Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Neděle 5.4.
Miroslava
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
<předchozí - V starověku byl předmětem vážných studií, pečlivě ukrytých před "prostým" lidem. -Ale jeho síla spočívá v jeho filosofii, v jeho odvolání se k rozsudnosti a zdravému rozumu..." z kolekce A. Kardec, The Spirit\\\\\\\'s book
Autor: dr. Wojtek (Občasný) - publikováno 5.3.2009 (12:57:25)
další>
""Závěrek části 1/VI. -- ..Užívá srozumitelné řeči bez dvojsmyslu, není v něm nic skrytého, žádné alegorie falešných výkladů schopné, chce všemi býti pochopen, poněvadž již přišel čas, který má podati lidem známost pravdy...
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 57

VI.

......................................................
"Byl by to velmi nesprávný pojem o spiritismu, kdyby se soudilo, že čerpá svou moc z výkonu materielních manifestací, a že by se tedy mohl vyvrátiti z kořene, kdyby se překazily tyto manifestace. -Ale jeho síla spočívá v jeho filosofii, v jeho odvolání se k rozsudnosti a zdravému rozumu. V starověku byl předmětem vážných studií, pečlivě ukrytých před "prostým" lidem. Dnešního dne není v něm pro nikoho tajemství. Užívá srozumitelné řeči bez dvojsmyslu, není v něm nic skrytého, žádné alegorie falešných výkladů schopné, chce všemi býti pochopen, poněvadž již přišel čas, který má podati lidem známost pravdy. Jest vzdálen toho, aby bránil rozšíření světla, a přináší je pro každého. Nevyžaduje slepé víry, nýbrž chce, aby každý věděl, proč věří a poněvadž se zakládá na rozumu, bude vždy mocnějším, než ti, kteří spoléhají na nicotu. Mohly by překážky, které by se kladly svobodě manifestací, je zničiti? Nikoliv, neboť ony by zrodily následek každého pronásledování, totiž zvědavost a žádost poznati to, co bylo zakázáno. S druhé strany, kdyby spiritické manifestace byl výsadou jediného člověka, není pochyby, že by se učinil konec manifestacím, kdyby s odstranil tento člověk. Na neštěstí pro naše protivníky jsou k službám každému a užívá jich ten nejmenší i největší, v paláci i v chatrči. Může sice býti jejich veřejné provozování zakázáno, ale každý ví, když se neděje veřejně nýbrž v soukromí, že se pak nejlépe zdaří. Když tedy každý může býti mediem, kdo může zdržovati nějakou rodinu v soukromí, některého jednotlivce v tichosti jeho pokojíku, vězně v žaláři, aby měl komunikace s duchy i před tváří svých hlídačů? Kdyby se zapověděly v jedné zemi, zamezí se tím v zemích okolních, nebo v celém světě? Aby se uvěznila všechna media, bylo by třeba uvězniti polovici pokolení lidského a i kdyby se tak daleko dospělo, nebylo by lehkou věcí spáliti všecky spiritické knihy, aby zítra byly znovu vydány, poněvadž jejich původ jest nedotknutelný, a protože se duchové nedají ani uvězniti ani upáliti, kteří jsou jejich pravými původci?
Spiritismus není dílem jediného člověka. Nikdo nemůže býti jmenován jeho tvůrcem, neboť on jest tak starý, jako samé stvoření, jest všude, v každém náboženství a v katolickém nejvíce a s větším právem, než ve všech jiných, neboť tam jest počátek všeho: duchové všech stupňů, jejich skryté i patrné poměry s lidmi, andělé strážní, znovuzrození, osvobození duše za života, dvojí zrak, vidění, manifestace všech duchů, zjevení, ano i zjevení hmatatelné. Co se ďáblů týče, ti nejsou ničím jiným, než zlými duchy a kromě víry, že ďáblové jsou určeni k zlému na věčné časy, kdežto ve skutečnosti cesta pokroku není zakázána nikomu, není mezi nimi žádného rozdílu než v pojmenování.Co působí nová spiritická věda? Shromažďuje v jeden celek, v jedno tělo, co bylo roztroušeno, vysvětluje vlastními jmény to, co bylo jen v alegorické řeči sdělováno, vylučuje všechno, co zrodila pověra a nevědomost, takže zbývá jen skutečnost a opravdivost; to je její úlohou.


Ale význam původu jí nenáleží. Ukazuje sice, co jest, srovnává, ale nic netvoří, neboť její zásady jsou pro veškeré časy a pro všechna místa. Kdo by se tedy opovážil míniti, že ji zničí posměchem nebo pronásledováním? Kdyby se vyobcovala s jedné strany, zrodí se na jiných místech i na témž, odkud byla vypuzena, ježto jest v přírodě, a poněvadž není člověku dáno zničiti nějakou moc přírody, aniž postaviti zákaz proti usnesení Božímu.
Ostatně jaký bychom měli z toho prospěch, kdybychom zdrželi šíření spiritických myšlenek? Tyto myšlenky, to je pravda, stavějí se proti nadužívání, jež vzniká z pýchy a sobectví, ale toto bezpráví, z něhož někteří kořistí, škodí masám. Spiritismus má tedy opravdovými protivníky jen ty, kterým záleží na tom, aby toto nadužívání zachovati.


Tyto myšlenky jsou naopak základem pořádku a míru, protože činí svým vlivem lidi lepšími, méně žádostivými hmotných prospěchů a více oddanými do vůle Prozřetelnosti.


VII. ...
"Pozn.: citát - úryvek; -překlad cca z roku 1922, tudíž volně šiřitelné ."
... pokračov. - část 58."
."


Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je jedna + šest ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
 
 
1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 (58) 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
   další
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter