Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pátek 27.5.
Valdemar
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

  SEZNAM RUBRIK
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Události mimozemské války, dimenzionální technologie a pokus o rekonstrukci událostí
Autor: PřilítliMimozemšťani (Stálý) - publikováno 20.1. (21:20:34)

Událost, kterou procházíme v posledních letech a která se týká přechodu naší planety a populace
do tzv. „nového věku“, je velice členitá. Jedná se o obrodu Galaxie a definitivní výhru
nad Drakoniánskými rasami, zničení vesmírného viru, vzestup naší planety a lidské populace do vyšších
světů vyšších frekvencí s rozšířeným vědomím do všech aspektů života.

Celá záležitost je velice dramatická.
Pochopila jsem, že jde o klíčovou událost pro celou Galaxii i přilehlý vesmír.
O tuto Galaxii a život v ní sváděly boje světy plazích bytostí zastoupené Dračími inteligencemi
a savčích bytostí zastoupené Galaktickou federací. A finální bitva je událost o našem vzestupu.
Je to hrubé zjednodušení, ale pořád funkční.

Člověk v tomto procesu hraje velkou roli.
Sice se vyvíjí, ale už je dostatečně vyvinutý natolik, aby se od něj dalo očekávat stanovisko
svobodné vůle, které je platné.
Toho velice intenzivně zneužila temná protistrana, Drakoniáni se svým satanistickým NWO
kolosem a snažila se, aby lidstvo dobrovolně přijalo cestu absolutní zkázy.
Kdyby se to stalo, celá galaxie by začala frekvenčně upadat a začala by se šířit temnota, násilí
a úpadek, protože do této události je zaangažovaná celá naše Galaxie skrze Galaktickou federaci.
Myslím, že tento vývoj úpadku je snad zažehnán.

Jak jsem zažila tuto mimozemskou válku, kdy jsem byla kontaktována Galaktickou federací,
tak šlo v podstatě o to, získat suverénní převahu v systému dimenzionálních zařízení uvnitř
naší planety, která jsou stará miliardy let a co se týká provedení, spadají už do nadgalaktických,
vesmírných technologií. Galaktická federace má zařízení, která bezpečně fungují statisíce,
až miliony let, ale technologie tohoto typu přesahují jejich dosavadní znalosti.
Tyto záhadné vesmírné technologie jsou funkční a nedělají chyby a jsou v nich načteny vesmírné
inteligence, které kooperují s myslí bytostí nacházejících se v jejich vlivovém poli planety
a podle stavu mysli těchto bytostí ovlivňují události.

Nepřátelská Drakoniánská, iluminátská, satanistická strana tyto technologie měla v „državách“
dlouhá tisíciletí skrze kosmologické reálie likvidace vesmírného viru, což bylo dlouho
pro Galaktickou federaci v plné míře nečitelné. Ilumináti pochopitelně zjistili, že jejich vlastní
vědomí není schopné v těchto systémech nic naprogramovat, maximálně že od toho dostanou
šlupku. Výkonnou moc mysli a čistotu ryzího provedení byli schopní do systémů aplikovat pouze
Drakoniáni, jako eminence temnot. Ti byli schopni skrze dravou sílu naprogramovat své.
Kosmický zákon jim ale neumožňuje realizovat se bezbřehým způsobem.
Navíc bylo vždy ve hře želízko v ohni – člověk a jeho vědomí. Drakoniánská strana proto zvolila
systém manipulace vědomím lidí tak, aby v případě, kdy svým spiritem získají výkonnou moc
v těchto systémech, programovali do těchto systémů verze, které ve výsledku povedou k dalšímu
útlumu lidské bytosti a její setrvání v otrockém, spícím stavu.
Používali k tomu systém různých autorit, které promlouvaly do vědomí jednotlivých mágů, věštců,
čarodějů a čarodějnic, vědem a vizionářů, kteří zacházeli s časoprostorem vědomě magicky,
programátorsky.

To stejné se stalo mně.
Během dimenzionální války jsem zjistila, že co vědomě naprogramuju, to se mnohdy nějakým
způsobem časem zrealizuje v našem světě a došlo mi, že to není jen nějaká bezvýznamná hra
v mé hlavě a že pocit, že jsem blázen, na kterém nezáleží, je velice nebezpečný.
Velice záleželo na tom, komu budu věřit, v jakém chaosu moje mysl bude a proto jsem nabrala
vyloženě bojový směr, kdy jsem se rozhodla pomocí těch systémů setřást nepřátele.
Suverenita zuřivosti nároku na očištění našeho světa přes mou lidskou inkarnaci zafungovala,
stala jsem se svědkem jakéhosi kosmického procesu, který provedly Stvořitelské síly,
celé to vypadalo jako kosmické narovnávání a obroda veškerých zmrzačených
a zkřivených hodnot, sil, potenciálů.
Tímto procesem získala Galaktická federace daleko větší převahu, protože v „poli“ kolem
planety přestal být takový odpor, který generovala lidská Drakoniány zmanipulovaná mysl.


Abych mohla obstát v takových systémech jako programátorka událostí, musela jsem se udržet
v prudkých tocích sil kosmického zákona. A k tomu jsem potřebovala ryzí duši, ryzí důvod svého
počínání. To se mi podařilo celou dobu udržet, ovšem bylo to extrémně psychicky, emočně
a nakonec i fyzicky vyčerpávající. Prošla jsem si hraničními stavy mysli a musela zvládnout
neuvěřitelné nápory protistrany, musela jsem vydržet kultickou krutost celého toho procesu.
V podstatě šlo o naložení se zlým kouzlem. NWO vypustilo obludný kultický proces na
zlikvidování lidského ducha a svržení planety do nižších světů a její zdevastování.
Toto kouzlo bylo ve hře v dimenzionálních systémech a bylo nutné tento zlý program
silou spiritu otočit proti vysílatelům.
Tento proces se mi podařil spoluprací s Galaktickou federací a propojením s planetou a vesmírnými
a kosmickými silami. Když se začalo kouzlo otáčet, kosmické síly zařídily nemilosrdnou kultickou
popravu těch nepřátel, někdy byli doslova rozloženi a rozdrceni na hvězdný prach,
zkrátka přišli o duši.
Pro mne jako člověka to samozřejmě byl výkon krutosti za hranicí mých psychických možností,
ale musela jsem to vydržet, ten proces vnitřně odsouhlasit a neuhnout. Bylo to nutné, brždění tohoto
procesu by znamenalo otáčení zlého kouzla proti sobě, ve výsledku škodlivým následkům,
které by ohrožovaly čistotu provedení procesu přechodu do vyšších sfér a definitivního
zbavení se zlých vlivů.


V tomto psychicky extrémně náročném procesu jsem však byla znejisťována domnělými spojenci.
Že to nejsou spojenci a všechno dělají naschvál jsem zjistila definitivně až v lednu 2021.
A to mezitím proběhly dlouhé roky této události, této dimenzionální mimozemské války
o tento svět.

V průběhu dimenzionální války se přišlo na věc, že do Galaktické federace byla infiltrována
skupina, která z hlediska svých vlastních zájmů narušovala proces. Tato skupina se infiltrovala
před stovkami, až tisíci let mezi mimozemšťany ze Siria a Plejád.
Do časů, kdy se infiltrovali do Galaktické federace přes Sirius, se dostali skokem v čase.
Byla to skupina mimozemšťanů, kteří před dávnými časy způsobili v jedné z galaktických válek
obrovské škody. Odžít si hříchy a napravit karmu by obnášelo dlouhou šňůru nelehkých životů
v regulérním inkarnačním plánu v harmonii se Stvořitelem. Místo toho se pomocí nám lidem
nepochopitelných technologií rozhodli skočit v čase do dob události přechodu Galaxie do vyšších
sfér a tady se schovat před svým osudem.
Jenže vzápětí zjistili, že situace tu není vůbec jednoduchá a že jejich zanedbaný spirituální potenciál
zatížený velkým hříchem jim znemožňuje obstát v této prudké dimenzionální válce
a že shoří jak papír.

Proto se museli podvolit Drakoniánskému plánu a dělat pro ně, zároveň se infiltrovali mezi
Galaktickou federaci. A hráli na obě strany.
Jejich jediný zájem bylo přežít ten děsivý průšvih tak, že se jim definitivně nerozpadne duše.
A museli docílit toho, aby frekvenční vzestup nebyl výrazný a prudký, jinak by shořeli.

A tak získali důvěru Galaktické federace a infiltrovali se mezi vedení, mezi výkonné bojové
a ideové jednotky, které se měly účastnit války o tento svět a které svým působením ovlivňovaly
psychiku aktivně jednajících lidí v této válce a události.
A neustále hráli na obě strany a znemožňovali to konečně radikálně strhnout jakýmkoliv směrem,
ať dobrým, nebo špatným. Mlžili, znejisťovali, hysterčili, hráli na citečky a patos,
o všem pochybovali. Jednu dobu mne krmili patetickými příběhy mé údajné mimozemské identity,
které byly ve výsledku naprosto bezvýchodné. Když jsem se s nimi hodně bavila, byla jsem
duševně pořád pohroužená do nějakých galaktických příběhů, poznávala toho a tamtoho z téhle
a tamté galaktické lodi, byla pořád v pozici roztomilého domácího zvířátka a chtěla si se mnou hrát
skupina Plejáďanek. Všichni byli pořád moc milí, povznesení a radovali se a ztráceli jsme čas,
útoky temných neustávaly a nic nedávalo smysl.

Skupina těchto na obě strany hrajících, v čase podvodných mimozemšťanů se inflitrovala mezi
Siriany a pak, jak jsem viděla, zblbli i Plejáďany a mnohé z nich vyloženě zneužili, dokonce
to ve výsledku vedlo k rozkolu mezi GF a Plejádami. Což se určitě časem spraví.

Jsem přesvědčená, že tato proradná skupina zhatila první pokus o dimenzionální spirituální převrat,
první mimozemskou válku, kterou jsem zažila. Ta začala na konci roku 2015 a přelila se do roku
2016, kdy byla ukončená někdy v dubnu vyšším zásahem.
Tehdy jsem zažila extrémní stavy, příšerné útoky a šílený chaos. Celá válka začala
s mimozemšťanem, který byl kočičí povahy a byl to velký bojovník, jak jsem pochopila,
byl to alien z galaktické armády GF. Kočky jsou dravci a kočičí DNA dělá z těchto mimozemšťanů
velké bojovníky. Dodnes se s ním znám a vím, že to není nepřítel. Tento mimozemšťan mě
následně předal dalším členům Galaktické federace a dále se veškeré mé psychické dění už odvíjelo
od vztahu k této „partě“.


Tohle je obrázek, který jsem namalovala v r. 2016 a který vyjadřuje mé tehdejší dojmy z nich:

Tehdy jsem jim věřila všem, ovšem vyšlo to bohužel asi tak, že mi zůstali 3 prověření, kteří jsou
skutečně od GF a zbytek byl sirianská vykutálená parta podvodníků a jejich asi Plejáďani,
kteří se od nich nechali zblbnout.
Tehdy jsem se točila v rozdrásaném rozpolceném stavu v událostech, kterým jsem nerozuměla
a spříznění mimozemšťani GF taky. Jedna z posledních událostí, co si pamatuju z této starší války,
byla snaha dobýt, zničit nějakou otravnou vysílačku, která se nacházela až za Plutem. Jenže to se
nepovedlo a za pár dnů následovala událost, kdy se z nebe ozval velice mocný hlas,
který burácel z nebe „co to tady vyvádíte!?!“ a do dvou týdnů vše přešlo a já přišla do reality.
A musela se sebrat a jít životem dál.


Zjistila jsem, že tyto události velice sedí s tím, co říkal kontaktér Pavel Roško.
V r. 2014 došlo podle mých informací, které mám od Galaktické federace, k odhalení této vnitřní
zrady do takové míry, že se začala řešit.
Do roku 2014 měl Pavel Roško podle svých slov kontakty s Plejáďany z planety Taygeta.
Na podzim 2014 mu však mimozemšťan z Taygety řekl, že se loučí, že aliance se rozhodla celý
systém změnit a od té doby se začali ukazovat méně.
Ale začali se objevovat jiní mimozemšťani, ve videu z r. 2015 říkal, že vyfotil sirianské bojové lodě
a že se tu celkově změnila skladba mimozemských ras a že teď přichází start nových událostí,
což bylo na konci roku. To se mi splnilo vrchovatě, ač jsem tenkrát o P. Roškovi neměla ponětí.
Zažila jsem půlroční vědecko fantastickou mimozemskou válku.
V dalším videu z ledna 2017, kde P. Roško popisuje události roku 2016, říká, že fotí spoustu lodí,
že je tu teď spousta mimozemšťanů. Jeho Plejáďani ho již nekontaktují, s tím, že vše řídí a mají
plno práce. Že se opět vyměnilo vedení a Siriani a jacíci Venušané sem už nesmí, říká, že „zlobili,
neplnili úkol, co měli a nemohlo se to vyvíjet dobře, když to sami brzdili“.

Což by plně odpovídalo mému zážitku 2015/2016

V roce 2017 Pavel Roško znovu vyfotil reptiliánskou loď a na konci roku 2018 říkal, že celou akci
na probuzení a obrození planety a lidstva převzali Arkturiáni a že hodlají celou věc urychlit.

V roce 2019 se pro mne celá tato záležitost otevřela znovu. Znovu jsem navázala kontakt se svou
partou mimozemšťanů. Některé z nich jsem brzy rozpoznala jako nepřátele a začala proti nim
později bojovat, což se zadařilo. Oproti minulé akci z r. 2015/2016 se do celé věci brzy vložily
nadgalaktické síly, tzn. moje Galaktická federace měla sebou oproti minulosti taky „svoje bohy“.
Celá dimenzionální válka byla mnohem prudší a cíleněji zaměřená a šla daleko více po krku
Drakoniánským NWO strukturám, došlo k přímému spojení se stvořitelskými kosmickými silami,
všechno lítalo, nezůstal kámen na kameni.
Na začátku roku 2020 došlo k prvnímu úspěchu, kdy se zakotvila tzv. Kristovská energie v poli
naší planety a došlo k celkovému odlehčení a úlevě. Jak jsem však se znechucením zjistila, část
těch, které jsem považovala za rozumné mimozemšťany z GF, začali vyšilovat, že přece svět
nemůže být bez válek. Tak jsem mezi nimi započala brutální čistku, která nakonec vygradovala
zlým drakoniánským útokem, šílenou bitvou, po které jsem odstranila ze sféry své důvěřivosti
velkou část té podvodné skupiny, která byla infiltrovaná do Galaktické federace a ukončila jsem
s nimi kontakt a když se o kontakt pokoušeli, agresivně jsem na ně útočila.
V srpnu 2020 jsme dosáhli velkého úspěchu, kdy jsme zlomili reptiliány, situace se začala
stabilizovat. Jak však nebyli reptiliáni, uvědomila jsem si, že jeden mimozemský manipulátor,
který neustále všechno zpochybňoval a znejisťoval, dělal problémy a hrál chudáčka, všechno dělá
záměrně. Přestala jsem mu věřit, když jsem ho v prolínání časoprostorů viděla, jak v r. 2014
přepadl mimozemšťana z GF, který mu věřil jako blízkému spolupracovníkovi, uspal ho a sestřelil
do jeho vlastního klonu v podzemní mimozemské základně této planety. Pak mu vymazal paměť,
nakukal mu nesmysly, chtěl ho zotročit a psychicky zlomit. V prolínání časů jsem tomuto
mimozemšťanovi hodně pomáhala, aby se nakonec zorientoval, věděl, komu může věřit a přišel na
to, kdo je a dostal se zpátky na loď Galaktické federace do své hibernované osoby a bavím se s ním
dodnes.
Tuhle ohavnost, co udělal ten údajný spojenec v r. 2014, jsem však naplno uviděla až v r. 2020
v říjnu. A uvědomila jsem si naplno, že je nepřítel. Pak mezi námi ještě 2 měsíce gradovaly
konflikty, než jsme v lednu 2021 definitivně přerušili kontakt a tenhle vejlupek šel do basy.
Od té doby mě nikdo neznejisťoval, necpal do falešné lásky a prolhaných her na harmonii,
ani nenutil k iracionální uměřenosti vzhledem k situaci, nikdo nekolaboroval s drakoniány
a zmizela celá škála hlasů na pozadí, které nějak komentovaly, co se děje a které mne silně iritovaly.
Začala jsem se uzdravovat, zmizelo neustálé mozkové přepětí, které mi napínalo a rvalo obličej.
Tím, že jsme odřízli tuto skupinu, se otevřely konečně možnosti k zaměření, vystopování okultních
hlavounů NWO a jejich zničení na kultické úrovni. To se dělo 2021.

S touto událostí, kdy jsem na začátku ledna 2021 definitivně odvrhla toho infiltrovaného
podvodníka do Galaktické federace a celá věc se začala lepšit, mi v červnu 2021 zarezonovalo
video, které je dnes už smazané, kde jakási Swaruu, která o sobě prohlašuje, že je mimozemšťanka
z Plejád, oznamuje za Plejáďany z Taygety, že se rozhádali s Galaktickou federací a pořádně je
pomluvila.
Naštěstí jsem našla článek, kde se o této záležitosti píše, i když to video už neexistuje.


https://knihya.cz/co-je-zac-galakticka-federace-cosmic-agency/


Tam Swaruu popisuje, co mají Plejáďani z Taigety proti Galaktické federaci a naopak. Jsou to spíš
vojenské a strategické záležitosti, do kterých pochopitelně nevidím, ale jsou tam věci, které mi ten
konflikt silně připomínají a úplně nejvíc, co mě ohromilo, je tato věta:

„Swaruu X: To je základem zhoršení vztahů mezi Taygetou a Federací, které vedlo k právní odluce,
alespoň částečně, v únoru 2021, kdy Taygeta uznává Federaci pouze prostřednictvím
Rady Alcyone, a ne jako přímý nezávislý člen. „

V únoru 2021, když já vykopla posledního infiltrovaného bojkotéra v lednu 2021!V článku se píše základ konfliktu:

„Během těchto jednání mezi lety 2019 a 2020, došlo k sérii vzájemných obvinění. Zástupci
Federace obvinili Taygetu z porušení pravidel Základní směrnice týkajících se Země a přímého
kontaktu s lidmi, ať už hvězdnými semeny, nebo ne, dále z toho, že jim poskytla obrovské
množství informací odhalujících vnitřní strukturu a fungování Federace, stejně jako nespočet témat
týkajících se struktury života mimo Zemi, a útržkovitých, leč jasných základů pro všechny druhy
technologií tajených před lidmi, protože jde o citlivé technologie, nebo technologie nad civilizační
úrovní.“

„Federace považuje Taygetany za bezohledné, neposlušné, kteří si také vymýšlejí vlastní pravidla.“„Taygetané v podstatě vidí vůdce Federace jako osoby jednající pokrytecky a neobjektivně s
naprostým přehlížením skutečných potřeb pozemské lidské populace ve prospěch svých vlastních
hledisek a zájmů.“

„Větší část Federace, a obzvlášť nižší úrovně, jsou stále ještě hodně v mentalitě ochrany očekávající
regresivní rasy. Problém regresivních ras, které se rodí na Zemi a ze Země, je vnímán a chápán z
širší perspektivy uvědomění Federace 5D – stále vidí a obávají se invaze, regresivních ras a plazů
požírajících člověka. „

atd.Toto docela i odpovídá mým dojmům, kdy se mi ve válce ulevilo teprve tehdy, když jsem od sebe
odsekala skupinu, která z mého pohledu jednala nezodpovědně, vše tlačila do emočního vysílení
skrze falešnou lásku, podceňovala nebezpečí, vytvářela nebezpečné situace, často vznikaly hádky
a nepochopení, neexistovala jednota a ztráceli jsme čas. Možná, že do této skupiny, kterou považuji
za zrádnou infiltraci do Galaktické federace, spadali i tito mimozemšťané z Taygety.
Hlavoun této skupiny, kterého jsem vykopla v lednu 2021, byl ale údajně Sirian.
Čili to bude v realitě určitě zase složitější.

Toto je jen mlhavý nástin reálných možných událostí.
A rozhodně to není snaha obvinit nějaké souhvězdí a jejich mimozemšťany ze satanismu.
To neznamená, že mimozemšťani ze Siria, nebo Plejád jsou špatní.
Kupříkladu mimozemšťan, se kterým se bavím nejvíc, je kříženec se sirianskými předky,
co se narodil v souhvězdí Lyry. Aspoň mi to říká a já mu to věřím. Vypadá jako fešák a je hodný,
nikoliv však blbý.

Vyznat se v mimozemských událostech minulých let jakkoliv objektivně je pro člověka doposud
nemožné a dokud nedojde k oficálnímu kontaktu, věci se nezmění. Jisté obrysy tu ale jsou.
Tak jsem se pokusila je nastínit.
Poznámky k tomuto příspěvku
PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 21.1. >Doporučuju Míšu Matějíčkovou pro všechny, koho tahle témata doopravdy nezajímají a chtějí kašičku od hezké mladé zmalované blondýny, co shlédla Andreu Svobodovou Křešovou a probudila se.

https://www.youtube.com/watch?v=m4qIe56bVg4

Ne vždycky je potřeba se pídit po pravdě, žejo.
Jakýpak skládání puzzle a trpělivá práce a rýt držkou v zemi.
Tady slečna je totiž spojka mezi obyčejnými lidmi a esoteriky a rozhodla se jako první v historii brát v potaz i racionální fakta.

Tady je ochutnávka:

"já jim rozumím, co říkaj (esoterikům), ale beru, že mým úkolem je překládat to do tý srozumitelný češtiny pro ty obyčejnější lidi, který to potřebujou teďka vědět."
...

"jsem empat a intuitivní bytost a ještě k tomu žena, takže opravdu všechno načítám skrze tělo, načítám to skrze svoje prožitky a vůbec ty věci nezjišťuju, já nejsem ten typ, který by si šel ověřovat ty fakta, protože já prostě poznám, jestli to je pravda a nebo to není pravda"Hm. Během prvních 5ti minut tolik protikladných vyjádření od evidentně úplně blbý zmalovaný blondýny.
Sleduju to video.
Jsem na prvních 5ti minutách.
Pokud tu ještě nevybuchnu a nenapíšu o ní hanlivý příspěvek, tak jsem se šla asi už zastřelit a vyhlaste pátrání po "PřilítliMimozemšťani"


<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 21.1. > PřilítliMimozemšťani> 

Ona prohlašuje, že kdyby věděla, že to její video "finální bitva" bude mít takový úspěch, že by to nezveřejnila.

Tohle je možné ve dvou variantách.

1. V situaci, kdy vládne složitá organizace a ustala válka a připravuje se kontakt a probíhají dimenzionální projekty na oslovení lidské mysli a všichni zúčastnění vlastně nic moc až tak aktuálního nemají, kromě zprávy "ustala válka, frekvence stoupá, situace je napínavá" ... tak do této dumavé situace vstoupila blond kravka, která ví a vlivem algoritmu, kdy jsou přiřazována tématická videa se její video stalo magnetem pro všechny, kdo očekávají, že fakt něco ví. Plus se samozřejmě musí započítat přirozená reakce si tuto bizarnost, kdy mladá blondýna něco prý ví, prohlédnout.

2. Když už se objeví blonďatá kravka, co ví, co se složitou dimenzionální situací a je tak blbá, že si myslí, že Svobodová Křešová je znalec věci, tak to musí NWO doposud ovládající prakticky média katapultovat nabízením a podbízením, jinak by byli úplně blbí. To je přece poslední rána do hlavy pro všechny v kontaktu s reálnými mimozemšťany! Takovou nespravedlivost nestrpí, aby si o ně všichni jenom utírali boty a tadytu piču zmalovanou milovali!

Obě varianty jsou pravděpodobné.


<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 21.1. > PřilítliMimozemšťani> 

Já to musím strpět, ale já ji dám, piče jedný zmalovaný.
Nadávat se smí.


<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 21.1. > PřilítliMimozemšťani> 

Ona v podstatě říká, že to video natočila pro ty debily, co doposud nic nechápou.

Od toho byly ty tranformace, kdo měl rozum, probudil se, nebo zkolaboroval a je oočkovaný.
A oočkovaní zemřou, já nevím, co pořád kdo čeká?
Že budou mimozemšťani zachraňovat miliardy tupých zlých bytostí, které si prostě nezaslouží jít do nového věku? Protože tam z principu nepatří a všechno by zhatili?
A to je ještě ta lepší verze, horší je, že nepomřou a změní se na bioroboty, pak nejdeme do nového věku, ale do prdele.
Bolesti kloubů a ztráta emocí co?


No jo, Stvořitel miluje všechny.
Tak pro fakt idioty bez šance poslal Míšu.


<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 21.1. > PřilítliMimozemšťani> 

Ale aspoň víme, jak se stát jůtuberem.
Natočit to pro debily.
Jé, ona už zabrousila do všeobecných nablblých filosofií, když tu najednou ví, že nemá smysl bojovat proti temnotě, že rozlišovací schopnosti jsou už out. ... chcípnu, než to doposlouchám...

Ona si myslí, že mi mění vibraci na světlo a lásku, že ty pičoviny, co produkuje, mi prosvětlí život, že stačí nebýt naštvaná a prozařovat nitro.
Mně prosvítí hlavu jenom naděje, že má někdo i mozek v hlavě a když se podívá na nebe, nebude lhát.

Brožová do toho mudruje, že rozum teď není potřeba, že je třeba cítit cítit cítit. Že mimosmyslové vnímání se nijak netluče s rozumem a že to, že za nerozum považujeme normální reality, trocha nějaký ty konspiračky o NWO, nic nic prázdno tuna debility. Třeba to vypnu a nedokoukám :-)


Vodnář je prý o spojování, jak na tohle přišla proboha. Ten je o svobodě a vývojářství, to je tak spojovací bóže....

Prý je vodnář o bezpodmínečné lásce cha cha, neznám větší kravinu, bych o tom musela něco vědět.
Dokud to nepojde, tak to nejde milovat, davy nejde milovat a už vůbec bezpodmínečně.

Přes makovo jablečno tvarohový koláč chce legitimizovat svoje cpaní se do oboru, kde nemá co dělat a zrušit kritické myšlení... chcípnu, chcípnu, než to dokoukám, máte naději mí zavilí nepřátelé

Ona říká, že všichni jsou odmalička vedený k tomu, aby se nezajímali o své myšlenky, emoce, touhy a pudy... proboha co se jí v dětství stalo, není z nějakýho temného iluminátského rodu???


Brožová říká, že když nás společnost nebere, je to tím, že nebereme sebe. Já se beru, nechci sektu, musím se starat. A nehodlám nikoho milovat zadarmo, dokud nezdechnou a nezůstanou na světě jenom lidi. To dá práci, publikovat a odrazovat potenciální láskofily.

Matějčková má nějakou emoční poruchu, slyší v hlavě písničky a podle toho pozná, že je smutná ...
Taky vymyslela, že bezpodmínečnou lásku může cítit, když pochopí, že nikoho nepotřebuje.
To už je na mě moc složitý.

Nejdřív práce, pak koláče je prý taky out, dělejme, co nás baví...já to dokoukám.

Mám prý plynout bez komentování ... já bych jí ten přeliv srovnala...

Andrea Křešová jí dává naději, stejně jako Elenka, jak jinak.
Připravuje se Míša na to, že ufouni neufouni je to možný a lidi jsou jak malý děti, když věří na záchranu.
Kdyby byla všichni jako Míša Matějčková, tak jsem na misi hodila bobek, to je jasný.

Tak a dokoukala jsem to, máte smůlu mí zavilí nepřátelé ... taková šance promarněná. Najděte další káču a natočte fakt video, který mě už konečně zabije.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 22.1. > PřilítliMimozemšťani> 


Abych udělala závěrečné shrnutí.
Tak moje dílo, které je vážně jen pro ty, co téma Galaktické federace doopravdy zajímá, jsem mohla vytvořit jen díky racionální, byť dimenzionální chápavosti, klasickému ověřování faktů, jak na nebi, tak na internetu, kritickému hodnocení informací a jejich analýze.
Začala jsem s tím, až když jsem se vrátila vykoplá z vesmíru a chaotického časoprostoru dlouhodobým pobytem v černé díře nekonečna, která mi vymlátila nepřátele, já přestala mít strach a taky jsem byla konečně stabilizovaná v časoprostoru a tím pádem jsem získali "pevnou" půdu pod nohama.
Tak jsem se uzdravila natolik, že jsem byla schopná vidět videa a racionalizovat si úsudek.
První, co mi pomohlo, byl zdroj "Amenti", což je údajně poselství z mimozemských disků, kde to začíná azurity a kočičáky a dobýt grál. To jsem se chytala a když řekli, že Jehova je svině, byla jsem doma.
To mi dodalo naději a tak jsem pokračovala a hle!
Moje rekonstrukce. Neuvěřitelně zasvěcené dílo, které má 10 shlédnutí!
Chudinka jsem, nemůžu si pomoct.
Co to stojí práce, něčeho takového docílit!


No a do toho Míchaela Matějčková.
Vytáhne koláč a řekne, že se budem spojovat.
Od toho, že někdo je makový a jiný takový, slouží odjakživa diskuze a argumentace, kritika.
Plus schopnost rozeznat dobro od zla.
Dobrem se myslí myslet to ryzím způsobem ze srdce, zlem se myslí vymezovat se Stvořiteli intrikováním proti těm ryzím.
Tahle schopnost vidět, myslet a všimnout si a umět zhodnotit se docela nosí, kor po infiltračním fofru Drakoniánů v Galaktické federaci.

Nevím, jestli Míšu Matějčkovou katapultovalo NWO, protože taková kravka se jim hodí, nebo je holka pragmatičtější, než by se jeden divil, rozhodně ale to chce NWO, to co pindá tahle kravka.

Nekrizizovat, nediskutovat, rozemlít na srajdu.
Vypatlaná generace, která zažila falešný pocit, že je na někom nezávislá je jejich velký nástroj.
<reagovat 
Čtenář - 22.1. > na háčku se houpe žížala - chytí se julián?
<reagovat 
PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 22.1. >


Celou dobu je vše laděno tak, že kdo chce informace, musí je hledat.
Informace si zaslouží jenom ten, kdo se o ně zajímá.

Esoterické kanály mohly plnit informativní roli, ale kupříkladu Příznaky Transformace se vydaly cestou podpory NWO.
Kvůli penězům, aby dva tlusťoši měli barák v přírodě a vysoké sledovanosti ponižují veškerou alternativní scénu tím, že si zvou do vysílání jednu blond káču za druhou, které vesele předkládají agitku NWO.

Svobodová Křešová překládá Eelenu Danaan a věřím, že polovina těch, co ji srdíčkují a obdivují, nemají ponětí o tom, kdo je Eelena Danaan a Dr. Salla, stejně jako ta pitomá bloncka Michaela Matějčková, ta si evidentně taky myslela, že je to z Andrejky hlavinky.
Tihle vypatlanci si myslí, že Andrejka je bůh a jsou to její vlastní výplody.

Blbý a blbější, kretén střídá vypatlanou kravku.

Skutečnou alternativu a esoteriky, lidi v kontaktu s mimozemšťany zašlapou do země jako blázny, složitý dimenzionální projekt mimosmyslového přenosu pomluví jako dílo zlých robotických bytostí ...
a teď ovládnou eso scénu nějaký stupidní blondýny od NWO, protože Avuška Brožová chce kynout v novém baráku.
Snad na to dojede.

Protože už začíná být téhle debility nějak příliš, ne?
A my jsme to fakt nedělali kvůli tomu, aby pokračoval blond teror totálních kund, ale aby začal nový věk s ryzími, zdravými hodnotami.
K tomu obdiv k blond piče, co dělá pro NWO nepatří.

<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 22.1. > PřilítliMimozemšťani> 

Cestou povrchní vypatlané zkázy s vysokou sledovaností se mohou vydat pořady o vaření, společensko - kulturní rubriky, nebo turistický týdeník.
Ne ovšem esoterický web. Já o Avušce Brožové, co vede Příznaky Transformace, pochybuju už dlouho. Černomagický ohoz, pokrytecké prolhané kecy a neskrývané hrabání peněz, zneužívání důvěřivých idealistů na stavbu svého baráku zadarmo atd.
Ale teď už mne začíná pořádně štvát.
Diskredituje veškeré esoterické weby, snahu všech lidí, kteří něco skutečně ví a umí a ponižuje je tím, že si tam pouští takovou stupidní blondýnu, která nic neví a neumí a sledovanost má díky algoritmu "blond kráva" a podpoře NWO.


Když je někdo jenom idot, O.K., to není trestné.
Ale když se rozhodli podpořit agitku a zájmy NWO, ať shoří v pekle.

Někdo by měl tý slepici Matějčkové říct, že je mimo a ať drží hubu.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 22.1. > PřilítliMimozemšťani> 

Vůbec nevím, jak na tuhle věc nahlížet - jako na řízenou agitku NWO, kde jsou Křešová Svobodová, Příznaky Transformace a Michaelka Matějčková dobře zaplaceny, aby šířily vlny čistokrevné idocie a pomlouvaly skutečnou Galaktickou federaci?

Nebo na to mám nahlížet jako na děsivý intelektuální a spirituální úpadek, který vzniká přirozeně a je to v tom případě čistokrevná tragédie?

Vůbec se mi nechce se smiřovat s vizí nějaké holčičky, která chce všechno smíchat do jednoho guláše bez rozlišovacích schopností, degradovat veškeré obranné mechanismy společnosti vůči blbosti na zastaralé nepotřebné přístupy a sundat intelektuální úroveň novodobé mystiky, vědy a esoteriky a exopolitiky na špatně pochopenou kašičku, která se zvrací idiotům do oušek.


Tohle není dobrá cesta.
To je úpadek.

Lidi je pro budoucnost potřeba pročistit.
Doufám, že zemřou očkovaní a už nebude třeba nic přežvýkávat pro vypatlané davy a originální informace budou pochopitelné a nebudou se degradovat.
Pokud očkovaní nezemřou, tahle blonďatá debilita bude silnější a silnější, výsměch lidem, co se nadřeli při dimenzionální válce bude stoupat a nakonec zvítězí biorobotika a vypatlanost, doufám, že chcípnu.


<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 22.1. > PřilítliMimozemšťani> 

To, co se děje, je prostě Armageddon, bájná událost, kdy se zrno oddělí od plev.
Ti hodní půjdou do Království nebeského, ti špatní do pekla.


V tom musí být nějaký pořádek a né že všichni ti vyžraní, sobečtí, vypatlaní idioti, jak je jim všechno u zadku půjdou taky do království nebeského.
Co by to pak bylo za království nebeské?
Ne, to by byl přesně ten stejný zoufalý beznadějný svět, jako je tohle.

V mytologických záležitostech nebude žádná blonďatá káča dělat bordel.


<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 22.1. > PřilítliMimozemšťani> 

V současnosti probíjejí zemským polem a polem kolektivního vědomí extrémně divoké běsy. Frekvence stoupá, chápání se rozšiřuje a to pro ně znamená konec. Proto se ty síly temnot brání, snaží se na poslední chvíli odsávat energii z duchovního srdce ve velkém, vznikají divoké výboje a vzduchem létají agresivní jiskry.

To už je přirozeného původu a dělá to lidské pole kolektivního vědomí.
Nejsou to mimozemské - šedivácké, reptiliánské útoky.

Zaktivovaní, spirituálně vnímaví, chtějí dopředu a visí na nich masy tupců.
Je nutné je setřást a proto lítají jiskry. Jestli má někdo pocit, že se ta visící brzdící masa tupců dá vyřešit bezpodmínečnou láskou a nekritickou tolarancí, tak ať si dá studený hadr na hlavu.
Co si myslí, že Galaktickou federaci můžou odignorovat a dokazovat si svou blahosklonnost a vyšší účel na akceptaci idiocie obyvatelstva a spirituálního opečovávání těch, na kterých už doslova nezáleží?
Ti se zařadili do kolony očkovaných.

Jsem velice přesvědčená, že falešný proud stavící se proti Galaktické federaci, sestává z oočkovaných ezo bloudů.
Kteří pro svou malost, bezpáteřnost, lenost nebyli schopní obstát v prudkých poryvech transformace.
Protože GF dala jasnou informaci - neočkovat, je to svinstvo!
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 22.1. > PřilítliMimozemšťani> 


Na českém internetu, na stránkách, věnujících se esoterice, je plno všelijakých kartáček, kouček osobního rozvoje, astroložek, ženských, co dělají nějaké krystalové obrazy a živí se tím, atd. ... a ty mi nelezou na nervy, protože je nesleduju, nezajímá mě to.
Věnují se své kartařině, astrologii, krystalovým náramkům a pískání, rozvíjejí duši, učí sebelásce a nejsou nijak mě zasahující.
Ale taky nepindají o mimozemšťanech, nevyhraňují se vůči projektům, na které jejich slepičí mozečky nemůžou stačit a drží se svého kopyta.

Ale nechat českou malou esoterickou scénu zapráskat nějakými povrchními blondýnkami, které svoje jalové dvacetileté či padesátileté úvahy vydávají za spásu, to už je fakt malinko ponižující.

Najít kvalitní zdroje informací od někoho, kdo ví, o čem plácá, hlavně ve vztahu k mimozemšťanům, není vůbec lehké.
Jestli o mimozemšťanech a dimenzionálních přechodech může plácat každá ostroloktová blonďatá piča a esoterická komunita nemá koule na to, tyhle důry poslat kam patří, jsme v háji libovém.

Fuck off s láskou k debilitě a úpadku.


<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je jedna + osm ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter