Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Neděle 5.4.
Miroslava
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
<předchozí "... má vstoupiti lidstvo do nové doby, totiž do doby mravního pokroku, který jest jeho nevyhnutelným následkem. - Proti vůli Boží nemůže míti vůle lidská převahy..." z kolekce A. Kardec, The Spirit\\\\\\\'s book
Autor: dr. Wojtek (Občasný) - publikováno 26.2.2009 (18:26:53)
další>
"V.

... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 56


"Ti, kteří praví, že spiritická víra hrozí přepadnouti svět, prohlašují tím její moc, neboť nějaká myšlenka bez základů a bez důslednosti nemůže se státi všeobecnou, když se tedy spiritismus umísťuje všude, když má své přívržence v osvícených třídách, jak to každý uznává, děje se to tím, že spočívá na pravdivém základu.


Proti jeho rozšíření bude veškeré namáhání odpůrců marno a to dokazuje okolnost, že posměch, do kterého usilovali jej uvrhnout, jest dalek toho, aby zadržel jeho vzlet a zdá se, že mu udělil spíše nový život.


Tento výsledek ospravedlňuje úplně to, co se bude díti proti vám, obrátí se k vašemu prospěchu a vaši největší odpůrci budou sloužiti vaší věci, aniž by o tom věděli. Proti vůli Boží nemůže míti vůle lidská převahy."


Pomocí spiritismu má vstoupiti lidstvo do nové doby, totiž do doby mravního pokroku, který jest jeho nevyhnutelným následkem. Přestaňte tedy obdivovati se rychlosti, s níž se rozšiřují spiritické myšlenky. Příčina toho je v uspokojení, jehož se dostane všem, kteří je prozkoumají a kteří v nich vidí něco jiného, než marnou kratochvíli.

Poněvadž každý touží především po svém blahu, není to nic divného, že se přidrží idee, která oblažuje.
Vývoj těchto ideí představuje tři rozdílné periody, totiž dobu zvědavosti, vyvolané neobyčejnými jevy, které se byly udály, dobu rozumování a filosofie a dobu výkonu a jeho následků. Doba zvědavosti již přešla, neboť zvědavost trvá jen krátký čas. Když jest jedenkráte uspokojena, opustí se její zástoj, aby přešla k jinému. Tak tomu však není, obrátí-li se člověk k vážné myšlence a k rozsudku. Druhá doba počala a třetí bude následovati nevyhnutelně. Spiritismus pokročil zvláště od té doby, co se lépe porozumělo jeho vnitřní podstatě, co se poznává jeho dalekosáhlost, poněvadž se dotýká nejcitlivější stránky člověka, totiž jeho blaha i na tomto světě; to je také příčinou jeho rozšíření, to je tajemstvím jeho moci, která jej přivede k vítězství.

Oblažuje ty, kteří jej pochopují, očekávajíce, že jeho vliv se rozšíří na davy. I ten, který nebyl svědkem žádného hmotné jevu manifestací, praví sobě: uvnitř těchto jevů skrývá se filosofie, která mi vysvětluje, čeho mi žádná jiná nevysvětlila.


Nalézám pouhým usuzováním rozumné odůvodnění otázek, které se dotýkají v nejvyšším stupni mé budoucnosti. Ona mi podává útěchu, jistotu, důvěru, ona mne osvobozuje od trapné nejistoty. Po boku této výhody jest otázka o hmotných událostech jen nepatrnou. Vy všichni, kteří bojujete proti spiritismu, chcete míti nějaký prostředek, abyste jej mohli s výsledkem popírati? Tu jest: „Postavte místo něho něco lepšího; najděte rozumnější rozluštění všech otázek, které on luští, podejte člověku jinou jistotu, která ho učiní blaženějším; ale pochopte dobře obsah slova jistota, neboť člověk nepřijímá nic za jisté, leč to, co pokládá za důsledné.Neustaňte jen na tom, že říkáte: „Toho není." To je velmi lehké, ale dokažte konečně, že není účelem spiritismu učiniti lidi lepšími a blaženějšími vykonáváním nejčistší evangelické morálky – morálka, která se mnoho chválí, ale málo vykonává. Až to uskutečníte, budete míti právo jej napadati. Spiritismus jest mocný, poněvadž jest založen na zásadách náboženství, totiž: Boha, duše, budoucích trestů a odměn a zvláště proto, že vysvětluje, že tyto tresty a odměny jsou přirozenými následky vezdejšího života, a že "nic" v tom obraze, který nám podává o budoucnosti, nemůže býti popřeno rozumem ani toho nejpřísnějšího člověka.


Vy, jichž nauka popírá budoucnost, jakou nám dáte odměnu a vezdejší trápení? Vy spoléháte na nevěru, a my zase na důvěru v Boha; kdežto spiritismus podává lidem štěstí, a pravé bratrství, vy mu uštědřujete "nicotu" za vyhlídku a sobectví za útěchu; on vysvětluje vše, vy nevysvětlujete ničeho, on dokazuje vše skutky, ale vy nedokazujete ničeho.
¨


Jak byste chtěli, aby člověk váhal mezi těmito dvěma naukami?VI. ..."Pozn.: citát - úryvek; -překlad cca z roku 1922, tudíž volně šiřitelné ."
... pokračov. - část 57."


."


Poznámky k tomuto příspěvku
Zeanddrich E. (Stálý) - 26.2.2009 > "

."
Body: 5
Doporučil 
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je osm + pět ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
 
 
1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 (56) 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
   další
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter