Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Úterý 7.4.
Heřman
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
<předchozí "... zkušenost nás učí, že duchové téhož stupně, téže povahy, a týchž citů shromažďují se v skupiny a rodiny." z kolekce A. Kardec, The Spirit\\\\\\\'s book
Autor: dr. Wojtek (Občasný) - publikováno 12.12.2008 (00:21:17)
další>
XI.

... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 19"Faktem pozorováním prokázaným a samými duchy potvrzeným jest, že nižší duchové vypůjčují si často známá a vážená jména. Kdo nám dokáže, že ti duchové, kteří praví, že byli Sokratem, Karlem Velikým, Fénélonem, Napoleonem, Washingtonem apod., oživovali těla těchto osob?

Tato pochybnost existuje mezi některými velmi horlivými přívrženci spiritické nauky; připouštějí prostřednictví a manifestace duchův, ale táží se, jakou že máme kontrolu o jejich totožnosti? Kontrolu jest vskutku těžko provést; nemůže-li se to státi způsobem pravděpodobným, jako jest úřední státní akt, pak můžeme jí dosíci alespoň dle domnění, dle jistých znaků.
Projeví-li se duch příbuzného neb přítele, osoby, kterou jsme znali, zvláště když zemřel před nedlouhou dobou, stává se obyčejně, že jeho mluva jest v úplném souhlasu s povahou, jako měl, dokud jsme s ním žili zde a to jest dobrý znak totožnosti (identity); ale pochybnost není již přípustna, naráží-li na rodinné poměry, jež jsou jen mluvícímu duchu známy. Syn zajisté nezmýlí se v řeči svého otce či matky, jako rodiče poznají řeč svého dítěte. Při intimních vyvoláních tohoto druhou stanou se někdy tak uchvacující scény, že překonají i nejzarytější odpůrce. Nejzatvrzelejší skeptik bývá omráčen často neočekávaným sdělením, které se mu podává.


Ještě jiná velmi povážlivá okolnost přispívá ku poznání identity. Pravili jsme, že písmo media se mění obyčejně a vyvolaným duchem a že se znovu objeví přesně totéž písmo po každé, když týž duch se projevuje; bylo již vícekráte zjištěno, podobnost s písmem za jejich života a viděli jsme již podpisy že písmo zvláště nedávno zemřelých osob má překvapující dokonalé přesnosti. Jsme toho daleci, abychom z této události, ne vždy se vyskytující, činili nějaké pravidlo, uvádíme ji jen jako pamětihodný zjev.
Jen ti duchové, kteří dosáhli jistého stupně očistění, jsou prosti všeho tělesného; kteří pak nejsou ještě docela hmoty sproštěni, zachovávají větším dílem myšlenky, zvyky i tytéž libůstky, které měli na zemi a tj. opět příčina k poznání. Takových znaků nalezneme veliké množství v různých okolnostech, které jen pozorné a trvalé studium odkrývá. Spisovatelé mluví o vlastních pracích neb o svých naukách, jisté části schvalují nebo zavrhují. Jiní odhalují neznámé neb málo známé okolnosti svého života neb své smrti. To jsou >>>>>>>>>>>>>>... ... ... ... .... ... samé pádné důkazy totožnosti (identity).
Když lze tedy identitu některého vyvolaného ducha až ku krajnostem zjistiti, nemáme příčiny, abychom pochybovali, že se to může státi ve všech případech. Není-li kontroly podobné u osob již dávno zemřelých, najdeme dozajista jiné. Duch moudrého a rozšafného nebude mluviti jako duch mělkého a nerozumného člověka. Ti duchové, kteří se honosí známými slavnými jmény, prozradí se brzy svou nevybranou řečí a svými nízkými zásadami; ten, který by se vydával za Fénélona a urážel by, byť nahodile, zdravý rozum a mravnost, odkryl již svůj původ. Opáčně, kdyby vyslovené myšlenky vždy byly čisty a vznešeny, neodporující sobě, a neustále se pohybující na úrovni povahy Fénélona, tu nemusili bychom o jeho identitě pochybovati, jinak bychom musili věřiti, že duch, jenž jen dobré káže, a mravný jest, vědomě a bez užitku lže.>>>>>>>>>>>>> ... .... ... ... ... ... ... - Zkušenost nás učí, že duchové téhož "stupně", téže povahy a týchž citů shromažďují se v skupiny a rodiny. Nyní jest počet duchů nesčíslný – jsme daleci toho, abychom všecky poznali, většinou nemají pro nás jmen. Může tedy jiný duch z třídy Fénélona místo něho přijíti, často jest jím vyslán jako zástupce, který se představí jeho jménem, ježto jest mu úplně roven a může ho zastoupiti, a protože potřebujeme jména. Co na tom konečně záleží, je-li jistý duch Fénélonem nebo ne? Hovoří-li a poučuje-li jen o dobrých věcech, jest to jakoby mluvil Fénélon sám. Jméno, pod kterým se hlásí, jest lhostejno a jest často jen prostředkem, abychom lépe a důvěřivěji chápali jeho učení. Tomu by ovšem tak nebylo ve vyvoláních důvěrných, zde však může býti identita zjištěna patrnými a naprostými důkazy.
Jisto jest, že v substituci (zastupování) duchů může býti původ mnohých omylů a že se z ní mohou zroditi bludy i často mystifikace; v tom právě vězí obtíž praktického spiritismu. Však jsme nikdy a nikde netvrdili, že tato věda jest lehkou, ani že bychom se jí hravě přiučiti mohli, snadněji než jiné nauce. Dlužno často a velmi důtklivě opakovati, že spiritism žádá pilného a často dlouhého studia, ježto události nelze vždy vyvolati, nýbrž musíme čekati, až počnou samy.Častokráte stanou se za okolností, na které jsme nejméně pomyslili; pro pozorného a trpělivého pozorovatele nalezne se vždy dosti případů, odhalíť tisíceré charakteristické vlastností, jež se stanou novým zdrojem jeho poznání".
"Pozn.: citát - úryvek; -překlad cca z roku 1922, tudíž volně šiřitelné ."
... pokračov. - část 20."

Poznámky k tomuto příspěvku
Zeanddrich E. (Stálý) - 12.12.2008 >

" ... -.....; .

 

 

 

."


Doporučil 
<reagovat 
Zeanddrich E. (Stálý) - 12.12.2008 >

"

 

 

."


Body: 5
<reagovat 
anae (Stálý) - 13.12.2008 > děkuji za inspiraci .. člověk ve shonu zapomíná na záležitosti mimo materii .. s duchy domů, kde jsem bydlela, jsem chtěla být vždy zadobře .. a byla, na rozdíl od konzumentů oněch míst
Body: 5
<reagovat 
kalice (Občasný) - 14.12.2008 >

Kdyby jste věděli... PROSÍM!!! Nejsem fanatik a dost o tom vím. Jestli chcete brát aspoň trochu vážně BOHA a jeho Slovo, věřte teď tomu, že "člověk(duše), který zemřel spí a neví nic..." Na mnoha místech svého slova Bůh říká, že vzkříšení přijde, ale až na konci věků. Ten, kdo tady ohromuje svými zázraky a snaží se člověka dostat pod svoji moc(tím,že mu dává pocit moci,užitečnosti, vyjímečnosti...) je ten kdo zná každého život do puntíku. Dosavadní vládce země- satan. A pokud si něco s ním začnete, nerad vás vydá... Pro ilustraci jeden z mnoha případů : rodiče, kteří se nemohli smířit s definitivou smrti svého syna, který měl padnou ve válce navštívili médium a navázali s ním spojení. Jaké bylo jejich překvapení, když po měsíci veselé konverzace s jeho duchem, zazvonil živý u dveří... S kým to mluvily? Mám mnoho dalších příkladů a skušeností.

"Hledejte pravdu a pravda vás učiní svobodnými"              S láskou Kalice 


<reagovat 
 dr. Wojtek (Občasný) - 18.12.2008 > kalice> chápu Vačše obavy
-také jsem je měl...

-ale suďte prosím až poté, co to přečtete ()- i mí přátelé katoličtí kněží,- ti, co se k tomu "odhodlali", uznali, že je to "netzávadné...")

Je to vůle Boží prohlubovati vědomost lidskou !
<reagovat 
 kalice (Občasný) - 21.12.2008 > dr. Wojtek> Jenomže to byla právě katolická církev, která navzdory Božímu Slovu, vpustila do křesťanství ten nehorázný blud o nesmrtelnosti duše! Tak bodejť by s tím nesouhlasili...
Já se od počátku držím slov žalmisty : "je lépe poslouchati Boha, než člověka...".
<reagovat 
 Zeanddrich E. (Stálý) - 22.12.2008 > kalice> "... -pardon, že se dotoho míchám ... -ale -1) -co si vlastně představujete pod pojmem "duše" - rozlišujete-li "duši" a "ducha", pak je Váš názor o "smrtelnosti duše" jistě "správný"...

a

za 2)... -"je lépe poslouchati Boha, než člověka..."; -samozřejmě, naprosto souhlasím, ale kolik z nás je poctěno tou "výsadou", že může "přímo rozmlouvat" s Bohem? (( -a přijal-li bych Vaše obavy, vyjádřené i "daleko ostřeji" u dalších příspěvků... -kde a kdy může člověk "bez hlubšího zážitku "setkání" se s Bohem" brát jistotu, že "TO, "CO K NĚMU PROMLOUVÁ", je opravdu Bůh?" ))...

-nějaké "riziko", alespoň "dočasné", zde, podle mne,"musí" být téměř"vždy"... .A na "závěr" dotaz, dovolíte-li - pokud máte "takové vyhrady" ke katolic. církvi, můžu se zepztat, z jaké "platformy" vycházíte Vy? ... :-)).

."
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je osm + šest ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
 
 
1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (19) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
   další
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter