Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Úterý 22.1.
Slavomír
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Problém církve
Autor: romann (Občasný) - publikováno 3.5.2002 (08:59:54)
 

Už léta se mluví o úpadkové sekularizaci (zesvěčtění) církve a jak ji napravit. Často navrhovaným řešením je její charismatická obnova. Ale činy jaksi nejsou. Když srovnáme dnešní církev s tou počáteční v Korintu, viz první dopis Pavla kap. 12-14, byly tam skutečně docela jiné projevy víry než u nás. Dary Ducha, započaté o letnicích u apoštolů, byly běžné u všech křesťanů. Pavel popisuje prorokování, uzdravování, mluvení jazyky. S Bohem se běžně hovořilo. To, že se tomu dnes říká channeling není důležité.

I Zjevení  sv.Jana (Apokalypsa) bylo právě meditací spojenou s channelingem. Děje se to i dnes v některých shromážděních, např. letniční křesťané. První Dary Ducha nejsou jen důkazem o moci Boha a praktickým vedením našeho duchovního rozvoje, ale zejména důkazem o tom, že jsme se Bohu zalíbili a oceňuje naši snahu. Je to i příslib ještě vyšších schopností.

Pavel říká v : 1.Kor 13,8-12: "Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.“

Vyplývá z toho, že hlavní u Pavla je poznat Boha v meditaci a přijmout Ho do sebe. Jinde říká: „S Kristem jsem byl ukřižován, s Ním jsem byl vzkříšen z mrtvých. Jsem živ již ne já, živ jest ve mně Kristus.“ Nebo z NZ  Ga 3,27 a: „Skrze víru jste všichni Božími syny v Kristu Ježíši. Všichni, kteří jste pokřtěni do Krista, jste přece oblékli Krista. Není už Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena.“ V Ř 13,14 je: „Ale oblečte se do Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo podle jeho žádostí.“ Zde se nemluví o nějaké povrchní víře, která říká - já věřím, ale o tom, jak se stát Kristem. To je jediná pravá cesta křesťana, ne si bibli vykládat, jak se komu hodí. Viz též Mt 5.48: „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec, který je v nebesích."

Je známo, že ve všech kmenech má šaman váženou roli, kromě léčení fyzických i duševních nemocí umí i prorokovat a je přirozenou autoritou všem. Je tomu tak u našich kněží? Církev se bohužel prezentuje na veřejnosti spíše bojem za majetek a pedofilními skandály. Kdo umí léčit a prorokovat? Jistý arcibiskup pravil, že buď bude církev charismatická, nebo nebude žádná. Je k tomu ale vůle?Poznámky k tomuto příspěvku
vrtusík (Občasný) - 3.5.2002 > Tak nějak.
Body: 5
<reagovat 
Matoušek (Občasný) - 3.5.2002 > Špatnou známku dávám za dezinterpretaci textu a za záměrné použití těžko srozumitelného textu Bible Kralické :))) Uvedu onen citát v širším kontextu z Českého ekumenického překladu: 1.Kor 13,8-12: "Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno. Vždyť naše poznání jejen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. Atak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska." Tak tedy apoštol si nemyslí, že teď poznává plně, ale směrovky na stvořitele nachází v celém stvoření. (Naroždíl od Romana, který už dnes pracuje na tom, aby jeho poznání bylo až nadpozemsky plné) Pavlova skepse ohledně našeho poznání tady ne Zemi je zjevná a ani duchovním darům nepředpovídá delšího trvání. Já žiju v církvi, znám lidi z různých církví. Nedivím se, že když se podíváte na dějiny, tak vidíte řežbu, ale láska není mezi mocnářema jimiž se zabývá historie, ale mezi obyčejnými lidmi. A budete se divit, ale i ta láska, která tady podle Pavlova textu přežije všechno ostatní (včetně duchovních darů) v té církvi pořád je. Kdo jsou ti, kteří chtějí důkazy duchovních darů? Nejsou to ti, kteří nemají dost víry na to, spolehnout se na Hospodina, i když jeho péče není viditelná? Podívejte se na Joba (Romanovi už jsem ten příklad psal) - nechanneloval, přišel Boží zkouškou o všechno, neměl jediný hmatatelný důkaz toho, že je stále pod ochranou Boží, a věřil pouhou nadějí, žádnými prožitky a dary. A proto byl před Bohem nejspravedlivější. Kdyby se v prvotní církvi channelovalo, tak by Pavel vůbec nemusel psát svoje dopisy. Všimněte si, že v nich řeší zcela pozemské problémy, žádné nadpozemské dimenze. Řeší konflikt židokřesťanů a obrácených pohanů ohledně obřízky, žeší obžerství, nedostatek naděje, nedostatek lásky... Ti lidé tenkrát byli stejní jako my, měli zcela obyčejné problémy, stejně jako my. A těm Pavel takto píše, proto jeho dopisy můžeme s užitkem číst i my. "S Kristem být ukřižován..." Pavel zde vysvětluje princip spásné oběti Kristovy, ne mystické spojení nějakých absoluten. Zájemce si to přečte a pochopí. Ty, co chtějí důkaz prožitku můžu považovat za "slabší ve víře" :))) Ale ve chvíli, kdy začnou vnucovat ostatní svůj pohled, asi nezůstanu zticha. :)))
<reagovat 
romann (Občasný) - 3.5.2002 > obávám se, Matoušku, že sis Pavla vyložil po svém. Nejsi sám, takových je bohužel hodně, tak znova: Říká - Dary Ducha jsou sice krásná věc, ale není to Duch Sám. Jsou i vyšší, důležitější poznání. Zamysli se nad citátem- "Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne." Víš, co to znamená? Bůh zná mě přece dokonale, ne? Pak tedy "poznám plně" tedy znamená poznávat jako Bůh, mít Jeho atributy Dokonalosti, pak tedy bude platit Kristův úkol- Budte dokonalí jak dokonalý je váš Otec! Děláš z Pavla obyčejného člověka, ale v něm se Bůh velmi silně projevil! Jaká skepse k pozemskému poznání? On mluví o jiném, než lidském poznání. Víš co je to navléci se do Krista? prožít Ho! - Z prorokování a jazyky jako Dary Ducha- Máš nějaké Dary Ducha? Víš o nich něco? Nemusí být přechodné, dar uzdravování je na celý život, i ty další!----Ta láska, o které mluví Pavel NENÍ lidská, ale BOŽSKÁ, to si nepleť!Ta v církvi vidět není. To by byly jiné plody! V prvotní církvi se právě channelovalo, vždyť o tom jsou ty kapitoly 12-14 z první Korintským. Vědomě lžeš i o tom, že v nich řeší jen pozemské problémy, přečti si, jak poučuje ty korintské channelisty ve 14.kapitole! Celá je o tom, jak s channem pracovat! Matoušku, Matoušku.... Job byl ve Starém zákoně, nebyl křesťan! Důkaz prožitku ale není chtění, ale DUKAZ přízně Boha! Je to uznání tebe Bohem, proto ho mělo jen několik svatých a právě tyto schopnosti jsou pro uznání svatosti nutné!
<reagovat 
romann (Občasný) - 3.5.2002 > díky, jestli mi pošleš adresu na jinou konkordanci, v téhle je opravdu dost zastaralá čeština, jako ta víra už není živá: Ř 13,14 Ga 3,27 26 Skrze víru jste všichni Božími syny v Kristu Ježíši. 27 Všichni, kteří jste pokřtěni do Krista, jste přece oblékli Krista. 28 Není už Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, 14 ale oblečte se do Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo podle jeho žádostí. Ber to vážně, nemluví o nějaké pvrchní víře, která říká, já věřím, ale o tom, jak se stát Kristem. To je křesťanství, nic jiného!
<reagovat 
romann (Občasný) - 3.5.2002 > trochu jsem to upgradoval
<reagovat 
romann (Občasný) - 6.5.2002 > ještě doplněk:Kde jsou výsledky křesťanství, tj. následování Krista? Kdo dostal Jeho moudrost a moc od Boha léčit a konat zázraky? Copak jen první křesťané získali Dary Ducha?
<reagovat 
Matoušek (Občasný) - 6.5.2002 > Zkus si na i-netu sehnat program "theophil" - je tam ekumenka i kralička. Nevidím důvod považovat tebou vypsané texty za důkazy nutnosti prožitku. Pochopení a přijetí je zde myslím důležitější než nechat se tím vytrhnout. Pavel pouze zdůrazňuje, jak je víra zásadní pro život. Lišíme se v pochopení Pavlova "potom" - já to chápu v eschatlologickém kontextu - tedy až na konci věků, ty to chápeš nevím od kterého bodu. Protože letnice už jsou za námi a Pavlovo popsané setkání na cestě do Damašku už je taky minulostí. Kdy tedy Pavel očekává to poznání? Na ostatní jsem již odpověděl.
<reagovat 
romann (Občasný) - 6.5.2002 > Adresu nemáš? A jaké potom? Pavel psal v dopise Korintským a vyjadřoval se k jejich SOUČASNÝM Darům Ducha. Nikde neříká, že by měly být až na konci věků, to by se mu nelíbilo, naopak, mluví o současnosti: Ef 1,17 17 aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v poznání jeho. JO, odložit vše na věčnost, tomu říkám přístup... Zatím si dát šlofíka...
<reagovat 
Matoušek (Občasný) - 7.5.2002 > Mícháš Pavlův názor na dary Ducha a na konečné Poznání. Nebudu to rozepisovat, v těch textech už to je. Svoji první reakci měnit nebudu, pouze vysvětlím, že byla psána jako reakce na první verzi článku, kde bylo uvedeno jiné znění biblického textu.
<reagovat 
romann (Občasný) - 7.5.2002 > Ř 13,14 ale oblečte se do Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo podle jeho žádostí. TEĎ!!!
<reagovat 
Matoušek (Občasný) - 9.5.2002 > O mnohých podobných rozporech píšu v článku "Proč jsme S Romanem ve při"
<reagovat 
romann (Občasný) - 9.5.2002 > a kde to je?
<reagovat 
Matoušek (Občasný) - 10.5.2002 > Najdeš to v "Našem prostoru", překvapivě ve "filosofie-mystika"
<reagovat 
čtenář Peter Š. - 10.5.2002 > Mám pár komentárov, len tak narýchlo 1. Prečítal si celý NZ alebo ti niekto našiel tieto časti? 2. Ježiš ani neskôr apoštoli nevraveli, že máme meditovať ani nič podobné, naopak na rozprávanie s bohom slúži „obyčajná“ modlitba nič viacej. Okrem toho väčšina ľudí nemá času prežívať hodiny a hodiny nejakých zvlaštnych stavov. 3. Napr. budhisti vidia v biblii dôkazy reinkarnácie a čudujú sa že tie dôkazy tam ostatní nevidia. A keby niekto chcel dokázať že JK je (v svetskom chápaní – bol) mimozemšťan, tiež by si tam našiel vhodné verše. 4.“potom uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně“ – to podľa mňa znamená po smrti 5. „Ř 13,14 ale oblečte se do Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo podle jeho žádostí.!!!“ To znamená, že človek nemá byť sebecký, má sa starať aj o iných, keď je treba aj zaprieť sa. 6. „Důkaz prožitku ale není chtění, ale DUKAZ přízně Boha! Je to uznání tebe Bohem, proto ho mělo jen několik svatých a právě tyto schopnosti jsou pro uznání svatosti nutné!“ – nesúhlas: boh miluje všetkých, aj teba. A dôkaz bol, že za nás zomrel JK. A že „tyto schopnosti jsou pro uznání svatosti nutné“ – čo je to prosím ťa za nezmysel. Alebo si chcel povedať: Aby som JA uznal niekoho za svätého musí mať tieto schopnosti“?
<reagovat 
romann (Občasný) - 10.5.2002 > modlil ses celou noc jako Kristus, Modlete se bez ustání, říká Pavel. Náznaky o reinkarnaci v bibli jsou např. Jan Křtitel byl znovupřišlým Eliášem. Proč po smrti? O tom se tam nic nehovorí. Obléci se do Krista může znamenat jediné, být Jím. Bůh miluje všechny, to je jistá, ale za větší zásluhy víc dáva. Církev to na uznání svatosti potřebuje, ne já, Peter. zamysli sa...
<reagovat 
čtenář Peter Š. - 10.5.2002 > OK 1."modlil ses celou noc jako Kristus, Modlete se bez ustání, říká Pavel" to nie je žiadny dôkaz chanelingu 2. reinkarnácia Biblia ako celok odmieta reinkarnáciu, ak by ju pripúšťala bola by ňou určite "prešpikovaná". Ján Krstitel sa sám nepovažoval za Eliáša. 3. Lebo po smrti sa každý stretne z bohom (teda tí lepší určite) 4. Obliecť si Krista - básnicke prirovnanie, byť ako on 5. Áno za väčšie zásluhy dáva viacej, ale povedz pod ktoré prikázanie spadá tvoj channeling. Čo ľudia, ktorý na "channeling" duševne nemajú, tí sú podľa teba odpísaní? To je spravodlivé? To čo ty považuješ za channeling v kresťanstve je a) klasická modlitba b) božie zjavenie - z rozhodnutia boha, to si nevyrobíš niekoľko krát za týždeň hlasnou hudbou, ale môžeš si to vyprosiť alebo zaslúžiť. (viď príklady v Biblii). Veď boh je ďaleko viacej ako si ty, nemôžeš sa "naučiť" alebo vynútiť si s ním kontakt.
<reagovat 
romann (Občasný) - 14.5.2002 > Peter, Peter, v každém křestanském časopise je o tom, že má oslovovat Krista, že tě vždy vyslyší. V prvním dopise Korintským, myslím ve 14 kapitole jsou pokyny jak se správně prorokuje, a hovoří jazyky, tehdy to bylo běžné, nejen o letnicích ve Skutcích dostali apoštolové Dary Ducha... to channeling je. Každý ho může dělat, všichni se ho mohou naučit, vždyt to nic není v modlitně položit otázku, či chtít slyšet co Bůh mi říká. Učim to už 9 let, celkem přes sto lidí. Většina toho ale brzo nechá, jejich názory jsou jim bližší... sám to zkus.
<reagovat 
romann (Občasný) - 14.5.2002 > Peter, Peter, v každém křestanském časopise je o tom, že má oslovovat Krista, že tě vždy vyslyší. V prvním dopise Korintským, myslím ve 14 kapitole jsou pokyny jak se správně prorokuje, a hovoří jazyky, tehdy to bylo běžné, nejen o letnicích ve Skutcích dostali apoštolové Dary Ducha... to channeling je. Každý ho může dělat, všichni se ho mohou naučit, vždyt to nic není v modlitně položit otázku, či chtít slyšet co Bůh mi říká. Učim to už 9 let, celkem přes sto lidí. Většina toho ale brzo nechá, jejich názory jsou jim bližší... sám to zkus. UCEBNICE JE NA MYSTIKA.MYSTERIA.CZ
<reagovat 
romann (Občasný) - 14.5.2002 > přečti si v NZ, jak vzniklo Zjeveni sv.Jana - Apokalypsa, přesně takhle nám to chodí...
<reagovat 
livingston (Občasný) - 23.5.2002 > na biblii je zaujimave aj to, ze existuje skoro tolko vykladov,kolko je citatelov,niekto ju chape doslovne polopatisticky,ini v obrazoch-a tie mozu byt insitne, surrealisticke ap...aj pochopenie textu biblie, je zavisle od stupna poznania tak ako viera, viera bez vlastneho prezitia, spoznania, je len slepou vierou a v nej mozem uverit hocicomu...a preto je takmer nemozne ak niekto zo svojej urovne poznania presviedca ineho a caka ze ten pochopi, alebo prikyvne, ze je to tak, ak by prikyvol, ale sam si to nepresiel sklza do slepej viery a ak si to ma sam prejst, treba na to cas... mam pocit ze tato debata v niektorych miestach sklzla do siloveho drzania sa pojmov a pritom slova su tak nedokonale,aj ked ich sila je obrovska... hm...je zaujimave ako ludia najviac odsudzuju to,co nepoznaju,ak niekto neakceptuje meditacie,nech si to najskor skusi a az potom bude zrejme vediet o com hovori
<reagovat 
romann (Občasný) - 24.5.2002 > ak niekto neakceptuje meditacie,nech si to najskor skusi a az potom bude zrejme vediet o com hovori - to je presné :-))
<reagovat 
ShArKeY (Občasný) - 28.6.2002 > Může být zajisté zajímavé zabývat se všemi těmi biblickými pravdami a hláškami věřících - ptám se ale: Proč má být církev charismatická, či alespoň charismaticky interpretovaná? Není víra v boha přece jenom iluze a lest k poslušnosti? Aby tu byl "nějaký" řád? Hledejme ale řád věci - ne boha, který má prý stát za naším cílem! Lidé církve se podle mě svévolnými argumentacemi sami dostávají do prahu iluze víry.
<reagovat 
ShArKeY (Občasný) - 28.6.2002 > Tímhle charismatem jsem myslel: nabádání jednoduchých lidí pomocí charisma je určitě snadné. Svým charismatem, pokud je rozvunuto, dokážete přesvědčovat lidi o mnoha sugestivních pravdách - které si třeba sami nalháváte. Dodatkem, že je zde potřeba charisma vlastně lidé církve připouští, že by jinak jejich iluzi lidé nevěřili. Nenechali si vsugerovat stádní přesvědčení a místo toho by se společenství vyvíjelo raději normální cestou - což je přece nepřípustné!
<reagovat 
romann (Občasný) - 2.7.2002 > tys nepochopil, žraloku, že zkoumat Boha je vlastně poznávat řád věcí. sebepoznání. Demagogie je jen diletantská nahrážka - Bůh je Pravda sama, bez řečí a vysvětlování, on je ten Procesor, jež tvoří tuhle povedenou virtuální realitu, kapito?
<reagovat 
ShArKeY (Občasný) - 15.10.2002 > Bůh, má být pravda sama... a kdopak tuto hru vyhraje? Kdo se dostane do onoho "ráje"? Soutěž budhismu, islámu, křesťanství atd. Není to přece jenom o vsugerovaném životním stylu? Jestliže Ježíš existoval, byl leda tak politickým zločincem, ježto se vzpíral tamní hierarchisticky pojaté společnosti. Vždyť také na kříži měl vytesáno - zemřel vlastní vinou. Od té doby mají všichni trpět. Svatí, vykupitelé a spasitelé - všichni křesťané leda trpí a krmí se falešnou spokojeností... Kdopak nám interpretoval bibli? Onen Svatý Pavel vymyslel záludnosti, jako pocit viny a hříchu... jed, který zaseli židé do této společnosti je - nebezpečný
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je dvě + čtyři ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter