Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Neděle 5.4.
Miroslava
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

Vybraný autor
dr. Wojtek

Občasný
Na Totemu: 11214x
Napsat zprávu

Lékař, fotbalista, člen KDU-ČSL, manžel, otec 5 dětí ...

 Příspěvky autora 
 Kolekce autora 
 Poznámky autora 
 Autor doporučuje 
 Autor si uložil 
 Ostatní doporučují 
 Ostatní si uložili 
 
 Seznam čísel časopisu Totem.cz 
 19.číslo časopisu - Podzimní výběr 
 18.číslo časopisu - červenec 2009 
 17.číslo časopisu - únor 2008 
 16.číslo časopisu - duben 2007 
 15. číslo časopisu - leden 2007 
 14. číslo časopisu - říjen 2006 
 13. číslo časopisu - červen 2006 
 12.číslo časopisu - březen 2006 
 11.číslo časopisu - prosinec 2005 
 10.číslo časopisu - říjen 2005 
 9.číslo časopisu - květen 2005 
 8.číslo časopisu - březen 2005 
 7.číslo časopisu - leden 2005 
 6.číslo časopisu - jaro 2003 
 5.číslo časopisu - Léto 2002 je tady v plné své kráse. 
 4.číslo časopisu - Literární číslo s hudebním a grafickým doprovodem - říjen 2001 
 3.číslo - Grafický výběr z toho, co se na Totemu urodilo - 30.4.2001 
 2.číslo časopisu - další výběr příspěvků, které zaujaly...11.1.2001 
 1.číslo časopisu - Výběr toho nejlepšího z Totemu od 1.11.1999 
  
 Rubriky s vybranými příspěvky
Seznam rubrik
Próza
Poezie
Zpovědi, pocity
Miniatury,blbůstky
Recenze, názory
Překlady
Fotografie
Výtvarno, kresby
Grafika
Comics
Multimédia
Mluvené slovo
Hudba
Film
Divadlo
Co? Kdy? Kde?
Mystika, filosofie
Citáty
Vtipy
Cizojazyčný koutek
Odpadkový koš
Soutěže na Totemu
  

  

 Tvé další možnosti

 Publikovat nový příspěvek
 Publikovat foto, obrázek
 Publikovat formulářem
 NápovidaNápověda
 Redakce Totemu
 Seznam Anket 

 Pomůžeme, poradíme

Potřebujete-li radu, napište nám zprávu na redakce@totem.cz nebo na nick redakce.
   

               


Náš sponzor
Alnamura
Kacur
Okamzik

 
 
 
Příspěvky od vybraného autora
 
 Řadit podle:datapoznámekzobrazeníuloženídoporučeníbodůprůměru 
RubrikaDne AutorNázev příspěvkuPozná-
mek
Doporu-
čeno
Prů-
měr
Vtipy:24.6.2010
dr. Wojtek
deti nevstupovat >>
deti nevsstupovat
p1 
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
16.6.2010
dr. Wojtek
" Přirozená rovnost. >>
Přirozená rovnost. – Nestejnost schopností. – Nesrovnalosti společenské. – Nerovnost majetku. – Zkouška bohatství a bídy. – Rovnost práv muže i ženy. – Rovnost před hrobem.
p3d2×5.0 
Poezie:15.6.2010
dr. Wojtek
Jsme na zemi jen na kratky cas >>
p9d2×4.5 
Seznam rubrik:14.6.2010
dr. Wojtek
Zzeanddrich znovu v archivu, a s babama :] >>
p8 
Co? Kdy? Kde?:10.6.2010
dr. Wojtek
Václav Václavík - Vzpomínky na Mauthausen, část 1. >>
ukazka z "Václav Václavík - Vzpomínky na Mauthausen, část 1. Zvýraznit | Tisknout: Pavel Holinka 5. 5. 2007
p3 
Seznam rubrik:9.6.2010
dr. Wojtek
Zejanddrich v a rchivu, a s babama, v Breclavi >>
p9 
Fotografie
Ostatní:
8.6.2010
dr. Wojtek
Zejanddrich dela nove okynko na jednom ze svych statku, kulak >>
p8 
Fotografie
Ostatní:
7.6.2010
dr. Wojtek
Zeanddrich v kanclu na geodezii a s bílyma ponozkama, v Bredclavi >>
p11d1×5.0 
Fotografie:13.5.2010
dr. Wojtek
Zejanddrich na vezi kostela a s bababma -asi 93. r. >>
p373.0 
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
28.6.2009
dr. Wojtek
"Vliv spiritismu na pokrok.- Bůh nechce zázraky přivést lidi k pravému poznání, On jim ponechává ve své dobrotě zásluhu, aby se přesvědčili svým rozumem.“  >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 85. ..„Poněvadž zničí materialismus, jednu z pohrom společnosti a poučuje lidi, kde jest jejich pravý prospěch.. .
p3d1×5.0 
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
27.6.2009
dr. Wojtek
"Pokrok lidského zákonodárství. -"Mohla by se říditi společnost pouze přirozenými zákony bez pomoci lidských ?" >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 847. ... naneštěstí vztahují se tyto zákony více na to, aby potrestaly zločin, když jest již spáchán, než aby vysušily pramen, z něhož přicházejí...
p5d1×5.0 
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
26.6.2009
dr. Wojtek
"Civilisace ( vzdělanost ). - Dle kterých znaků může se poznati dokonalá civilisace?" >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 83. ...Nemůžete očekávati dokonalého ovoce od neúplné civilisace ..Ovoce nemůže přijíti před květem.“...
 
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
25.6.2009
dr. Wojtek
"Zkažení národové.-Dějepis nám ukazuje mnoho národů, kteří po pohromách, jež jimi otřásly, upadli opět v barbarství." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 82 ... Soustava jediného života naráží všude na obtíž... Porovnejte tuto nauku o pokroku s onou, kterou vám podáváme my – duchové.
p4d1×5.0 
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
9.6.2009
dr. Wojtek
"Vzrůst pokroku.-Vyvine se z vědeckého vzdělání vždy mravní pokrok?" >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 81. - Jest člověku možno zastaviti vzrůst pokroku?
p3d1×5.0 
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
8.6.2009
dr. Wojtek
"Přirozený stav. -Jest přirozený stav a přirozený zákon totéž?" >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 80. ...add blaho zvířecí; jsou lidé, kteří jiného štěstí nepochopují...
p2d1×5.0 
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
16.4.2009
dr. Wojtek
"Osamělý život. Slib mlčenlivosti. ... - Bůh zavrhuje zneužívání, nikoli užívání schopností, jež byl daroval ..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 79. ... Co máme souditi o lidech, kteří žijí v úplném uzavření, aby se vyhnuli nebezpečnému styku se světem?..
p35.0 
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
15.4.2009
dr. Wojtek
"Potřeba společného života. - ... a poněvadž potřebuje jeden druhého, tedy jest ustanoveno, ..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 78 ... lidé jsou nuceni pudně vyhledávati společnost, a poněvadž mají všichni přispívati k pokroku, podporujíce se vespolek ...
p2 
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
14.4.2009
dr. Wojtek
"Trest smrti. -...jen zákony Boží jsou věčné; zákony lidské mění se s pokrokem, a budou se měniti stále, až přijdou v soulad se zákony Božími..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 77 „Jsou tu jiné prostředky, než ho zabíti. Ostatně má se otevříti, a nikoli zatarasiti zločinci cesta ke kajícnosti.“
p34d1×5.0 
Seznam rubrik:3.4.2009
dr. Wojtek
"Souboj. - ...jest to vražda a ohyzdný zvyk, jen barbarským národům vlastní... >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 76." „Pýcha a malichernost, dvě pohromy člověčenstva.“
 
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
2.4.2009
dr. Wojtek
"Ukrutnost.- ...duchové nižší třídy mohou se vtěliti mezi pokročilými lidmi s tou nadějí, že pokročí sami, ale když je zkouška pro ně příliš obtížná..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 75. ... „Řekněte, že mravní smysl není vyvinut, ale nemůžete říci, že by ho nebylo; jest od počátku u všech lidí ..."
 
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
1.4.2009
dr. Wojtek
"Vražda. - ...ano, jest velkým zločinem, neboť ten, který svému bližnímu vezme život, přeruší život odpokutování neb misii (seslání), ..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 74. ... „Bůh jest spravedlivým, On posuzuje více úmysl než čin.“
p1d1×5.0 
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
31.3.2009
dr. Wojtek
"Války. -Přestane svým časem válka na zemi?" >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 73 Jaký měla účel Prozřetelnost, dovolivši války? „Svobodu a pokrok.“
p2d2×5.0 
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
29.3.2009
dr. Wojtek
"Zničující pohromy. -V jakém úmyslu navštěvuje Bůh člověčenstvo "zničujícími" pohromami?" >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 72 ...musí se patřiti na konec, aby se mohly oceniti výsledky...
 
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
28.3.2009
dr. Wojtek
"Potřebné a zbytečné rušení. -...každé předčasné zničení zdržuje vývoj inteligentního principu, a proto Bůh daroval každé bytosti pud sebezachování, a zákon sebeobnovení.“ >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 71 ...jest to převaha zvířecí přirozenosti nad duševní. Každé rušení, které přesahuje hranice potřeby, jest překročení zákona Božího...
 
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
27.3.2009
dr. Wojtek
"Mnohoženství (polygamie). >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 70 ...při mnohoženství není pravé lásky, tam jest jen chlípnost...
 
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
26.3.2009
dr. Wojtek
"Překážky plození. Manželství a bezženství (celibát). >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 68 a 69 ...to dokazuje panování těla nad duší, a jak hluboko vězí člověk v hmotě; to jest proti přirozenému zákonu...
 
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
25.3.2009
dr. Wojtek
"Pozemské obyvatelstvo. - Následování a zdokonalování plemen." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 66 a 67 ... člověk, který vidí jen část všeho, nemůže posouditi harmonie celku...
 
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
24.3.2009
dr. Wojtek
"Úvahy a biblický souhlas o stvoření.- ...tím není řečeno, že bible lže, nýbrž jediné to, že ji lidé mylně vykládají... >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 65 ... posvátné knihy všech národů byly psány formou alegorickou, orientálnímu stylu vlastní ...
p1 
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
23.3.2009
dr. Wojtek
"Množství světů. ... tyto jsou zahřívány a osvětlovány buď slunci jinými nebo na nich působí zdroj síly podobné vaší elektřině, anebo tvorové jsou ozbrojeni zcela jinými organismy a vůbec smysly, které jim nahražují potřebu našeho slunce... >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 64 ...světy samy obsahují v sobě zdroje tepla i světla potřebné svému tvorstvu...
p5d1×5.0 
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
22.3.2009
dr. Wojtek
"... Obydlení země – Adam. - Rozdílnost lidských plemen ..."  >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 62 a 63 ...všickni jsme oživováni duchem a všickni kráčíme za jediným cílem...
p1 
 
Další příspěvky
 starší >>>  
     
    Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
 
free web hit counter