Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Sobota 21.7.
Vítězslav
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Dr.Stanislav Grof
Autor: romann (Stálý) - publikováno 5.10.2007 (11:15:54)

Dr.Stanislav Grof je významná osobnost, která již téměř 40 let bojuje za prolomení rigidních představ v psychologii a psychoterapii. Stanislav Grof Od roku 1967 žije ve Spojených státech, kde pokračoval ve své práci na několika univerzitách. Se svojí ženou Kristinou vytvořil a rozvinul metodu holotropního dýchání. V současné době žije poblíž San Francisca, kde se věnuje převážně profesionálnímu výcviku terapeutů holotropní metody a transpersonální psychologii.

Jemu mohu děkovat, že jsem se dostal Tam, kam jsem chtěl, nahlédl do Poznání. V podstatě on i já jsme využili schopnosti intuice. Metodu jsem trochu zdokonalil, ale podrobnosti jen vážným zájemcům.

Kdo to chce zkusit, tak nař. na www.holos.cz

 

Tento pátek mu manželé  Havlovi předají Cenu Vize 97. Rozhovor a video viz:

http://www.ct24.cz/osobnostict24/index_view.php?id=232669Poznámky k tomuto příspěvku
Ymy.po (Občasný) - 5.10.2007 >
<reagovat 
romann (Stálý) - 8.10.2007 >
Přes půl století zkoumal změněné stavy vědomí

Hospodářské noviny
04.10.2007

Profesor MUDr. Stanislav Grof se narodil v roce 1931 v Praze, kde v roce 1956 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Více než 50 let se věnoval výzkumu změněných stavů vědomí a dosáhl pozoruhodných výsledků v oblasti teorie i praktického využití. Jeho výzkumná práce nás přesvědčuje, že odpovědným navozením změněných stavů vědomí, které později začal nazývat holotropními, a jejich zkoumáním, lze významně přispět k poznání povahy vědomí. V terapeutickém kontextu lze práci s holotropními stavy vědomí využít k terapeutickým účelům, v obecně lidském rozměru hledání smyslu bytí, a k otevření spirituální dimenze života.

Zásadní impuls: studium účinků LSD

Profesor Grof jako mladý psychiatr měl to štěstí, že se seznámil detailně s psychoanalýzou a získal v ní ucelené vzdělání a výcvik, což koncem 50. let v Československu bylo určitou raritou. Řadu jeho stejně vzdělaných kolegů to dovedlo k jisté povýšenosti a uzavřenosti. Stanislav Grof však nadále zůstal čile zvědavý a otevřený novým impulsům. Tím zásadním pak byla nabídka studovat účinky LSD na prožívání u zkoumané osoby.

Výzkum psychedelických látek, jako je LSD, psilocybin apod., vedl v Československu sedm let (až do roku 1967) a dalších sedm let v USA, kde dospěl k poznatkům, že se jedná o substance, které působí jako mohutné, ale relativně nespecifické katalyzátory na hlubší úrovně naší psyché. Psychedelika nevytvářejí stavy, které indukují, ale podporují vynoření nevědomého do vědomí, a tím tyto nevědomé obsahy a emoce zpřístupňují dalšímu studiu a psychologickému zpracování. V USA bylo Grofovi nabídnuto dvouleté stipendium (Experimental and Research Fellow) na Univerzitě Johna Hopkinse a ve výzkumném oddělení státní nemocnice Spring Grove v Baltimoru. V roce 1969 se stal vedoucím výzkumu v Maryland Psychiatric Research Center a profesorem na Johns Hopkins University. V roce 1973 přešel do Esalen Institutu v Big Sur v Kalifornii, kde se svou ženou Christinou vyvinul metodu holotropního dýchání, pomocí níž se změněný stav vědomí indukuje na nedrogové bázi vlivem zrychleného dýchání a účinku hudby. Přesto takto vyvolané prožitky mohou být velmi podobné těm, které byly navozeny psychedelickou látkou.

Několik desetiletí výzkumu a jeho výsledky

Během několika desetiletí psychoterapeutického výzkumu se prof. MUDr. Stanislav Grof zasloužil o rozvoj poznání v těchto oblastech:

1. Vytvořil teorii a praxi k řízenému využití psychedelik v psychoterapii. Postupy popsal v knize "LSD psychoterapie", která zůstává ojedinělou prací v této oblasti.

2. Publikoval více než 150 článků a dvacet knih, které byly přeloženy do dvaceti světových jazyků: češtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny, holandštiny, švédštiny, dánštiny, ruštiny, rumunštiny, polštiny, bulharštiny, litevštiny, řečtiny, turečtiny, japonštiny, čínštiny a korejštiny. Tyto knihy přinášejí teoretické a praktické využití poznatků z moderního výzkumu vědomí pro psychiatrii, psychologii a psychoterapii.

3. Vytvořil novou rozšířenou kartografii nevědomí, která zahrnuje vedle postnatální biografické úrovně a Freudova individuálního nevědomí další dvě úrovně: perinatální (vztaženou k porodnímu traumatu) a transpersonální (vztaženou ke kolektivním, fylogenetickým, karmickým a archetypálním matricím).

4. Vytvořil spolu s manželkou Christinou metodu holotropního dýchání (psychoterapeutickou metodu, při níž se změněného stavu vědomí dosahuje zrychleným dýcháním, vlivem evokativní hudby a zaměřené práce s tělem).

5. Společně s Abrahamem Maslowem, Anthony Sutichem a Jimem Fadimanem formuloval základní principy transpersonální psychologie. Tato disciplína zkoumá úplné spektrum lidských zážitků a snaží se integrovat spiritualitu s novým paradigmatem ve vědě. Za tato přispění byl oceněn zvláštní cenou Asociace pro Transpersonální psychologii (APA) při příležitosti jejího pětadvacátého výročí trvání.

6. Ve svých spisech se pokusil vytvořit pevnou teoretickou bázi pro transpersonální psychologii zkoumáním jejího vztahu k různým revolučním objevům nového paradigmatu vědy - ke kvantově-relativistické fyzice, k holografickému modelu mozku a vesmíru, k teorii morfognetických polí, a k teorii systémů.

7. Založil Mezinárodní transpersonální asociaci (ITA) a po mnoho let byl jejím prezidentem. Organizoval se svou ženou Christinou velké mezinárodní konference pořádané touto asociací v Bostonu (USA), Melbourne (Austrálie), Bombaji (Indie), Santa Rose (USA), Eugene (USA), Atlantě (USA), Praze (Československo), Manaus (Brazílie) a v Palm Springs (USA).

8. Společně s manželkou Christinou byli pozváni jako konzultanti pro vizuální scény (special effects) společnosti Metro Goldwyn Meyer při natáčení sci-fi filmu Brainstorm. V současné době se Stanislav Grof zabývá možnostmi využití zvláštních filmových efektů pro znázornění různých forem změněných stavů vědomí ve filmech s transpersonální tematikou.

9. Last but not least. Stovkám a možná tisícům anonymních "lidiček" pomohl svými teoriemi nevědomí a modely psyché najít smysl jejich trápení a nesrozumitelností na cestě životem a posílit jejich motivaci k práci na sobě a najít odvahu ke změně.

Nakonec ještě malou osobní poznámku. Čtenářům těchto řádků, či posluchačům tohoto oslavného řečení mohou některé pojmy a závěry připadat nezvyklé, a skutečně pro "psychiatry středního proudu" jsou často kontroverzní a polemiky probouzející. Mohu jen dodat, že jsem z úst Stanislava Grofa opakovaně slýchal větu: "Budu první, kdo půjde pogratulovat tomu, kdo upřesní mé teoretické vývody, nebo je i zpochybní a nahradí přesvědčivějšími modely a závěry." Kéž bychom tolik pokory potkávali v životě častěji u sebe a u druhých.

Autor je psychiatr

<reagovat 
romann (Stálý) - 8.10.2007 > Provokující poutník za obzor vědy
Lidové noviny
05.10.2007

Americký psychiatr českého původu Stanislav Grof dnes obdrží Cenu Vize 97. Zaslouží si ji?

Před šesti lety mu Český klub skeptiků Sisyfos udělil Bludný balvan za šarlatánství. Dnes mu nadace Dagmar a Václava Havlových udělí Cenu Vize 97 za přínos vědě a rozšíření lidského obzoru. Je šestasedmdesátiletý Stanislav Grof průkopník a vizionář, anebo rádobyvědec, kterému skočily na špek miliony lidí?

Z ateisty stoupenec duchovna

Už jako mladý psychiatr se Grof pustil do studia účinků LSD. Dospěl k závěru, že při mimořádných stavech vědomí lidská duše vykazuje spontánní léčivou aktivitu. Aplikace LSD a jiných halucinogenů však s sebou nesla rizika; navíc v Americe, kam emigroval koncem 60. let, zrovna byly drogy pod prohibiční palbou. Grof proto spolu s manželkou Christinou zkoumal, zda by se nedal změněný stav vědomí vyvolat i jinak než drogami. Tak objevili holotropní dýchání. Metodu, která pomocí zrychleného dechu, hudby a práce s tělem umí vyvolat stavy podobné účinkům LSD.
V Grofovi postupně rostla nedůvěra k poznatkům, které mu dala škola. "Doba psychedelického výzkumu - nejdřív v Praze a pak ve Spojených státech - pro mě byla obdobím obrovského intelektuálního převratu. Uvědomil jsem si, že to, co pacienti prožívali, by nemělo být možné, pokud to, co jsem se naučil na univerzitě, bylo přesné popsání reality," vzpomíná Grof v dokumentu, který pro televizní cyklus Gen natočil režisér Igor Chaun. Některé Grofovy zážitky i zážitky jiných přitom cílily hluboko do minulosti. "První hluboká krize pro mě byla, že jsem ve svých zážitcích znovu prožil trauma porodu. Někteří lidi zase začali prožívat epizody z jiných století a z jiných zemí, a to s pocitem osobního vzpomínání, jak je to popisováno v literatuře o reinkarnaci," říká Grof v dokumentu.
Laureát Ceny Vize 97 a jeden z nejslavnějších českých psychiatrů tvrdí, že mu jeho práce změnila pohled na svět. Kdysi byl ateista a měl za to, že svět má materialistickou podstatu. Dnes kritizuje nezájem Západu o duchovní oblast. "To, že západní kultura má materialistickou filozofii, není výrazem superiority západní vědy, nýbrž naivity ve vztahu k mimořádným stavům vědomí. Za to, že jsme se vzdali přístupu ke spirituálním oblastem, platíme velkou cenu. Tou cenou je odcizení se přírodě a naší vlastní podstatě a to, že jako kultura jsme nabrali sebevražedný kurz," soudí Grof.

Trapný přehmat nadace

"Grof je člověk, který umí úspěšně vydělávat peníze, jsem ale skeptický k tomu, co dělá," nebere si servítky lékař a člen Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů Prokop Remeš. Podle něho Grof devalvuje slovo spiritualita tím, že ji redukuje na mimořádné zážitky. Podobný názor má filozof, psycholog a katolický kněz Tomáš Halík: "Grofa skutečně nepovažuji za seriózního badatele; myslím, že se nadace tentokrát bohužel dopustila trapného přehmatu." A jak před šesti lety zdůvodnili udělení Bludného balvanu Grofovi skeptici ze Sisyfa? "Ocenění se uděluje za přetavení šamanských praktik hyperventilace do takzvaného holotropního dýchání, skrze něž lze způsobit v mozku chemickou bouři, a navodit tak přiotrávenému mimořádné pocity a zážitky." Podle Sisyfa Grof blábolivým výpovědím přiotrávených hyperventilantů přiznává status skutečnosti, a dokonce z nich odvodil představu kosmického Absolutního Vědomí. "Lidské vědomí se podle Grofa může změnou Ph krve odpoutat od těla a transportovat do některého z minulých životů či do doby porodu. Je škoda, že tyto svědecké výpovědi dosud neobjevili jako další zdroj poznání historici," napsali s dávkou jízlivosti skeptici a dodali: "Náš proslulý laureát ujišťuje veřejnost, že docela reálné jsou například tyto jevy: ohýbání lžic mentální silou (na tuto efektní technologii tváření kovů za studena netrpělivě čekají strojírenské podniky), telepatie (operátoři spojových sítí se už obávají konkurence) nebo zázračné extrakční operace filipínských léčitelů (ty je ovšem třeba dotáhnout až k transplantacím kloubních náhrad)."

Ortodoxní vědci v negližé

Zatímco někteří odborníci Grofovi vytýkají, že se vylil z břehů klasické vědy, řada jiných Grofa uznává jako experimentátora, který se z medicínské a biologické strany dostává do hájemství spirituality. "Grof dokáže obrátit pozornost za hranici rutinní vědy a překlenuje tu propast tím, že zavádí experiment, jehož výsledky vedou k nejednoznačným interpretacím. Naznačuje tím, že ta cesta není slepá," míní psychiatr Cyril Höschl. Psycholog Slavomil Hubálek rozlišuje: "Grofovy práce s LSD byly objevné, problematika holotropního dýchání je diskutabilní a má své odpůrce. Přínos Stanislava Grofa je ale nesporný - i ve své provokativnosti."
Matematik a filozof Jiří Fiala sedí v desetičlenné radě, která má výběr laureátů Ceny Vize 97 na starosti. Podle něho byl Stanislav Grof jako kandidát ocenění už dlouho ve hře a letos neměl vážnou konkurenci. Zásadní otázku, kterou Grofova práce staví, formuluje Fiala takto: co se zanedbalo, že lidé hledají jinde než u ortodoxních vědců? Fialův kolega z rady matematik Petr Vopěnka se kvůli úmrtí v rodině výběru laureáta sice neúčastnil, s výsledkem však souhlasí. "Kolumbus se vydal do nesmyslného podniku, a přece objevil Ameriku," komentoval výběr Grofa.
Tedy: šarlatán, anebo muž, který rozšířil lidský obzor? Grofa těžko škatulkovat. Jeho holotropní dýchání není při nejlepší vůli možné brát jako léčebnou metodu. Je ale použitelné jako metoda sebepoznávání. Přestože mnohá Grofova slova působí směšně a budou tak působit i za sto let, má za sebou zástup vděčných klientů. Možná je to šarlatán, který mnoha lidem rozšířil obzor.

<reagovat 
romann (Stálý) - 8.10.2007 > Dagmar dýchání nezkusila
Blesk
06.10.2007

PRAHA (hec) - Ačkoliv se manželé Dagmar a Václav Havlovi přiznali, že dosud nevyzkoušeli metodu holotropního dýchání, její objevitel včera obdržel v pořadí 9. cenu jejich nadace Vize 97. Díky světoznámému psychiatrovi českého původu Stanislavu Grofovi (76) se holotropní dýchání stalo metodou aktivního změněného stavu vědomí bez použití drog poté, co byly v 60. letech zakázány i pro vědecký výzkum. "V mládí jsem sice požil leccos, ale vždy jednorázově, nikdy pod lékařským dohledem a nikdy z toho nevznikl žádný návyk," přiznal se včera Václav Havel. Holotropní dýchání by prý ale zkusil rád.<reagovat 
romann (Stálý) - 8.11.2007 > o ayahuasce Grof také mluvil, sám její rituály zažil
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/31.10.2007/207562210300028-18:00-2-kosmopolis.html
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je osm + deset ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter