Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Úterý 7.4.
Heřman
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
<předchozí "Dobrovolné sebezapření. Bičování se. Vegetarianství..." z kolekce A. Kardec, The Spirit\\\\\\\'s book
Autor: dr. Wojtek (Občasný) - publikováno 25.11.2008 (00:37:38)
další>
"Dobrovolné sebezapření. Bičování se. Pud sebezachování... . Živí-li se člověk masem zvířete, hřeší proti přirozenému zákonu? - Vegetarianství.

... nevtělené bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 4
A. Kardec, The Spirit's book

Zavazuje nás zákon sebezachování k tomu, abychom se starali o tělesné potřeby?
„Ano, neboť bez síly a bez zdraví jest každá práce nemožnou."


Jest člověk, který vyhledává bohatství, potupy hoden?
„Bohatství míti, jest přirozenou žádostí, Bůh zapovídá jen zneužívání, poněvadž zneužívání jest proti zachování. Nepokládá vám to za zločin, když hledíte získati blahobyt, jen když to nebude na cizí útraty a když neseslabujete své mravní ani tělesné síly."


Jest dobrovolné sebezapírání, kvůli odpokutování, záslužno?
„Čiňte jiným dobře a budete míti větší zásluhu."


Jest nějaké dobrovolné sebezapření, které by bylo záslužno?
„Ano, odepření si zbytečných požitků, jež osvobozuje člověka od hmoty a povznáší jeho duši. Jest záslužno, odolati pokušení, které láká k přestupkům, nebo k požitku zbytečných věcí, utrhnouti sobě něco z potřebného a dáti to těm, kteří nemají ničeho. Když jest sebezapření jen pouhou přetvářkou, pak jest to ničemnost, právě jako ono, které nikomu neprospívá."


Jest bičování se z nábožnosti záslužným činem?
„Ptejte se, zdali někomu prospěje a dostanete odpověď. Prospívá-li jen tomu, který jej provádí a zdržuje-li ho od dobročinnosti, pak jest to sobectvím, budiž jakákoliv záminka, kterouž jej okrašluje. Sebezapříti a pro jiné pracovati, tj. dle křesťanství pravým bičováním."


Jest zdržení se jistých pokrmů, které jest u rozličných národů předepsáno, rozumem odůvodněno?
„Vše, čím se může člověk bez újmy na svém zdraví živiti jest dovoleno, ale zákonodárci jisté pokrmy zakázali z dobrého úmyslu a aby svým zákonům získali více víry, tedy je představovali, jako by Bohem byly dány."


Živí-li se člověk masem zvířete, hřeší proti přirozenému zákonu?
„Ve vaší tělesné soustavě živí se maso masem, sice by člověk zahynul. Zákon sebezachování ukládá člověku povinnost, aby zachoval své síly a své zdraví, aby mohl vyplniti zákon práce. On se musí tedy živiti, jak to jeho organisace vyžaduje."


Jest zdržení se pokrmů masitých neb jiných něčím záslužným?
„Ano, když se zdržujete pro jiné, jinak jste pokrytci."


Co máme mysliti o poranění, učiněném na těle lidském nebo zvířecím?
„K čemu tato otázka? Ptejte se tedy ještě jednou, zdali takový čin jest užitečným. Co jest ničemného, nemůže býti bohumilým a co jest škodlivého, to Jemu jest vždy nepříjemným. Bůh jest přístupným jen citům, jež povyšují duši k Němu; jen vykonáváte-li vůli Boží, aniž byste ji přestupovali, můžete se sprostiti pozemské hmoty."


Když nás trápení tohoto světa povyšuje způsobem, jakým je snášíme, jsme povýšení i oním, jež si dobrovolně způsobíme?
„Jen ty bolesti povyšují, které jsou přirozené, poněvadž od Boha přicházejí, dobrovolné trápení neslouží k ničemu, když nepůsobí jiným ničeho dobrého. Myslíte, že ti, kteří si zkracují život nadlidskou přísností, jak to činí bonzi, fakýři a jistí fanatikové různých sekt, pokračují rychleji na své dráze? Proč raději nepracují ku prospěchu svých bližních? Ať ošatí nuzné, ať těší plačící, ať pracují za slabé, ať si ukládají újmu k podpoře nešťastných, pak bude jejich žití užitečným a bohulibým. Když máte při dobrovolném trápení, které snášíte, jen sebe na mysli, jest to sobectvím, trpí-li pro jiné, jest to bratrsko láskou. Tak zní předpisy Krista."Když si nemáme působiti dobrovolných útrap, které nejsou ku prospěchu jiným, máme hleděti chrániti se těch, které předvídáme, nebo které nám hrozí?
„Pud sebezachování byl udělen všem bytostem proti nebezpečenství a proti bolům. Bičujte svoji duši a nikoliv své tělo, usmrcujte svoji samolibost, uduste své sobectví, které se podobá hadu, jenž vaše srdce zžírá a uděláte více pro svůj pokrok, než mučíce se, což nenáleží již vašemu století, nýbrž dobám hlouposti a barbarství.""Pozn.: citát-úryvek; -překlad cca z roku 1922, tudíž volně šiřitelné ."


Poznámky k tomuto příspěvku
jiri-jirik (Občasný) - 25.11.2008 >

Bez zázraku víry, je tvůj citát snůškou ptákovin. Já sice věřím, že zítra ráno vyjde slunce, ale cizí duchovní vize a zkušenosti beru za své jen scela vyjimečně.

Krásné je krásným proto, že nemusí být. Žijeme v oceánu nejistot. Každá ucelená kosmologie je vyjádřením touhy nešeho ega vlastnit a ovládat.


<reagovat 
 Flip Defbox (Občasný) - 26.11.2008 > jiri-jirik> Moudré slova
<reagovat 
Zeanddrich E. (Stálý) - 27.11.2008 > "."
Body: 5
Doporučil 
<reagovat 
kalice (Občasný) - 26.11.2008 > V jednom z Žalmů je psáno : " Je lépe poslouchati Boha, než člověka..."(či nevtělenou bytost, to může být také pěkný neřád :)
<reagovat 
 Zeanddrich E. (Stálý) - 3.12.2008 > kalice> "... -"vidím", že p.doktor nějak nereaguje, tak si dovolím malou poznámečku... -a) -souhlasím plně s Vámi,"nevtělená bytost" může být také "pěkný" neřád...; -ale,"snad naopak", za b) -za zde "citovanou publikaci" bych si dovolil se "plnou měrou" zaručit ... -znám ji již od r.1992, kdy vyšla (( v jiném překladu )), a o té doby jsem byl "mnohonásobným" svědkem, jak lidem dopomáhala na jejich "cestě k Bohu".... .


."
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je čtyři + osm ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
 
 
1 1 2 (4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
   další
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter