Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Úterý 7.4.
Heřman
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
  Citáty
 > Citáty
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
<předchozí v kolekci "Časné tresty. -"Jako duch nemá sice již tělesných bolestí, ale dle hříchů, jichž se dopustil, může míti morální, a tím větší bolesti, a v tomto novém životě může býti ještě více nešťastným..." z kolekce A. Kardec, The Spirit\\\\\\\'s book
Autor: dr. Wojtek (Občasný) - publikováno 26.1.2009 (00:39:44)
další v kolekci>
"Časné tresty.

... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 46

"Nemá duch, který odpokutuje své hříchy, v novém životě tělesných bolestí, a jest to pravdou, že po smrti jest jen morální (duševní) utrpení?

„Jest pravdou, že jsou pro duši, opět vtělenou, nepříjemnosti života utrpením, ale jen tělo trpí tělesně.
Říkáte často, že ten kdo zemřel, již dotrpěl, ale není to vždy pravda. ""

Zlý boháč bude tam žebrati o almužnu a bude vydán všem nesnázím bídy, nádherný okusí všech stupňů snížení; kdo zneužíval moci a kdo zacházel se svými poddanými s opovržením a s urputností, bude tam přinucen poslouchati jiného pána, ještě přísnějšího, než byl on sám.

Všechny nepříjemnosti života jsou odpokutováním hříchů jiné existence, nejsou-li následkem hříchů nynějšího života. Až vyjdete odtud, porozumíte tomu.
Člověk, který se domnívá, že jest na zemi šťastným, poněvadž může uspokojiti své vášně, ten se nejméně namáhá, aby se polepšil. Však on bude trpěti za tento blažený život na onom světě a zajisté také v jiném materielním životě."
Jsou strasti života vždy trestem za nynější hříchy?

„Nikoliv, jak jsme již pravili. Jsou to Bohem uložené nebo vámi samými, když jste byli putujícími duchy a než jste se vtělili, vyvolené zkoušky, abyste odpokutovali v dřívějších existencích spáchané hříchy. Nikdy nezůstane překročení zákonů Božích a zvláště zákona spravedlnosti bez potrestání, když ne v tomto, tedy nutně v některém budoucím životě. Proto také bývá ten, který jest ve vašich očích spravedlivým a trpícím, trestán za svou minulost."

Jest vtělení duše ve světě méně hrubém odměnou?

„To je odměna očištění. V té míře, jak se duchové očistí, vtělují se ve světech více a více dokonalejších, až se osvobodí z veškeré hmoty a až zmizí veškeré skvrny, aby požívali věčné blaženosti pouhých duchů.
Ve světech, kde život není tak materielní, jako zde na zemi, nejsou potřeby tak hrubé a veškeré tělesné trápení jest méně citlivé. Lidé již nepodléhají zlým náruživostem, které z nich činí v nižších světech nepřátele druhých. Poněvadž neznají nenávisti, ani žárlivosti, žijí mezi sebou v míru, poněvadž vykonávají zákon spravedlnosti, lásky a milosrdenství; neznají mrzutostí a starostí, které pocházejí z nenávisti, pýchy a sobectví a které působí utrpení vezdejšího života."
Vrátí se duch, který se zde ve světě zdokonalil, opět v novém vtělení sem?

„Ano, když nemohl svého seslání dokonati. On sám požádá, aby je naplnil v nové existenci, ale pak to není pro něho odpokutování."


Co se stane s člověkem, který, ačkoliv nepáše nic zlého, nic nedělá, aby přemohl vliv hmoty?

„Poněvadž neučinil kroku k dokonalosti, musí opakovati existenci téhož druhu. Tím způsobem prodlužuje si strasti odpokutování."

Jsou lidé, jichž život plyne v dokonalém míru, kteří nemajíce zapotřebí pro sebe co dělati, jsou všech starostí sproštěni. Jest tento blažený život důkazem, že nemají nic odpokutovati z předešlého života?

„A znáte takové? Věříte-li tomu, mýlíte se; často jest to mír jen zdánlivý. Podobný život mohli si někteří vyvoliti, ale když jej opustí, zpozorují, že jim neprospěl k pokroku a pak litují ztraceného času.

Pamatujte si dobře, že duch získá vědomosti a povýší se jen přičinlivostí.

Když se odevzdá ospalosti, nepokročí, podobá se tomu, kdo jest nuzný, a má (dle vašich obyčejů) potřebu pracovati a který si lehne nebo se prochází a sice proto, aby nic nedělal. Pamatujte si též, že bude každý skládati účet ze samovolné ničemnosti svého života; tato ničemnost jest vždy osudnou pro budoucí blaho. Součet budoucí blaženosti jest v poměru k součtu dobrého, které byl člověk vykonal a budoucího neštěstí v poměru k součtu zlého."

Jsou lidé, kteří, ačkoli vlastně nejsou zlými, činí svou povahou nešťastnými všecky ty, jež obklopují; jaký to bude míti pro ně následek?

„Tito lidé nejsou zajisté dobrými a odpokutují to pohledem na ty, které učinil nešťastnými. V jiném životě pak přetrpí totéž, co byli jiným učinili.""Pozn.: citát - úryvek; -překlad cca z roku 1922, tudíž volně šiřitelné ."
... pokračov. - část 47,."


."


Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je tři + sedm ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
 
 
1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 (45) 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter