Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Úterý 7.4.
Heřman
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Kolekce A. Kardec, The Spirit\\\\\\\'s book
Autor: dr. Wojtek (Občasný) - publikováno 20.11.2008

Tato kolekce obsahuje následující:

Možno člověku pochopiti vnitřní podstatu Boží? - 20.11.2008
... rozhovory S bytosmi mimo tělo, 2.pol. 19.stol.

"Co jest Bůh? ." - 24.11.2008
... nevtělené bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 3

V čem najdeme důkaz jsoucnosti Boží? - 21.11.2008
... nevtělené bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 2

"Dobrovolné sebezapření. Bičování se. Vegetarianství..." - 25.11.2008
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 4

"Zákon práce. - Potřeba práce..." - 26.11.2008
... nevtělené bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 5

"Hranice práce. Odpočinek... ." - 27.11.2008
... nevtělené bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 6

"Potřeba a nadbytek." - 28.11.2008
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 7

"Úvod k studiu spiritistické nauky." - 29.11.2008

"O pojmu Duše - různé výklady" - 2.12.2008
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 9

"Učení spiritické - ... pokračov. - část 10." - 3.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.

"... prostředeky korespondence ..." - 4.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 11

"... korespondence a její obsah ..." - 5.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 12

" Nejhlavnější body jejich výkladů ... - I." - 6.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol. - část 13

" Nejhlavnější body jejich výkladů ... - II." - 7.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol. - část 14

"Věda a spiritism." - 8.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 15

" ...vyšší duchové přicházejí jen do společností vážných, a zvláště do těch, kde jest úplný soulad myšlenek i citů k dobru." - 9.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 16

"... a proč by se obírali rozumní, vážní, počestní a učení lidé takovými pokusy, a za jakým cílem?" - 10.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 17

"... jak můžeme uvěřiti, že Bůh dovoluje jen duchu zlému se projeviti, aby nás kazil, aniž by nám byl poskytl protiváhu v radě dobrých duchů?" - 11.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 18

"... zkušenost nás učí, že duchové téhož stupně, téže povahy, a týchž citů shromažďují se v skupiny a rodiny." - 12.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 19

...hovoříme-li k učenému, obdržíme odpověď moudrou a hlubokou, a naopak, řeč nevědomce nebo mělkého ducha vyzní dle jeho povahy a vzdělání." - 13.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 20

"... přesvědčili bychom se, kdybychom chtěli prosloviti delší řeč v jazyku chudším na slova, než jest náš." - 14.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 21

" - ... ví ostatně, že nehody tohoto světa jsou zkoušky, které slouží k jeho pokroku, podrobí-li se ..." - 15.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 22

"...Máme se tomu diviti, když neobdržíme moudrou odpověď na otázky, samy o sobě vážné, když jsou položeny nahodile a vrženy bezohledně uprostřed množství otázek směšných?..." - 17.12.2008
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 23

"... nároky jistých "Tomášů" na monopol zdravého rozumu, kteří bez ohledu na slušnost neb mravní vážnost svých odpůrců vyhlašují lehkomyslně všecky ty za hlupce, kteří jsou jiného názoru než oni." - 18.12.2008
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 24

"... neodpovídají na zbytečné nebo směšné otázky a nechtějí býti jimi pokoušeni; mlčí, nebo radí, abychom se raději obírali předměty vážnějšími." - 19.12.2008
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 25

"... avšak mezi člověkem a Bohem, jenž jest alfa i omega všeho stvoření, jaké nesmírné prázdno by bylo..." - 20.12.2008
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 26; - "závěr předmluvy; ..."

"... a jelikož jsou služebníky Božími, a vykonavateli Jeho Vůle, že jejich seslání záleží v tom, aby poučovali a osvítili lidstvo, počínajíce tak novou éru– éru obrození člověčenstva ..." - 21.12.2008
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 27

"... Pantheismus- Kdyby Bůh byl jen souhrnem všech vlastností, nebylo by Boha, neboť pak by byl jen účinkem a ne příčinou – nemůže býti zároveň prvým i druhým ..." - 22.12.2008
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 28

"Bytosti organické a anorganické – Život a smrt – Inteligence a pud - 23.12.2008
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 29

"Poměrné štěstí a neštěstí. Pozemské štěstí jest poměrné k postavení každého... " - 30.12.2008
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 30

"Když člověk je často původcem svého tělesného utrpení, je tomu též tak u mravního soužení?" - 31.12.2008
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 31

"Zklamání, nevděčnost a porušení lásky...jeden z největších požitků, jehož se člověku na zemi dostalo, jest najíti srdce, které souhlasí s jeho srdcem...; " - 8.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 33

" Odporné svazky...:Poněvadž sympatičtí duchové jsou vedeni k spojení, čím to je, že jest láska u vtělených duchů často jen na jedné straně ..." - 12.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 34

""Strach před smrtí. - Smrt nepůsobí bázně spravedlivému, poněvadž má ve víře i jistotu budoucnosti; ,,..."" - 13.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 35

"Omrzelost života. – Sebevražda. - Má člověk právo se svým životem nakládati dle své vůle? - Blázen, který se zabije, neví co činí..." - 14.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 36

" Omrzelost života. – Sebevražda - dil "b" - ...neboť Bůh nemůže odměniti zbabělého činu a urážky sobě učiněné, neboť se pochybuje o Jeho prozřetelnosti ..." - 15.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 37

"Nicota. Budoucí život. -Před svým vtělením znal duch všecky tyto věci a duše podrží neurčitou památku toho, co viděla ve svém spirituelním stavu..." ." - 16.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 38

"Tušení budoucích radostí a žalostí. ...mnozi z nich hrají si na velduchy za svého života z pýchy, ale v okamžiku smrti nejsou takovými hrdiny. Následek budoucího života jest zodpovědnost za vaše činy..." - 17.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 39

"Vliv Boží na odměny a tresty. „Bůh ustanovil zákony, které řídí veškeré vaše činy, když je překročíte, jest to vaší vinou... " - 18.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 40

"Povaha budoucích radostí a trestů. -Tyto tresty a radosti nemají v sobě nic materielního, a přece jsou tisíckrát citelnější než ony, které snášíte na zemi, protože duch jednou od těla odloučený jest nátisků schopnějším, neboť hmota neotupuje již jeho cit - 19.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 41

"V čem spočívá utrpení nižších duchů? „Popsání morálních muk, jež jsou trestem jistých zločinů, není možné..." - 22.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 42

"Odkud pochází nauka o věčném ohni? -„To je obraz zaměněný za skutečnost..." - 23.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 43

" -Jest všeobecná znalost všech našich zlých skutků a našich obětí trestem pro nás – viníky? - "Větším trestem než lze pomysliti, ..." - 24.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 44

"Jest sympatické pásmo, které spojuje duchy téže třídy, pro ně pramenem blaženosti? - „Spojení duchů, kteří souhlasí v dobrém, jest ..." - 25.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 45

"Časné tresty. -"Jako duch nemá sice již tělesných bolestí, ale dle hříchů, jichž se dopustil, může míti morální, a tím větší bolesti, a v tomto novém životě může býti ještě více nešťastným..." - 26.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 46

"Pokuta a pokání. -„Lítost urychlí jeho polepšení, ale nerozhřešuje ..." - 27.1.2009
"... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 47

"Délka trvání budoucích trestů.- "Poněvadž jakost trápení a štěstí jest přiměřená stupni očištění ducha, závisí povaha a délka trápení na době, kterou..." - 28.1.2009
"... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 48

"Z mrtvých vstání.-Za krátký čas pozná se, že spiritismus vysvítá v každém kroku ze samého textu svatého písma. Duchové nepřicházejí tedy zvrátiti náboženství, jak to někteří tvrdí, naopak oni přicházejí je potvrditi a ustáliti neodolatelnými důvody..." - 30.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 49

"Ráj, peklo a očistec.-...ale jak jsme pravili, duchové stejného stupně spojují se ze sympatie, ale když jsou dokonalí, mohou se shromážditi, kde jim libo..." - 31.1.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 50

"Jak máme rozuměti slovu: duše v trestu? -„To je duše putující, a trpící nejistotou své budoucnosti, které můžete způsobiti ..." - 4.2.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 51

"Závěrek části 1./ I. - Posmívati se tomu, čeho neznáme, čeho jsme neprostudovali s pozorností svědomitého badatele, to není úsudkem, nýbrž důkazem lehkovážnosti, a dává to špatný obrázek o jeho vlastní soudnosti..." - 5.2.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 52

"Závěrek části 1./ II. - "Spiritismus je "nestrašlivější" protivník materialismu, není se tomu tedy co diviti, že materialisté jsou jeho ..." - 6.2.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 53

"Závěrek části 1/ III. - ... vy, kteří hlásáte podobnou nauku, ani nevíte, jaké zlo působíte pro společnost, za kolik zločinů přebíráte zodpovědnost..." - 7.2.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 54

"Název: Kniha duchů neboli Zásady spiritické nauky a mravních zákonů z ní vyvěrajících, o jsoucnosti duchů a jejich poměru k lidstvu, o nesmrtelnosti duše lidské a o nynějš. i budouc. životě člověčenstva..." - 17.2.2009
"Autor: Kardec, Allan, 1803-1869"

""Závěrek části 1/ IV. - ... až dosáhne součtu požitků, které poskytnouti může intelektuální vzdělání, pochopí, že nemá přece úplného štěstí, pozná, že toto štěstí není možné bez utužení společenských poměrů, a jistotu toho může najíti jen v mravním pokro - 18.2.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 55

"... má vstoupiti lidstvo do nové doby, totiž do doby mravního pokroku, který jest jeho nevyhnutelným následkem. - Proti vůli Boží nemůže míti vůle lidská převahy..." - 26.2.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 56

- V starověku byl předmětem vážných studií, pečlivě ukrytých před "prostým" lidem. -Ale jeho síla spočívá v jeho filosofii, v jeho odvolání se k rozsudnosti a zdravému rozumu..." - 5.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 57 - ..Užívá srozumitelné řeči bez dvojsmyslu, není v něm nic skrytého, žádné alegorie falešných výkladů schopné, chce všemi býti pochopen, poněvadž již přišel čas, který má podati lidem známost pravdy...

... hledí na věci s takové výše, že vezdejší život ztrácí tři čtvrtiny na své vážnosti, a že nás neobtěžují tak přílišně strasti, které jej provázejí. - Z toho pochází více zmužilosti při soužení, více zdrženlivosti při žádostech a odstranění úmyslu, zkrá - 6.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 58 "... jest to zcela nový pořádek ideí, který nastává, a že jejich následek nemůže býti než hlubokou změnou ve stavu člověčenstva, a každý pochopí, že tato změna nemůže se jinak státi, než v dobrém smyslu . ..."

"... proč se mravouka Kristova tak málo vykonává, a proč ti, kteří vším právem vyhlašují její vznešenost, jsou prvními, kteří urážejí její hlavní zákon – všeobecnou lásku? - Duchové ji přicházejí nejen potvrditi, nýbrž ukazují nám její skutečnou prospěšno - 7.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 59 "..."nikoli", spiritism neučí jiné mravouce než jest Ježíšova, ale tážeme se, zda lidé před Kristem neměli zákona, Mojžíšovi Bohem daného?..."

"Stvoření světů. - ...Bůh obnovuje světy i živé tvory..." - 20.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 60

"Stvoření živých bytostí - 21.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 61

"... Obydlení země – Adam. - Rozdílnost lidských plemen ..." - 22.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 62 a 63 ...všickni jsme oživováni duchem a všickni kráčíme za jediným cílem...

"Množství světů. ... tyto jsou zahřívány a osvětlovány buď slunci jinými nebo na nich působí zdroj síly podobné vaší elektřině, anebo tvorové jsou ozbrojeni zcela jinými organismy a vůbec smysly, které jim nahražují potřebu našeho slunce... - 23.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 64 ...světy samy obsahují v sobě zdroje tepla i světla potřebné svému tvorstvu...

"Úvahy a biblický souhlas o stvoření.- ...tím není řečeno, že bible lže, nýbrž jediné to, že ji lidé mylně vykládají... - 24.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 65 ... posvátné knihy všech národů byly psány formou alegorickou, orientálnímu stylu vlastní ...

"Pozemské obyvatelstvo. - Následování a zdokonalování plemen." - 25.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 66 a 67 ... člověk, který vidí jen část všeho, nemůže posouditi harmonie celku...

"Překážky plození. Manželství a bezženství (celibát). - 26.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 68 a 69 ...to dokazuje panování těla nad duší, a jak hluboko vězí člověk v hmotě; to jest proti přirozenému zákonu...

"Mnohoženství (polygamie). - 27.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 70 ...při mnohoženství není pravé lásky, tam jest jen chlípnost...

"Potřebné a zbytečné rušení. -...každé předčasné zničení zdržuje vývoj inteligentního principu, a proto Bůh daroval každé bytosti pud sebezachování, a zákon sebeobnovení.“ - 28.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 71 ...jest to převaha zvířecí přirozenosti nad duševní. Každé rušení, které přesahuje hranice potřeby, jest překročení zákona Božího...

"Zničující pohromy. -V jakém úmyslu navštěvuje Bůh člověčenstvo "zničujícími" pohromami?" - 29.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 72 ...musí se patřiti na konec, aby se mohly oceniti výsledky...

"Války. -Přestane svým časem válka na zemi?" - 31.3.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 73 Jaký měla účel Prozřetelnost, dovolivši války? „Svobodu a pokrok.“

"Vražda. - ...ano, jest velkým zločinem, neboť ten, který svému bližnímu vezme život, přeruší život odpokutování neb misii (seslání), ..." - 1.4.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 74. ... „Bůh jest spravedlivým, On posuzuje více úmysl než čin.“

"Ukrutnost.- ...duchové nižší třídy mohou se vtěliti mezi pokročilými lidmi s tou nadějí, že pokročí sami, ale když je zkouška pro ně příliš obtížná..." - 2.4.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 75. ... „Řekněte, že mravní smysl není vyvinut, ale nemůžete říci, že by ho nebylo; jest od počátku u všech lidí ..."

"Souboj. - ...jest to vražda a ohyzdný zvyk, jen barbarským národům vlastní... - 3.4.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 76." „Pýcha a malichernost, dvě pohromy člověčenstva.“

"Trest smrti. -...jen zákony Boží jsou věčné; zákony lidské mění se s pokrokem, a budou se měniti stále, až přijdou v soulad se zákony Božími..." - 14.4.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 77 „Jsou tu jiné prostředky, než ho zabíti. Ostatně má se otevříti, a nikoli zatarasiti zločinci cesta ke kajícnosti.“

"Potřeba společného života. - ... a poněvadž potřebuje jeden druhého, tedy jest ustanoveno, ..." - 15.4.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 78 ... lidé jsou nuceni pudně vyhledávati společnost, a poněvadž mají všichni přispívati k pokroku, podporujíce se vespolek ...

"Osamělý život. Slib mlčenlivosti. ... - Bůh zavrhuje zneužívání, nikoli užívání schopností, jež byl daroval ..." - 16.4.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 79. ... Co máme souditi o lidech, kteří žijí v úplném uzavření, aby se vyhnuli nebezpečnému styku se světem?..

"Přirozený stav. -Jest přirozený stav a přirozený zákon totéž?" - 8.6.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 80. ...add blaho zvířecí; jsou lidé, kteří jiného štěstí nepochopují...

"Vzrůst pokroku.-Vyvine se z vědeckého vzdělání vždy mravní pokrok?" - 9.6.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 81. - Jest člověku možno zastaviti vzrůst pokroku?

"Zkažení národové.-Dějepis nám ukazuje mnoho národů, kteří po pohromách, jež jimi otřásly, upadli opět v barbarství." - 25.6.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 82 ... Soustava jediného života naráží všude na obtíž... Porovnejte tuto nauku o pokroku s onou, kterou vám podáváme my – duchové.

"Civilisace ( vzdělanost ). - Dle kterých znaků může se poznati dokonalá civilisace?" - 26.6.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 83. ...Nemůžete očekávati dokonalého ovoce od neúplné civilisace ..Ovoce nemůže přijíti před květem.“...

"Pokrok lidského zákonodárství. -"Mohla by se říditi společnost pouze přirozenými zákony bez pomoci lidských ?" - 27.6.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 847. ... naneštěstí vztahují se tyto zákony více na to, aby potrestaly zločin, když jest již spáchán, než aby vysušily pramen, z něhož přicházejí...

"Vliv spiritismu na pokrok.- Bůh nechce zázraky přivést lidi k pravému poznání, On jim ponechává ve své dobrotě zásluhu, aby se přesvědčili svým rozumem.“ - 28.6.2009
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 85. ..„Poněvadž zničí materialismus, jednu z pohrom společnosti a poučuje lidi, kde jest jejich pravý prospěch.. .Poznámky k tomuto příspěvku
ing. Zleditor (Občasný) - 22.1.2009 > Mohl bys z toho třeba oskenovat tiráž? Nebo opsat? Mne to sice nezajímá... ale znervosňuje mě, když něco není řádně "ozdrojováno".
<reagovat 
ing. Zleditor (Občasný) - 22.1.2009 > Takhle?

Autor: Kardec, Allan, 1803-1869
Název: Kniha duchů neboli Zásady spiritické nauky a mravních zákonů z ní vyvěrajících, o jsoucnosti duchů a jejich poměru k lidstvu, o nesmrtelnosti duše lidské a o nynějš. i budouc. životě člověčenstva
Edice: Edice Spirit
Místo vydání: Nová Paka
Nakladatel: Sezemský
Datum vydání: 1923
Chronologické vymezení:
Jazyk dokumentu: cze
Jazyk originálu: fre
<reagovat 
 dr. Wojtek (Občasný) - 23.1.2009 > ing. Zleditor> diky, pane, tyto informace jsem neměl k dispozici
dostal jsem text již v digital. podobě
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je čtyři + jedna ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter