Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Úterý 7.4.
Heřman
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
<předchozí "... a proč by se obírali rozumní, vážní, počestní a učení lidé takovými pokusy, a za jakým cílem?" z kolekce A. Kardec, The Spirit\\\\\\\'s book
Autor: dr. Wojtek (Občasný) - publikováno 10.12.2008 (00:22:17)
další>
IX.... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 17"Pohyb předmětů jest zjištěným faktem; jest však zvěděti, zda-li v tomto pohybování jest nějaká inteligentní manifestace, či ne, a v kladném případě, jaký jest pramen tohoto jevu?
Nemluvíme o inteligentním pohybu jistých předmětů, ani o ústních komunikacích, ani o sdělbách, které jsou bezprostředně psány mediem; tento druh manifestací, zřejmý pro ty, kteří věc viděli a prozkoumali, není na pohled neodvislý od vůle, aby upevnil přesvědčení nezkušeného pozorovatele. Budeme tedy mluviti jen o písmu, které pomocí jakéhokoliv předmětu, na nějž jest připevněna tužka, se obdrží, jako: košíčkem, planchetkou atd.; způsob, jakým prsty media jsou přiloženy na dotyčné věci, převyšuje – jak jsme již pravili – nejdokonalejší zručnost, aby mohlo bráti účast jakýmkoliv způsobem při psaní písmen. Ale připusťme, že by přece jen jakousi zázračnou zručností mohlo oklamati oko nejpozornějšího zkoumatele, jak však se vysvětlí původ odpovědí, převyšujících veškeré pojmy a veškeré vědomosti prostředníkovy? Pak uvažte také, že se nejedná o jednoslabičné odpovědi, nýbrž často o sdělení napsaná na celých stranách, nejpodivuhodnější rychlostí, buďto spontánně nebo vědomě o určitém předmětu; z rukou prostředníkových, literatury nejvzdálenějšího, vyjde někdy báseň duchaplná, metricky i obsahem úplně správná a vznešených myšlenek, že by se za ni nejlepší, vycvičení a renomovaní básníci nestyděli; a co více rozmnožuje zvláštnost těchto událostí, jest, že se to děje všude, a že počet prostředníků se množí do nekonečna.A jsou tato fakta pravdiva, či nikoliv? Na tuto otázku odpovíme jen toto: vizte a pozorujte, příležitostí se vám nebude nedostávati; pozorujte však zvlášť často, dlouho a dle žádoucích poměrů.
A co odpovídají na to odpůrci? Vy jste – praví – obětmi charlatanismu nebo hříčkami klamu. Řekněme předem, že musí se vynechati slovo charlatanism tam, kde se nejedná o zisk; charlatáni a dryáčníci neprovozují svého řemesla zadarmo. To by byla tedy jedna mystifikace. Ale jakou podivnou shodou mohli by se tito mystifikátoři srozuměti z jednoho konce světa na druhý, aby stejně jednali, aby způsobovali tytéž jevy a aby dávali o týchž předmětech v rozličných jazycích stejné odpovědi, ne-li pokud se slov, alespoň pokud se smyslu týče? A proč by se obírali rozumní, vážní, počestní a učení lidé takovými pokusy a za jakým cílem? A jak by se nalezla u dětí patřičná trpělivost a zručnost, neboť jestliže prostředníci jsou jen trpnými nástroji, pak musí míti nějakou schopnost a vědomosti, které se nesrovnávají s určitým stářím a s určitým společenským postavením.
Pak se přidává, že není-li to podvod, že mohou obě strany býti obětí nějakého klamu. Logicky má jakost svědků svou váhu, nuže, zde jest tedy nutno tázati se, zda spiritická nauka, která dnes čítá své přívržence na miliony, je rekrutuje jen z neuvědomělých lidí? Zjevy, na nichž spočívá, jsou tak mimořádné, že chápeme pochybnost nevěřících; ale čeho nemůžeme připustiti, to jsou nároky jistých Tomášů na monopol zdravého rozumu, kteří bez ohledu na slušnost neb mravní vážnost svých odpůrců vyhlašují lehkomyslně všecky ty za hlupce, kteří jsou jiného názoru než oni. V očích každého soudného člověka jest mínění osvícených lidí, kteří některou věc studovali, ji pozorovali a zkoumali a o ní přemýšleli, vždy, ne-li důkazem, tedy alespoň domněnkou v jejich prospěch, ježto mohla upoutati pozornost vážných badatelů, kteří nemají ani prospěchu na tom, aby rozšiřovali bludy, ani času, aby jej ztráceli malichernostmi.
"Pozn.: citát - úryvek; -překlad cca z roku 1922, tudíž volně šiřitelné ."
.. pokračov. - část 18."Poznámky k tomuto příspěvku
kalice (Občasný) - 10.12.2008 > Tak to jsou přesně ty věci, které lidi fascinují, ostatně jako kterékoli nevysvětlitelno. Ale přesně o těchto věcech, mluví Bůh jako o ohavnostech, kterým je třeba se vyhnout. Jasně, že to funguje. Satan udělá cokoli, čemu jsme ochotni podlehnout...
<reagovat 
 holger (Občasný) - 11.12.2008 > kalice> 

 Ano, fascinace zlem vtěleným do falešných zázraků. Moc hezkou definici satana ( a jeho ambicí) lze nalézt v knize "Milarepa" od E. Tomáše nebo "Kámen mudrců" od A. Larsena.

 

  A pozor!!!... Naprosto bez humoru!


<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je čtyři + pět ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
 
 
1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (17) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
   další
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter