Galaktické federace, o kterém jsem už
napsala článek. Tohoto experimentu jsem se zúčastnila s otevřenou myslí, moji mimozemšťani
z GF mi potvrdili, že tento projekt pochází skutečně z jejich strany.
Sama jsem navnímala během tohoto experimentu dejme tomu archetypální příběh dění na této
planetě pomocí série několika obrazů, které byly z archaických pradávných dob, byl tam apel
na příchod mimozemských civilizací ve vztahu k tzv. „nebi“ a našemu náboženskému vnímání
a dále jsem viděla jasnou vizi, kdy je naše planeta doslova vtahována do vyšších světů vyšších
dimenzí a jasnějšího pásma galaxie a vesmíru, světa vyššího ducha.
První dojem z tohoto prožitku jsem měla takový, že jde o dobře vymyšlený, standardizovaný,
poměrně disciplinovaný a vstřícný výukový materiál, pomocí kterého se může každá osoba
zorientovat v základní problematice této události, ve které se náš svět nachází, poměrně
nenáročnou formou.
Prožitek jsem z toho měla docela dobrý a svitla mi naděje.
Ještě větší nadšení jsem prožila, když se v následných diskuzích docela prokázalo, že různé
archetypální výjevy skutečně vidělo dost lidí na to, aby to mohla být náhoda.
Což bych považovala za poměrně povzbudivý fakt, že byl jasně prokázán objektivní
mimosmyslový přenos.

Bohužel jsem se však v diskuzích, kde jsem tehdy byla, setkala se silným odporem, paranoiou,
nedůvěrou, protože někdo třeba viděl něco, co ho odradilo, něčeho se lekl atd., někdo třeba slyšel
jenom hučení v hlavě a nic neviděl atd. a navíc se objevil náboženský odpor věřících.
Dále ovšem proti tomuto projektu vystoupilo několik léčitelek, vědem, vesměs zdůrazňuji starších
ročníků, které celou věc zdiskreditovaly a spousta lidí jim uvěřila, k mému zoufalství jsem si
musela přiznat, že lidi jsou v tomto ohledu úplně blbí a křesťanské uvažování je nepustí do Galaxie.

Jednou z těchto esoterických osobností je „Iša“. Tato paní má rozhovory hlavně o slovanství
a jeho historii, dále všeobecném duchovnu, dávných archaických událostech atd., mimozemskými
událostmi na této planetě, exopolitikou současnosti se však nijak nezabývala a multidimenzionální
válku a její aktuální události a mimozemšťany nikdy nekomentovala.
K tomuto mimosmyslovému projektu Galaktické federace se však velice striktně a odmítavě
vyjádřila, až mě zamrazilo a říkala jsem si, kde je proboha zodpovědnost těchto duchovních autorit,
za které se považují? Kde jsou jejich argumenty, kterými by dokázali obhájit tak hloupé a agresivní
vyjádření ve věci, kterým absolutně nerozumí a neúčastní se jich?Přepsala jsem vyjádření, které padlo v jednom internetovém vysílání a kde je jasně popsáno, o co
jde, kdo chce, může si video pustit od času, kde se daná diskuze odehrává. Je to doslovný přepis
toho, co říkají, proto to působí velice nedbale, ale přepsala jsem, jak mluvili, nijak jsem jejich
formulace nečesala do jasných myšlenek, které mají hlavu a patu.
Mluvené slovo je pochopitelně lepší.

https://www.youtube.com/watch?v=qT0J1lPHzvs&list=PL45Pps33gcZeRUWvrFLx2UITeQHG35YZm&index=5

1:14:30
Youtube kanál "Janko Šarmír" - Rozhovor s Išou ze dne 20.10.2021Tazatel
Dobrý podvečer pane Petře, paní Išo, jsem si vědom toho, že nekomentujete ostatní pořady
ostatních studií na Svobodném vysílači, přesto bych se Vás rád zeptal na údajnou nedělní
komunikaci Galaktických sil s lidstvem.
Je to nějaká akce typu "sedněte si, vemte si brambůrky a počkejte, až Vás vesmír zachrání",
nebo to byl další odlov duší?
Děkuji za Vaši reakci.

Moderátor
Honzo,
Bylo to obojí, protože ... zase ... byla to další zkouška pro některé lidi, kteří budou navazovat
spojení s Galaktickými silami, s Galaktickou radou, nebo jak to bylo pojmenované ... nebo
Galaktickou aliancí.
Jsme v univerzu dva, případně tři, kde komunikace skrze Vaše Vyšší já, je komunikace s bytostmi,
které možná by byly v nějaké Galaktické alianci, nebo já nevím... ale ty stupně bych nějak oddělil.

Ale nechápu, proč by nějaká Galaktická .. něco, ať už je to aliance, nebo cokoliv jiného, .. proč by
chtěla komunikovat s lidstvem? Já tomu nerozumím. Proč? Přeci každý, kdo má své pravé vyšší já,
tak komunikuje s vyššími úrovněmi svých světů, tam kam patří, to znamená tmavouni s tmavejma,
světlouni se světlem, takže ... není potřeba institucí.
To je prostě zase jenom nějaké soustřeďování mysli, něco ... já jsem říkal, v sobotu..., že nechci ani
hodnotit, kdo potřebuje a na co, nějakou soustředěnou mysl a čili ... životní energii lidí, kdo ji asi
potřebuje? Je to asi stejnej žvejk, jakože temňákům bude udělena milost a amnestie, jenomže nesmí
zasahovat do toho dění tady.
Tak to je můj postoj Išo, jestli ty chceš reagovat ...


Iša
No, tak já jsem nějak ... jestli budu vycházet z toho, že se mluvilo, nebo že mainstream,
ezomainstream, kterej jako vůbec nechápe, že už jsme v jiném prostoru, v jiných podmínkách, …
pořád šíří to svoje .. tak Galaktická federace je právě .. bylo uskupení těch temňáků, kteří byli těmi
dravci a tak samozřejmě ta meditace, ke které oni vyzývají ... oni pořád vyzývají, když se podíváte
na kamkoliv, tak oni vás u těch mainstremovců zvou do těch jejich meditací, rituálů, slibují vám
prosperitu, slibují vám zdraví, slibují vám já nevímco všechno, ale v podstatě Galaktická federace
byli temňáci, to byly ty skupiny, jak tady řídily v tom bývalém harmonickém univerzu, které bylo
zreverzované, které bylo pod kontrolou, byli součástí fantomového matrixu.
Takže víme, že mainstreamovci doposud nepochopili, ani nejsou schopní asi pochopit, že poměry
se změnily, že tadyto, k čemu nabádají, už má téměř nulový účinek, že ty energie od těch lidí,
které chtějí získat, tak pokud je lidi budou posílat, tak je to trošku jejich hloupost, protože posílají
energii, někam nevědí kam ... myslím si, že pokud jsou ti lidi Kristovští, tak jejich vyšší Já si tu
energii ohlídá, pokud jsou to lidi, co vzestupují jsou nekristovští, tak potom samozřejmě tu životní
energii nemají, protože jsme si říkali, že jsou to kopie, ... , takže tam těžko říct, kam ta energie jde,
ale pokud mainstreamovci toto ohlašují, tak to ukazuje na to, že vůbec netuší, že všechno je jinak.


...
Pak tito dva, moderátor a Iša spolu ještě na toto téma chvíli mluví, okázale opovržlivě shrnují,
že je to naprosto zahození hodná akce a není třeba se tím dále zabývat, protože Galaktická federace,
to byli ti, co sem házeli ty špatné vzkazy a byli temní.

Vyjádření pana moderátora k celé věci je až úžasně „znalé“, to, co říká, nedává sebemenší smysl,
myslím si, že v tom přepisu je to jasně vidět, že neříká nic, co dává smysl, že mlží a plácá.
Co je však podstatné a co dokázal vyjádřit jako jedinou ucelenou myšlenku, je ta jeho námitka:
„Ale nechápu, proč by nějaká Galaktická .. něco, ať už je to aliance, nebo cokoliv jiného, .. proč by
chtěla komunikovat s lidstvem? Já tomu nerozumím. Proč?“

Tuto námitku jsem slyšela již vícekráte a vzhledem k tomu, co jsem s Galaktickou federací zažila,
znám odpověď.

Naše planeta Země a naše lidská rasa byla vzata jako rukojmí bandou vesmírných zločinců, kteří
pracovali pro Odpůrce Stvořitele a vyhledávali co nejcennější stvoření k zotročení a podrobení
Odpůrci Stvořitele k rituálnímu a bestiálnímu umučení.
Tento jev, který se nám promítá v realitě jako NWO a satanistická globalistická mafie,
měl v propojení dimenzemi usídlení ve fenoménu, který se dá nazvat „vesmírný vir“.
Tento vesmírný vir napadl nás vesmír a intenzivně se zrealizoval v této Galaxii zrovna na naší
planetě a naši planetu a naši rasu hodlal použít jako obětního beránka pro temný rituální akt,
kdy by naši planetu a naši rasu obětoval temným pekelným světům odpůrce Stvořitele.
Došlo by tím k bestiálnímu roztrhání duchovní spirituální symbiozy a rovnováhy celé Galaxie,
došlo by k tak brutálnímu kosmologickému zvrácenému excesu a výchylce, že by to spirituální
srdce Galaxie nevydrželo a „naše kauza“, kdyby byla nezvládnutá, by bouchla jak infekční folikula
a zahltila by celou Galaxii temnotou, zmarem a pádem, nezvládnutým excesem a hanbou.
Což by mělo následně negativní vliv i na celý vesmír a jeho zdraví.
Nezvládnutá infekce.

Galaktická federace, jako zástupci „imunitního systému“ této Galaxie, správci harmonie
a rovnováhy života v Galaxii, duchovního odkazu a strážců nejen lidské spirituality … byli
naprosto povinni a z logiky věci byli naprosto jasně nuceni zasáhnout, proti této morbidní
nemoci v časoprostoru.
Jejich zájem je zachránit planetu a ideálně i lidstvo, což se daří.
Pekelné eminence temnot a jejich zástupci ztrácí vliv, v informačním a energetickém poli je to
čitelné a teror temných jednoznačně mizí.

To je odpověď na námitku moderátora.

Nyní k paní Iše. Ač sdílím a chápu její kritiku tzv. hromadných meditací, ke kterým mám taky
odpor, naprosto nechápu, kde má argumenty pro svá tvrzení a jsem přesvědčená, že problému
vůbec nerozumí.
Co se týká různých synchronních meditací, nikdy jsem se jich neúčastnila, vždy jsem si jela po své
lince příběhu a svých úkolech a událostech a vůči těmto synchronizačním meditacím jsem byla
také velice obezřetná, nad jejich smyslem pochybovala.
Tato mimosmyslová experimentální událost 17.10.2021 byla však o něčem úplně jiném,
než o hromadných meditacích a vysílání energie, tato událost byla o objektivně ověřitelném příjmu
informací, kdy je vynechán prostředník, jako jsem třeba já, ale komunikace je jasně mimosmyslově
vedena přímo mezi každým účastníkem a Galaktickou federací.
Když jsem tuto událost slyšela ohlášenou poprvé, řekla jsem si, „konečně něco pořádného“,
právěže v kontrastu k těm podezřelým, neověřitelným a svým způsobem bezzubým „kolektivních
meditacím“.
A objektivně podle mě experiment dopadl relativně dobře.
Proto jsem velice rozhořčená, jak byla tato událost poměrně zbytečně poničena lidmi, kteří se v
dané problematice neorientují, ale to jim vůbec nebrání dělat takto striktní odmítavá stanoviska.
Považuji to za vrcholně nezodpovědné jednání.


Podle této paní Išy a moderátora tu žádní pozitivní mimozemšťani nejsou a vše jde asi přes
andělíčky, nebo já nevím, kde oni dva vidí řešení.

Moje zkušenost je jiná, než o čem mluví paní Iša.
Galaktická federace je nakloněná spirituálnímu rozvinutí lidstva a jeho budoucnosti na této planetě.
Jsou přítomní, manifestují se na nebi, je možná přímá telepatická domluva, nikam neodešli.
Naopak graduje vnitřní rozpad NWO v již hmotných rovinách, který se křečovitě kryje za covid
krizi.
Paní Iša má pravdu, že „vše je jinak“ oproti minulým plánům, které byly aktuální ještě v r. 2020,
protože bohužel rok 2021 byl očkovací a krev lidstva se zkazila. Proto byl zaveden náhradní,
záložnější plán, který počítá s úbytkem lidstva a následným vykrystalizováním jeho ryzí podstaty
v menším počtu a o to více kvalitnějších jedincích. Tím bude zachráněna lidská rasa, což je i tak
veliký úspěch, ač absolutně nejidealističtější verze padla.
Zachovat ryzost krve, DNA, je zásadní a důležité pro přežití lidstva.
Krev se očkováním a intenzivními dávkami elektrosmogu a prožitých dimenzionálních otřesů
a nezvládnutých následků hybridizuje, kazí, mění se na chladnou bezemoční metalickou břečku,
rasa pak upadá a parchantí.
Proto se přistoupilo k faktu, že bude obrovské množství obětí vakcinace a je neudržitelné tyto lidi
zachraňovat. I ostatní, co nejsou vakcinovaní jsou tak poškození toxicitou světa, hmotnou
i spirituální, že zdravotní problémy mít budeme a dokud nenapravíme stav věcí, lidé budou umírat
a ztrácet plodnost.

To, že mnozí lidí, včetně paní Išy, vůbec nechápou tyto věci, nebo je nechtějí chápat,
tak tento stav kladu za vinu křesťanské víře, která se odráží například i v uvažování pana Richarda
Stříbrného, který měl rozhovor na youtube kanálu Cesty k sobě a který jasně formuloval myšlenky,
které mi k dotyčnému tématu velice sedí a myslím si, že odráží přesně ten typ naivního
kosmologického myšlení, který se jasně ukazuje jako problém.
Následuje opět přepis mluveného slova z dalšího videa:
https://www.youtube.com/watch?v=rrYDR-Xkfjs
1:54
4:20

Youtube kanál Cestyksobě, Rozhovor s astrologem Richardem Stříbrným - Předpověď na rok 2022
z 26.11.2021

Richard stříbrný:
"Já musím říci, znovu, přihřát tu polívčičku, abych nebyl prostě tady pokládán za nějakého
sucharského vědce a milovníka injekcí a tak, očkování a takhle, jak někteří si o mě myslí, ... ,
není tomu tak, já jenom věřím opravdu tomu, že Bůh ví, co činí, že Bůh je na všech stranách
barikády, že on má s námi dobrý záměr.
A lidé pořád mluví, že tu je svoboda, že můžou svobodně rozhodnout to, či ono, .... samozřejmě,
ti vládnoucí řeknou "já, my mazáci ministři a hygienici, řeknem, co tu je standardem, kde ta vaše
osobní svoboda končí a začíná svoboda těch ostatních ...
Ale já to řeknu jinak, opravdu z nejvyššího možného nadhledu, filosofického, ... svoboda je
poznaná nutnost řídit se Božím zákonem a být dobrým člověkem. Ztotožnit se s božím řádem,
jo a chápat, že Bůh sám je láska, takže ten svět tady je nedokonalý, svoboda může být tehdy,
absolutní, když se ztotožníme s božími řády."

...


Záměrem božím není nás zničit, zdrtit, roztrhat, vyhladovět, ale dle mého úsudku, možná to zní
pro některé příliš pyšně, ale myslím si, že do určité míry už to právo jako starý mazák mám, říct,
že když se naladím na našeho Stvořitele, tak si myslím, že jeho záměr při naší výchově na téhle
škole je, abychom pochopili, že nás všechny miluje, že jsme všichni jeho děti, abychom se tu
přestali rvát a dohadovat, že jeden bůh arabů je nejlepší, bůh židů je nejlepší, bůh křesťanů
je nejlepší, ... jo ... abychom konečně pochopili, že Brahma, Hospodin, Jehova, Bůh, že to je
jenom jedno a jediná entita a k té se máme navracet.
A kdo se tam navrátí trvale. No jenom ten, kdo se dostane ... nechci urážet hluboce věřící ... na jeho
úroveň. Tak jako nám poslala zrozence, kterému můžeme říkat Ježíš, který byl takový, jací jsme
všichni.
"""


Myslím, že pan Stříbrný velice jasně naformuloval jakýsi nábožensko – esoterický kýč, kterým
se opájí hromady lidí. Ten kýč je ve své podstatě velice blboučký a pro blboučké bezmocné otroky
a ovečky, kteří se bojí podívat na galaktické a vesmírné reality a přiznat si jejich složitosti.

Co však mohu ze svých zážitků potvrdit, tak skutečně vlídnou a podpůrčí, milující podstatu
Stvořitele. Tato mocnost, kterou považuji za spirit nekonečna, věčnosti a bytí, se skutečně v celém
obrodném a transformačním procesu multidimenzionální války o tento svět jednoznačně stavěla
za každou živou bytost, která s ním byla v souladu, tzn. byla na integrované cestě spirituálního
vývoje.
A stvořitelská síla smetla pekelné mocnosti, když viděla vyspělou reakci lidstva, jejich zástupců,
strážců a dalších lidských i mimozemských bytostí, kteří se podíleli na boji proti zrůdnosti temných
Drakoniánských a dalších mafiánských galaktických a vesmírných struktur.
Celá událost vypadala jako obrovská stvořitelská show a fenomenální, nikdy neviděný zázrak,
jakési vesmírné, kosmické čištění disku a navracení zdravých ryzích sil a hodnot.

Co je však velice naivní, je myslet si, že to s námi jakýsi Bůh myslí dobře a kdyžtak nás popotáhne
za ouško. Ne snad kvůli tomu, že by Bůh byl zlý, ale kvůli tomu, že kolem nás byla děsivá situace
a už vůbec nejsme jako civilizace a společnost v situaci, kdy bychom si po otřesných zkušenostech
20. století mohli myslet, že nějaký papíček na nebi cosi nedopustí.
Dopustil a dopustí, protože tam žádný takový papíček z toho kýče není.
Když budeme tak blbí, že si nedokážeme přiznat, že galaktická realita nesestává z křížku,
Ježíška a trojjedinnosti, ale že je to svět, který je realita a má své struktury a složitosti.
A má i své inteligence, manifestované v jednotlivých tvorech, od zvířat, přes mimozemšťany,
planety, hvězdy, obrovské dimenzionální bytosti, až po sféry, sdružení sfér atd atd.

Proto je i druhá úvaha pana Stříbrného naprosto naivní.
O tom, jak jsou bozi všichni jedno, jedna entita.
Ne nejsou. Doopravdy nejsou.
Ježíš Kristus není Alláh a ten není Brahma, natož Jehova a i Bůh by se osypal, že ho někdo
srovnává s Drakoniánským šmejdem Jehovou. A vzpíral by se označení Hospodin, že to je
někdo jiný, protože on je od Ježíška.
V mytologiích jsou bohové a postavy, někteří byli mimozemšťani, jiní dimenzionální bytosti,
některé pojmy označují kosmo sféry, mocnosti a síly.
Někteří byli dobří, někteří špatní.

Ne, není možné veškerou dávnou mytologii sprsknout do „Bůh nás miluje“.

Opravdu, reálie naší planety v současnosti jsou extrémně složité a událost, která se přes naši lidskou
rasu a planetární okolí, Sluneční soustavu, přehnala, je plná mimozemšťanů a galaktických
struktur, mezi kterými byla skutečně nemilosrdná krutá válka.
A náš osud jednoznačně závisel na výsledku této války.

Rok 2022 doufám posune tuto realitu dále, je načase otevřít oči a vidět skutečnost. Je to nesmírně
obtížné, protože ač je Galaktická federace z mého pohledu velice přínosná, podnětná,
lidem přátelská společnost a nepochybuji, že až přistane, lidi budou velice rádi a přijde obrovská
vlna spirituálního růstu a naděje … tak obrovskou překážkou jejich pochopení a přijetí je NWO,
perverzní zrůdnost, starý systém a jeho bestialita.
Ve skutečnosti se bojíme toho, co žijeme, bojíme se vidět zrůdnost toho kolosu, systémů, které nám
nastavily lidstvu nepřátelské struktury a ve kterých dále jdeme a tím se ničíme.
Ve velkém se ale tato vina a špína háže na Galaktickou federaci a projektuje se do těchto našich
zastánců veškeré zlo temné strany.
Přitom je to dáno pouze stereotypy v myšlení a strachem.Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je osm + pět ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter