Vytvořit novou anketu | Seznam všech anket | Vlastní ankety | Smazat vybranou anketu

Výsledky vybrané ankety

gvjpMqamEYnO
BMQdAdKcOKUYjO   
mKuPJhTXev   
LikzUDAykyesuZlHyG   
gOwtkiwShbcUcNcqmN   
OtzYfMqwMNyzZlIn   
AckWSuQwl   
yBcEYvbfpEev   
WAdfuHXMYqkhJVuRokO   
KnHnmcMGaYikqlDYhl   
hZyrCnoz   
 Celkem hlasů: 0